Log inForsiden:

Genetisk modificeret insektbeskyttet bomuld dyrkes uden brug af pesticider mod skadelige insekter. I landbruget er insektbekæmpelsen fuldstændig revolutioneret efter indførelsen af afgrøder med indbygget insektbeskyttelse ved hjælp af moderne genteknologi. Disse omfatter bl.a. insektbeskyttet bomuld og majs. En fordel ved denne udvikling er reduceret brug af pesticider i landbruget, som mindsker belastningen af miljøet, eliminerer forureningen af vandløb og grundvand, og fjerner risikoen for forgiftning af landarbejdere ved sprøjtning af afgrøder. I Australien udgør genetisk manipuleret bomuld næsten alle de australske bomuldsafgrøder og syntetisk kemisk sprøjtning er reduceret med ca. 80%. En anden fordel ved dyrkningen af de gen-modificerede afgrøder er den reducerede pløjning og jordbearbejdning med direkte såning efter høst af afgrøder, som giver mindre kuldioxid-emission og belastning af klimaet. Denne udvikling er den store succes i omstillingen af landbruget på fire kontinenter uden for Europa med indførelsen af de gen-modificerede afgrøder, som begyndte for 30 år siden med glyphosat-resistente soya bønner, raps, bomuld and majs. I virkeligheden er der meget at føle sig godt tilpas over, hvordan moderne landbrug løser de store udfordringer på jorden ved at reducere kulstofemission, forhindre jorderosion og minimere miljøskader af herbicider og pesticider. Kilde: R. Roush and D. Tribe. Genetically modified crops shrink farming’s pesticide footprint. The Conversation. June 12, 2012. https://theconversation.com/genetically-modified-crops-shrink-farmingspesticide- footprint-3004


Looking for something? Search the website here:

Powered by Wild Apricot Membership Software