Den første kvindelige lektor på Frue Plads var en svensker

Date Wednesday, April 20, 2016, 13:00 - 17:00
Location Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Njalsgade 120, auditorium 22.0.11
Organizers Center for Kønsforskning og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Festsymposium i anledning af 100 året for, at Valfrid Palmgren Munch-Petersen begyndte sit virke på Københavns Universitet. 

I 2015 var det 140 år siden, at kvinder fik lov til at studere, og 130 år siden Danmark fik sin første kvindelige læge. I april 2016 er det 100 år siden, at den første kvinde begyndte som underviser på Københavns Universitet. Det var Valfrid Palmgren Munch-Petersen (1877-1967). Den 4. april 1916 holdt hun sin første forelæsning for 13 studerende på Nordisk Filologi. I 1920 blev hun fastansat i et personligt lektorat vedtaget af Folketinget. Det var året før, at kvinder fik adgang til tjenestestillinger og erhverv.

Det er i april 2016 også 50 år siden, at Eli Fischer-Jørgensen (1911-2010) tiltrådte et professorat i fonetik. Hun blev dermed Københavns Universitets første professor inden for sprog- og litteraturfagene. I 1968 blev hun som den første danske kvinde indvalgt i Videnskabernes Selskab og den første kvinde, som kom i forskningsrådet. Hun opbyggede Institut for Fonetik, som nu er blevet en del af lingvistik, som indgår i Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

En af de første afhandlinger i kvindeforskning udgik fra Nordisk Filologi. Det var Pil Dahlerups Det moderne gennembruds kvinder, som udkom 1983. 

Disse begivenheder er omdrejningspunkt i symposiet, som afholdes af Center for Kønsforskning og Nordiske Studier og Sprogvidensakab. Centret blev indlejret i Nordisk Filologi i 1993.

Tilmelding ikke nødvendigt men tilrådeligt af hensyn til bestilling af kaffe.

» Fuldt program