Travel Fellowships

Ansøgning om Biokemisk Forenings rejselegat for kandidat og PhD studerende og postdocs

1) Udfyld formularen og send den. Bemærk, vi vægter en stærk motivering ved evaluering af ansøgningen.

2) Medlemskab af Biokemisk Forening 300 kr. skal betales for at kvalificere sig som en ansøger. Hvis du ikke er medlem, kan du melde dig ind her.

Rejselegaterne (3000 kr Europa/5000 kr uden for Europa) uddeles fire gange årligt. Deadlines er 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober. Alle vil modtage et svar på deres ansøgning en måned efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et rejselegat, vil du blive bedt om at skrive en artikel om dine oplevelser til vores medlemsblad eBioZoom.

Application for the Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology Travel grant for masters and PhD students and postdocs

1) Fill in the form and send it. Note that a strong motivation is important for the evaluation.

2) Membership of the Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology 300 kr. must be paid in order to be considered as applicant for the grant. If you are not member, please register here.

The travel grants (3,000 DKK Europe/5,000 DKK overseas) are awarded four times a year. Application deadlines are January 31st, April 30th, July 31st and October 31st. Everyone will receive a reply to their application one month after the application deadline. If you are granted with a travel fellowship, you will be asked to write a post reporting about your experiences for our member's magazine eBioZoom.