Medlemskab af Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en forening for alle der har interesse i biokemi og molekylær biologi. Foreningens medlemmer dækker ansatte på universiteter og andre læreanstalter, læger, ansatte på sektorforskningsinstitutioner og virksomheder samt studerende.

Biokemisk Forening arbejder på at styrke biokemisk og molekylærbiologisk forskning i Danmark ved at øge nationale og internationale interaktioner mellem forskere, læger, studerende og virksomheder indenfor dette område.

Foreningen arrangerer symposier og foredrag samt et årligt flerdages møde med foredragsholdere fra ind- og udland. Her er der mulighed for at høre spændende foredrag indenfor forskellige højaktuelle forskningsområder, udbygge sit nationale netværk samt dele viden og synspunkter med kollegaer fra andre forskningsinstitutioner, virksomheder etc.

Biokemisk Forening udgiver også medlemsbladet Biozoom fire gange årligt med artikler om videnskabelige fremskridt, forskningspolitik, samfundsmæssige konsekvenser, uddannelse m.m. Desuden bringer bladet debat, kommentarer og opslag af symposier og foredrag.

Kontingentet er 300,- kr. om året for medlemmer bosat i Danmark og 325,- kr. om året for medlemmer bosat udenfor Danmark.

Som medlem af Biokemisk Forening får du:

  • Fire årlige numre af medlemsbladet Biozoom
  • Invitationer til gratis symposier og foredrag
  • Rabat på deltagelse i Biokemisk Forenings årsmøde
  • Medlemskab i FEBS og som studerende mulighed for at søge FEBS fellowship og deltage i sommerskoler og kurser.

Automatisk medlem af FEBS

Som medlem af Biokemisk Forening er du også automatisk medlem af Federation of Eupopean Biochemical Societies (FEBS) , som er en sammenslutning af de nationale biokemiske og molekylærbiologiske foreninger i Europa.

FEBS overordnede mål er at fremme Europæisk grundforskning indenfor disciplinerne Biokemi, Molekylærbiologi, Cellebiologi samt Molekylær Biofysik. FEBS tilbyder bl.a. sine medlemmer:

  • Praktiske og teoretiske kurser
  • Fellowships af varierende længde
  • Deltagelse i en årlig kongres
  • Et forum for præsentation af videnskabelige resultater i form af to videnskabelige tidsskrifter, FEBS Letters og EJB
  • Priser til forskere der yder enestående videnskabeligt bidrag
  • FEBS NewsLetter om aktuelle fellowships, kurser, job, forskningspolitiske anliggender etc. 

Indmeldelsesformular »