International Union of Biochemistry and Molecular Biology

Nationalkomiteen for Biokemi og Molekylær Biologi er den danske repræsentant for International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Fra år 2000 er Federation of European Biochemical Societies (FEBS) indtrådt i IUBMB som det Europæiske regionale medlem i lighed med de tilsvarende Afrikanske, Pan-Amerikanske og Asiatisk-Australske regionale selskaber. Dermed repræsenterer Nationalkomiteen både FEBS og IUBMB.

Nationalkomiteen består af fire organisationer i Danmark: Dansk Selskab for Biokemi og Molekylær Biologi (Biokemisk Forening), Biologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Bioteknologisk Forum.

Biologisk Selskab er et 106 år gammelt selskab, som er en vigtig formidler i København af foredrag af høj kvalitet om biologiske, biokemiske og molekylærbiologiske emner. Selskabet har holdt 24 møder med gennemsnitlig 45 deltagere. Selskabet har 620 medlemmer.

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi repræsenterer anvendt medicinsk biokemi i forhold til officielle institutioner og udenlandske organisationer. Selskabet holdt 6 symposier med 30-100 deltagere. Selskabet har 350 medlemmer. Selskabet holdt efteruddannelseskurser for læger og biokemikere. Selskabet udpeger medlemmer til en række internationale organisationer. Det drejer sig om International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), European Community Confederation of Clinical Chemistry (ECCCC), International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC) og Nordisk Forening for Klinisk Kemi (NFKK). Opslag på hjemmesiden: http:// www.dskb.dk

Dansk Bioteknologisk Forum er en videnskabelig interesseorganisation, hvis formål er at fremme bioteknologi i Danmark. Selskabet ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer fra virksomheder og universiteter. Selskabet holdt et årsmøde med 150 deltagere. Selskabet har ingen medlemmer. Selskabet er medlem af European Federation of Biotechnology (EFB).

International Union for Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) holdt verdenskongres den 8.-11. oktober 2003 i Montreal sammen med kongressen for Human Proteomics (HUPO). IUBMB-kongressen skulle oprindeligt have været afholdt i Toronto, Canada, den 20.-24. juli 2003. Den blev imidlertid aflyst pga. udbrud af SARS i Toronto.

Professor Brian Clark, Aarhus Universitet, Danmark har været præsident for IUBMB 2000-2003 og ledede General Assembly (repræsentantskabsmødet) den 12. oktober 2003 i Montreal. Danmark deltog med 2 delegerede, Hans Uffe Sperling-Petersen og Steen Gammeltoft. Executive Commitee (Bestyrelsen) i IUBMB har 9 medlemmer, som udgøres af præsidenten, præsident-elect, kasserer og sekretær, samt formænd for 5 sektioner: Publications, Education, Symposia and Interest Groups, Congress and Conferences, samt Networking and Industrial Relations. IUBMB udgiver flere publikationer, herunder TIBS (Elsevier), Life, Molecular Medicine og Bambe in Education tidsskrift.

Nyheder læses på hjemmesiden: http://www.iubmb.org.