Dansk Bioteknologisk Forum

Biokemisk Forening arbejder tæt sammen med Dansk Bioteknologisk Forum (DBF).

DBF har til formål at være netværksskabende indenfor bioteknologi i Danmark og fungere som brobygger imellem universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder.

Foreningen arrangerer en årlig bioteknologisk konference i Danmark med et højt fagligt niveau, blandt andet med det formål at give speciale- og ph. d. studerende mulighed for at møde forskere fra akademiske forskningsmiljøer og fra bioteknologiske virksomheder.

Desuden arrangerer foreningen løbende seminarer i Danmark indenfor såvel specifikke som generelle bioteknologiske emner.

DBF består af 10-20 medlemmer fra danske universiteter, forskningsinstitutter og virksomheder som arbejder med bioteknologi. Medlemmerne blev oprindeligt udpeget af ecb5 fonden i 1992 til videreførsel af Fermenteringsgruppen. Dette førte til stiftelse af DBF.

Kontakt og mere information:

Institut for Bioteknologi
Aalborg Universitet
Sohngaardsholmsvej 49
DK-9000 Aalborg
Tel: +45 9635 8470
Fax: +45 9814 1808