Andre foreninger

Biokemisk Forening er medlem af og samarbejder med en række foreninger i udlandet og i Danmark

Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

Federation of European Biochemical Societies (FEBS) er en europæisk sammenslutning af de nationale biokemiske og molekylærbiologiske foreninger i Europa. Medlemskab af Biokemisk Forening giver automatisk medlemskab af FEBS.

Læs mere

European Federation of Biotechnology (EFB)

European Federation of Biotechnology (EFB) er en non-profit sammenslutning af alle nationale og internationale videnskabelige selskaber, universiteter, institutter, virksomheder og personer interesseret i at fremme bioteknologi i Europa og resten af verden.

Læs mere

IUBMB Nationalkomite

Nationalkomiteen for Biokemi og Molekylær Biologi er den danske repræsentant for International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Nationalkomiteen består af fire organisationer i Danmark: Dansk Selskab for Biokemi og Molekylær Biologi (også kaldet Biokemisk Forening), Biologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Bioteknologisk Forum.

Læs mere

Dansk Bioteknologisk Forum

Dansk Bioteknologisk Forum har til formål at være netværksskabende indenfor bioteknologi i Danmark og fungere som brobygger imellem universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder.

Læs mere