Om Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en videnskabelig forening, der har til formål at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og bioteknologi i Danmark.

Videnskabelige symposier

Medlemmer af Biokemisk Forening inviteres hvert år til symposier i København, Århus eller Odense. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylær biologi, bioteknologi, functional genomics, farmakologi og systems biology.

Bladet BioZoom

Biokemisk Forening udgiver 4 gange om året tidsskriftet BioZoom, der er udkommet siden 1997. Tidsskriftet indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab.

Årsmøde

I mere end 30 år har Biokemisk Forening afholdt årsmøde i oktober. Her mødes medlemmer med førende forskere og skaber kontakt til kolleger på universiteter, forskningsinstitutioner og i industrien.

Medlemskab af FEBS

Biokemisk Forening er medlem af Federation of European Biochemical Societies (FEBS), som er en sammenslutning af de nationale biokemiske og molekylærbiologiske foreninger i Europa. Medlemskab af Biokemisk Forening giver automatisk medlemskab af FEBS. FEBS medlemmer har mulighed for at søge FEBS fellowship og deltage i FEBS sommerskoler og kurser.