BioZoom nr. 1, 2014

Biokemisk Forenings bestyrelse
Biokemisk Forenings vision for fremtiden
Namiko Mitarai, Szabolcs Semsey, Jan O. Haerter, og Kim Sneppen
CMOL – Center for Models of Life, Niels Bohr Institute
Leif Sestoft
Tigeren slippes løs. I lære på laboratoriet på Biokemisk Institut A
Jens F. Rehfeld
Et dansk mirakel