Nyheder fra Biokemisk Forenings generalforsamling og bestyrelsesmøde november 2017

Publiceret November 2017

Tirsdag d. 7. november 2017 afholdt Biokemisk Forening generalforsamling og bestyrelsesmøde. Her blev det foregående års aktiviteter gennemgået og godkendt, samt det kommende års initiativer og events diskuteret. Endvidere valgtes bestyrelsen med en ny formand og ny kasserer. Her gives et overblik over mødernes overordnede emner og nyheder.

Biokemisk Forenings generalforsamling 2017

Biokemisk Forening holdt møde for bestyrelsen efterfulgt af den årlige generalforsamling d. 7. november, 2017. På generalforsamlingen blev det forgangne års aktiviteter gennemgået og godkendt. En ny bestyrelse blev valgt og bestyrelsesposterne besat, både formands- og kassererposten stod til nyvalg. Mette Vixø Vistesen blev valgt som ny formand og Cord Brakebusch blev ny kasserer. Derudover blev Marie Kveiborg valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen for Biokemisk Forening 2018

  • Mette Vistesen (formand), Cellestress og overlevelse, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.
  • Cord Brakebusch (kasserer), BRIC, Biocenter, Københavns Universitet.
  • Eva Arnspang Christensen, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Bioteknologi, Syddansk Uinversitet.
  • Marie Kveigaard, Biocenter, BRIC, Biocenter, Københavns Universitet.
  • Kornelius Zeth, Molekylærbiologi, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.
  • Lars Juhl Jensen, Center for Proteomics, Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
  • Hanne Poulsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.
  • Klaus Hansen, BRIC, Biocenter, Københavns Universitet.
  • Helene Halkjær Jensen (redaktør af BioZoom), Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
  • Steen Gammeltoft (redaktør af BioZoom).

Bestyrelsen har i de seneste år arbejdet med en bred struktur, hvor bestyrelsens opgaver og foreningens aktiviteter fordeles mellem alle bestyrelsens medlemmer. Foruden nyvalg af bestyrelsen blev de følgende emner taget op på bestyrelsesmødet.

Biokemisk Forenings aktiviteter 2018

På bestyrelsesmødet blev det kommende års videnskabelige møder, konferencer og events diskuteret. I efteråret 2018 vil der på Syddansk Universitet blive afholdt en Bioimaging-konference, og på Aarhus Universitet vil succesen med CRISPR-mødet på Københavns Universitet i 2016 blive gentaget. Information herom kan findes på Biokemisk Forenings hjemmeside: www.biokemi.org i løbet af foråret 2018. Derudover ønsker bestyrelsen at arrangere flere halvdagsmøder om aktuelle videnskabelige emner i København, Odense og Aarhus. På disse møder kan europæiske forskere inviteres til at holde foredrag med støtte fra bl.a. Federation of European Biochemical Societies (FEBS) http://www.febs.org. Men vi ønsker også, at disse møder skal fungere som en platform for videnskabelige foredrag af foreningens medlemmer, samt at møderne vil styrke netværket blandt Biokemisk Forenings medlemmer og skabe nye kontakter og samarbejder om forskning.

Endvidere vil bestyrelsen arbejde for at tiltrække medlemmer, som arbejder i biotek- og medicovirksomheder efter afslutning af deres universitetsuddannelse og ph.d.-grad. Målet er at fremme samarbejdet mellem akademia og det private erhvervsliv. Endelig vil Biokemisk Forening etablere kontakter med andre danske videnskabelige selskaber inden for naturvidenskab, lægevidenskab, husdyrvidenskab, bioteknologi og tekniske videnskaber. Dette kan føre til fælles initiativer inden for forskningspolitik, videnskabelige møder, nyhedsbreve og forskningsformidling. Biokemisk Forening har i øjeblikket samarbejde med Dansk Bioteknologisk Selskab (DBS) og Dansk Selskab for Proteomics (DAPSOC) om bl.a. afholdelse af årsmøder.

Nyhedsbrev

Bestyrelsen vil udsende et nyhedsbrev hver anden måned. Nyhedsbrevet indeholder nyheder fra bestyrelsen og andre relevante nyheder som nye forskningspolitiske tiltag, aktuelle muligheder for forskningsstøtte og interessante videnskabelige konferencer. Derudover vil der være en sektion, som vil omhandle et specifikt emne. Temaet i det første nyhedsbrev, som udsendes i december måned, koncentrerer sig om muligheden for at fortsætte en akademisk karriere efter ph.d.-grad og postdocansættelse. Formatet er en præsentation af flere eksterne artikler, der vedrører delområder af det aktuelle tema. Input til nyhedsbrevets emner og indhold fra foreningens medlemmer er meget velkomment.

Hvad mener foreningens medlemmer?

I bestyrelsen er det vores mål, at de initiativer, vi igangsætter og de events, vi arrangerer, afspejler medlemmernes ønsker og behov. Vi er derfor i gang med at udarbejde et spørgeskema, som vi sender ud til foreningens medlemmer. Vi ønsker gennem jeres svar og feedback at komme tættere på at opfylde denne målsætning. Spørge­skemaet vil blive sendt ud i begyndelsen af 2018, og vi ser frem til at modtage og læse jeres svar.

Biokemisk Forenings fremtid

Foreningens nye bestyrelse ser på fremtiden med optimisme og forventning til at gennemføre de beskrevne nye aktiviteter og videreføre de hidtidige opgaver. Biokemisk Forenings program med tildeling af rejsestipendier til yngre forskere, som deltager i videnskabelige konferencer inden for deres forskningsfelt, fortsættes. Der er fire årlige frister for ansøgninger fra kandidatstuderende, ph.d.-studerende og postdocs om støtte til rejser uden for Europa med 5.000 kr. og rejser i Europa med 3.000 kr.

Biokemisk Forenings deltagelse i det europæiske samarbejde inden for FEBS har stor betydning. Foreningen sender hvert år en deltager til FEBS-generalforsamlingen, som afholdes i forbindelse med den årlige FEBS-kongres. Her repræsenteres dansk biokemisk og molekylærbiologisk forskning blandt de øvrige nationale biokemiske selskaber i Europa. Endvidere formidler Biokemisk Forening ansøgninger fra foreningens medlemmer om støtte til FEBS’ korte rejsestipendier, som kan bruges til forskerophold i europæiske forskningslaboratorier af 2-3 måneders varighed.

Endelig udgiver Biokemisk Forening magasinet: BioZoom, som i 2018 fejrer den 20. årgang. Det udsendes som trykt blad til alle medlemmer og offentliggøres digitalt på hjemmesiden www.biokemi.org, hvor artikler kan læses og hentes i pdf. BioZoom bringer artikler inden for aktuelle videnskabelige temaer bl.a. CRISPR bioteknologi, immunoterapi, og biosustainabilitet og forskningpolitiske emner bl.a. forskeruddannelse, forskningsformidling og forskningskvalitet.

BioZoom produceres i et frugtbart mediepartnerskab med Vabø Publishing, som tillige udgiver magasinet: Life Science/Dansk Biotek med artikler inden for medicinsk og industriel bioteknologi, diagnostik og laboratorieteknik http://www.danskbiotek.info. De to tidsskrifter udsendes sammen til Biokemisk Forenings medlemmer og medarbejdere i biotekindustrien, medicinal-, farmaceutisk- og fødevareindustrien samt bioenergisektoren. Hermed opnås en stærk synergi mellem de 2 publikationer, som dækker fremskridt i den akademiske og industrielle forskning inden for life science.

Hermed opfordrer bestyrelsen alle til at slutte op om Biokemisk Forening og bidrage til arbejdet med aktiviteter og opgaver i fremtiden.