Videnskaben trækker biokemikerne til fagligt selskab

Publiceret April 2012

Biokemisk Forening er et unikt mødested for en kreds af forskere fra såvel private som offentlige virksomheder. Et øget fokus på bl.a. genteknologi, system biologi og molekylær biomedicin har givet foreningen yderligere opmærksomhed de senere år.

Det er en stor og dedikeret kreds af forskere, der udgør Biokemisk Forening i Danmark.

Til sammenligning har et tilsvarende selskab i USA 12.000 medlemmer, så relativt set er der kolossalt stor interesse blandt biokemikere og molekylærbiologiske forskere herhjemme for at netværke og udveksle forskningsresultater.

Selskabet er da også, med sine 50 år på bagen, et af de mere etablerede i den vidt forgrenede skov af foreninger og faglige fællesskaber. Og det er der flere gode grunde til, mener formand Steen Gammeltoft, der til daglig er overlæge på Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital.

”Vi har fra starten været et videnskabeligt selskab. Politiske og etiske diskussioner tager vi gerne med hinanden, men vi går ikke ud i offentligheden med et samlet synspunkt, for foreningens medlemmer står på alt for mange holdningsmæssige planker til, at det overhovedet lader sig gøre. Til gengæld deler vi interessen for den biokemiske og molekylærbiologiske videnskab. Vi er en flok forskere, der samles om teknikkerne og de videnskabelige problematikker. Og det faglige niveau er meget højt”, forklarer Steen Gammeltoft.

2012-2 Steen Gammeltoft

Steen Gammeltoft, Formand for Biokemisk Forening og Overlæge på Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital i Glostrup Forskerpark. Foto: Stefan Kai Nielsen, stefan@ekko.dk.

Et andet kendetegn ved foreningen er, at den er et vigtigt mødested for forskere inden for både grundforskning og den anvendte forskning.

”Vores medlemmer arbejder i fx fødevareindustrien og lægemiddelindustrien, og foreningen tiltrækker desuden grundforskere og specialister fra universiteterne. Og de deler gerne med hinanden, når patentet er taget og artiklen publiceret. Udvekslingen og muligheden for at netværke blandt så mange højt kvalificerede fagfæller er vores eksistensberettigelse,” vurderer Steen Gammeltoft.

Mange vækstområder

Allerede som ung, nyuddannet læge kastede Steen Gammeltoft sig over biokemien, mere præcist den cellebiologiske forskning. Siden sidst i 60´erne har han forsket i bl.a. hormoner og nervesystemet, senest i hormonernes påvirkning af søvnmønstre, i samarbejde med søvnlaboratoriet på Glostrup Hospital. Steen Gammeltoft mærker tydeligt en øget opmærksomhed på forskningen inden for fx genteknologi, bioinformatik, system biologi og translationel medicin, både i sit daglige arbejde og i sit virke som formand for Biokemisk Forening.

”Danmark er rigtig godt med inden for udvalgte områder, fx i udviklingen af insulin og inden for diabetes og fedmeforskningen, hvor NovoNordisk er førende og fødevareteknologien, hvor vi har store spillere som Danisco og Chr. Hansen. Også bioteknologisk forskning og den molekylære kræftforskning er vækstområder, og det er selvfølgelig glædeligt for en biokemiker som jeg at se, hvordan den nye forskning inden for biokemien og molekylærbiologien sætter vores fag tydeligere på landkortet”, siger Steen Gammeltoft.

Masser af debat

At det er et etableret foretagende, som overlægen fra Glostrup står i spidsen for, kan man forvisse sig om ved at kaste et blik på foreningens hjemmeside, biokemi.org.

Foruden tre til fem videnskabelige symposier om året og et årsmøde i oktober udgiver Biokemisk Forening et kvartalstidsskrift i fire farver. I seneste nummer af BioZoom er der ved siden af boganmeldelser og mødekalender fx en artikel om elitesatsningen i dansk forskning, en artikel om aldringsprocessen samt en artikel af videnskabsjournalist Lone Frank om mediernes måde at formidle ny forskning på. Etikken og politikken sniger sig på den måde alligevel ind som et element i foreningens arbejde.

Og det er da også nødvendigt at forholde sig til fx genteknologi i det perspektiv, medgiver Steen Gammeltoft.

”Vi debatterer og blander os i den løbende debat, men vi gør det som enkeltpersoner, og foreningen kan aldrig blive standens samlede talerør i de spørgsmål. Det ville kræve en repræsentativ forening og en bestyrelse, og vi er jo forskere snarere end politikere,” understreger Steen Gammeltoft.

Offentliggjort i Magisterbladet nr. 10, 1. juni 2012. Gengives efter aftale med forfatteren.

Biokemisk Forening

er et non-profit videnskabeligt selskab og netværk med over 1200 medlemmer. Foreningen har eksisteret siden biokemiens oprindelse for over 50 år siden. Medlemmerne arbejder inden for biokemi, molekylærbiologi og bioteknologi på universiteter, hospitaler og i private virksomheder.

Formål

Biokemisk Forening har ikke et politisk eller etisk formål, men et videnskabeligt sigte. Selskabet arbejder for at skabe kontakter og netværk mellem biokemikere i Danmark. Foreningen har desuden til opgave at øge forståelse, interesse for og kendskab til biokemi, molekylærbiologi samt bioteknologi.

Aktiviteter

Biokemisk Forening inviterer til 3-5 videnskabelige symposier om året med deltagelse af 50-150 danske forskere. Symposierne dækker et bredt udsnit af emner inden for molekylær biologi, bioteknologi, farmakologi, genomics og systems biology. Foreningen har desuden i over 40 år afholdt et årsmøde med deltagelse af internationale navne. Selskabet udgiver desuden tidsskriftet BioZoom en gang i kvartalet. BioZoom er udkommet siden 1997 og indeholder artikler og debat om forskningspolitik, bioteknologi, videnskabshistorie, etik, uddannelse og europæisk videnskab.

Artiklen om Biokemisk Forening er den 10. artikel i en artikelserie ”Fagligt fokus” i Magisterbladet nr. 1-11 i 2012, som præsenterer en række faglige selskaber og foreninger, der alle har deres udspring eller virke inden for det store univers, der beskæftigelsesmæssigt udgøres af Dansk Magisterforening´s medlemmer. Artikelserien er et led i et fokus på medlemmernes faglighed og beskæftigelse.