4. Bioteknologipris for Unge Forskere tildelt Dimitrios Stamou, Tina Hummelshøj og Karl Agger

Publiceret Januar 2011

Dansk Bioteknologisk Selskab og Biokemisk Forening har uddelt den ”4. Bioteknologipris for Unge Forskere” til cand. scient. Ph.D. Dimitrios Stamou, cand. scient. Ph.D. Tina Hummelshøj, og cand. scient. Ph.D. Karl Agger. Bioteknologiprisen tildeles unge forskere, som har publiceret, patenteret eller på anden måde formidlet videnskabeligt arbejde af høj kvalitet og betydning. Med prisen følger et diplom og en æresgave på kr. 10.000. De tre prismodtagere er alle i gang med lovende forskerkarrierer præget af ambitioner, innovation og produktivitet.

Priserne blev uddelt i forbindelse med Dansk Bioteknologisk Selskabs og Biokemisk Forenings 4. årlige Bioteknologi forelæsning d. 8. oktober, 2010. Professor Bernhard Palsson, Department of Bioengineering, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA var inviteret til at holde forelæsningen: ”The meta-structure of the E. coli genome and its genome-scale transcriptional regulatory network”. I abstraktet for forelæsningen beskrev Bernhard Palsson sine undersøgelser af reguleringen af genekspression i E. Coli. Baseret på “chip-chip”” data er hele genomet analyseret for sigma faktorer, brede transcriptionsfaktorer og nucleoid association proteiner. Udfra “tiling array” data er identificeret genekspressions profiler og transktriptions start sites. Disse data giver mulighed for 1) at formulere metastrukturen (som består af den funktionelle, strukturelle og operationelle annotering) af E. coli genomet og 2) at gennemføre en rekonstruktion af det transskriptionelle regulerende netværk (TRN) i E. coli genomet.

To dage før mødet meldte Bernhard Palsson afbud. Han skrev til mig: ”My 40 ton yacht, the Oracle (se billedet), just sprang a major fuel leak tonight. The leak on the boat has been identified and contained. However, fuel leaks in the USA are considered quite serious and I had five coast guard members on my boat this morning to help me out. Now I will have a lot of paperwork to do as I need to report this incident to multiple parties. Although the leak is contained (the fuel leaks into the hull of the boat now and not into the water), the coast guard has told me (as captain of the boat) not to leave the boat until I have this fixed, or have a team of responsible mechanics on top of the situation. I am terribly sorry that this has happened, but there is not much that I can do about it”.

2011_1 bioteknologi pris
Bernhard Palsson på hans 40 ton yacht "Oracle" i San Diego havn før brændstoflækagen.

Professor Lars Juhl Jensen, Disease Systems Biology, NNF Centre for Protein Research, Københavns Universitet, Panum Instituttet, som skulle introducere Bernhard Palsson trådte ind som erstatning og holdt en fremragende forelæsning: “Network Biology”. Lars Juhl Jensen har netop modtaget Lundbeckfondens Yngre Forskerpris.

Forelæsningen efterfulgtes af korte indlæg af de tre prismodtagere: Dimitrios Stamou, Bio-Nanotechnology Laboratory, Nano-Science Center, University of Copenhagen: ”Lipid-Membrane Biotechnology and Synthetic Biology on the Nanoscale”, Tina Hummelshøj Glue, Department of Clinical Immunology, Rigshospitalet: ”The Ficolins – new defence players of the innate immune system” og Karl, Agger, BRIC, Biocenter, University of Copenhagen: ”Erasing the histone methylation mark: Identification and characterization of histone demethylases”.

2011_1 Dimitrios StamouDimitrios Stamou er 35 år gammel og fik sin bachelor grad i fysik i 1995 fra University of Leeds, England og sin Ph.D. grad i kemi i 2000 fra Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne, Schweiz. Under supervision af Horst Vogel studerede han biofilm og udvikling af overflade-baserede biosensorer. I 2005 blev han ansat som gruppeleder på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet, hvor han oprettede Bio-Nanoteknologi Laboratoriet (fysisk placeret på Nanoscience Center) som det første tværfakultære forskning facilitet mellem sundheds- og naturvidenskab. Under Stamous ledelse blomstrede det nye forskningscenter, som nu har ansat 20 forskere med støtte fra EU og danske offentlige og private kilder. Siden marts 2010 er han sammen med Ulrik Gether leder af et nyt Lundbeckfonden Center for Biomembraner i Nanomedicin.

Dimitrios Stamou’s videnskabelige indsats vedrører de biofysiske og biokemiske egenskaber af lipid membraner i nanoskala. Den aktuelle forskning fokuserer på sammenhængen mellem membranens form og krumning på proteiners funktion og lokalisering. Opdagelsen, at krumningen af membraner kan føre til ophobning af membran-forankrede proteiner (offentliggjort i Nature Chemical Biology og EMBO Journal) bidrager til forståelsen af protein-membran interaktioner rolle i protein sortering og signalering.

Ved at fravige den traditionelle biokemiske og molekylærbiologiske karakterisering af protein-lipid-komplekser og fokusere på nanoteknologi har Dimitrios Stamous forskning givet betydelig indsigt i biomolekylære mekanismer, der ellers ville være overset. Siden 1998 har han publiceret 30 artikler i både generelle og specialiserede high impact tidsskrifter. Fritiden bruger Dmitrios Stamou på rejser, fotografering og dykning sammen med sin partner Julie. Hjemme prøver han at få tid til madlavning, sport, yoga og meditation.

2011_1 Tina HummelshøjTina Hummelshøj er 35 år, blev cand. scient. i biokemi i 2002 ved Københavns Universitet og fik sin Ph.D.grad i 2008 på Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet. Under vejledning af Professor Peter Garred undersøgte hun funktionen af Ficoliner, en gruppe af kollagen-lignende opløselige molekyler (Ficolin-1, Ficolin-2 og Ficolin-3), for den medfødte immunitet.

I sin forskning har Tina Hummelshøj fokuseret på et uafklaret og vigtigt spørgsmål: Hvad er den biologiske funktion af Ficoliner? Under sit Ph.D. projekt har hun bidraget med flere banebrydende artikler, som spænder fra molekylær, cellulær og strukturel biologi til Ficoliners kliniske betydning. I 2005 offentliggjorde hun et arbejde, hvor hun i normale individer med forskellig etnisk baggrund beskrev polymorfi mønstre i Ficolin generne.

Betydningen af hendes arbejde blev understreget for nylig, da hun opdagede, at en sjælden mutation i Ficolin-3 genet er grundlaget for et nyt immundefekt syndrom. Denne opdagelse vil sandsynligvis få stor medicinsk og videnskabelig betydning og blev offentliggjort i New England Journal of Medicine i juni 2009. Herefter har hun arbejdet med udvikling af Ficolin knock-out mus. Siden 2003 har hun publiceret 20 artikler. Ved siden af sin forskning, rejser Tina Hummelshøj verden rundt, dyrker snowboarding og skiløb, læser bøger og er mor til to børn.

2011_1 Karl AggerKarl Agger er 39 år, blev cand. scient. i biokemi i 2000 på Københavns Universitet og arbejdede derefter som forskningsassistent ved Department of Experimental Oncology, European Institute of Oncology, Milano, Italien. Ph.D. studiet blev gennemført på Biotech Research and Innovation Centre i København (BRIC) og i 2006 modtog han sin Ph.D. grad fra Open University London. Herefter har han videreført sine studier af cellulær differentiering og epigenetisk regulering af transskription som postdoc på BRIC sammen med Kristian Helin

Inden for dette område har Karl Agger udført et fremragende arbejde, som har ført til isolering og karakterisering af en ny familie af histon demethylaser, der har stor betydning for reguleringen af stamcelle spredning og differentiering. De vigtigste publikationer blev offentliggjort med Karl Agger som co-første forfatter i 2006 og 2007, heraf to i tidsskriftet Nature og en i Cell. Opdagelserne har dels ført til en samlet revurdering af cellens differentierings mekanismer og epigenetisk regulering af transskription, dels til opdagelsen af nye targets for udvikling af anticancer farmaka. Karakteriseringen af de nye histon demthylaser danner baggrund for flere patenter og oprettelsen af et biotekselskab EpiTherapeutics Aps.

Den banebrydende forskning er videreført med opdagelsen at H3K27me3 demethylase Jmjd3 fungerer som tumor suppressor ved at aktivere INK4A-ARF locus som svar på onkogen- og stress-induceret aldring (senescence), et arbejde som blev offentliggjort i Genes and Development i 2009. Herefter fokuserer Karl Agger på in vivo rollen af udvalgte histon demetylaser ved at lave betingede knock-out mus af medlemmer af Jmjd2 familien. Endelig undersøger han betydningen af Jmjd2b og Jmjd2c demethylaser i den normale cellulære differentiering og i prostata og bryst kræft for at validere de 2 proteiner som mål for udvikling af anti-cancer terapi. Fritiden tilbringer Karl Agger sammen med sin kone og to børn og med at læse god litteratur.

Bioteknologiprisen til tre lovende unge forskere inden for bioteknologi og molekylær biologi blev første gang uddelt i 2006 ved et møde, hvor en fremtrædende forsker i højeste internationale klasse holdt en hædersforelæsning inden for bioteknologi. Siden er afholdt fire hædersforelæsninger og uddelinger af bioteknologipriser arrangeret gennem et samarbejde mellem Dansk Bioteknologisk Selskab og Biokemisk Forening. Nu udsendes opslag af den femte bioteknologipris med indkaldelse af nomineringer af kandidater til modtagelse af prisen i 2012. Vi håber på stor tilslutning i lighed med den fjerde bioteknologipris, hvor vi modtog 15 indstillinger af højt kvalificerede kandidater. Heraf udvalgte priskomiteen de tre modtagere af prisen. Se opslaget i BioZoom og på www.biokemi.org.