Ny hjerneforskningspris på 1 mio. Euro

Publiceret Januar 2010

Prisen med den internationale betegnelse: 'Grete Lundbeck European Brain Research Prize - THE BRAIN PRIZE' - uddeles af Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris.

Den nye hjerneforskningspris er på 1 mio. Euro og vil blive tildelt en eller flere europæiske hjerneforskere, der har bidraget med fremragende og internationalt anerkendte forskningsresultater inden for hjerneforskning.

Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris etableres af Lundbeckfonden. Prisen overrækkes første gang ved en ceremoni den 2. maj 2011 i Den Sorte Diamant, København.

Prisuddelingen i 2011 vil blive efterfulgt af en række arrangementer, der afholdes i samarbejde mellem fonden og Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet. Prismodtagere vil her gennem foredrag, symposier og forskerudvekslingsprogrammer medvirke til at stimulere og yderligere højne dansk hjerneforskning og bringe dansk forskning i endnu tættere kontakt til europæisk forskning.

Prisen tildeles en eller flere forskere, som bliver nomineret af fagfæller. Ingen kan selvstændigt søge om prisen. En international 'Selection Committee', der består af 8 højt respekterede hjerneforskere vurderer hvem af de nominerede, der bør modtage prisen. Formand for komiteen er Professor Colin Blakemore, England, og blandt de øvrige medlemmer af komiteen er den internationalt anerkendte danske hovedpineforsker Professor Jes Olesen. 

Indkaldelse af nomineringer foregår via annoncering i internationale videnskabelige tidsskrifter, blandt andet Nature og Science.

Om baggrunden for at indstifte den ny pris siger Lundbeckfondens formand Mogens Bundgaard Nielsen: 'Dansk hjerneforskning står meget stærkt internationalt, og vi ønsker at medvirke til yderligere at højne niveauet og samtidig internationalisere forskningsmiljøet i Danmark. Den nye hjerneforskningspris samt det omfattende 'outreach program' vil bidrage væsentligt til dette. Vi har valgt at indstifte prisen i sit eget regi for at sikre, at der ikke opstår nogen tvivl om pristildelingens uafhængighed af de erhvervsmæssige forskningsinteresser, som vort porteføljeselskab H. Lundbeck A/S måtte have."

Bestyrelsesformanden for Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Forskningspris, overlæge dr.med. Nils Axelsen har gennem mange år har haft sæde i Lundbeckfondens bestyrelse. Om det ny initiativ siger Nils Axelsen: 'Den ny pris får utvivlsomt en betydelig plads inden for den internationale hjerneforskning og en gruppe af førende internationale kapaciteter har uden tøven sagt ja til at udgøre vores Selection Committee. Vi er sikre på at prisen vil stå som et fyrtårn for dansk hjerneforskning samt bane vejen for et endnu tættere samarbejde mellem danske og udenlandske forskere'

For yderligere information, kontakt venligst: Direktør, Kim Krogsgaard: +45 3917 8241 eller mobil: +45 2014 8384. 

Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris har domicil i Copenhagen Bio Science Center - COBIS. Den daglige drift varetages af direktør, speciallæge, dr.med. Kim Krogsgaard. Bestyrelsen består af formand Nils Axelsen, overlæge dr. med., næstformand Jens F. Rehfeld, professor dr.med., Anders Björklund, professor, Ph.d., Anne-Marie Engel, forskningschef, Ph.d. professor dr. med., Ralf Hemmingsen, universitetsrektor, professor, dr.med., Lauritz Holm-Nilsen, universitetsrektor, professor, Jens Oddershede, universitetsrektor. Fonden har nedsat en international 'Selection Committee', som består af formand Colin Blakemore, professor, England, næstformand Tomas Hökfelt, professor, Sverige, Huda Akil, professor, USA, Yves Agid, professor, Frankrig, Fred H.Gage, professor, USA, Florian Holsboer, professor, Tyskland, Ranga R. Krishnan, professor, Singapore, Jes Olesen, professor, Danmark.

Hjemmeside: www.thebrainprize.org