LEO Pharma 1908-2008

Publiceret Juli 2009

Under redaktion af cand.pharm. Preben Schrøder, cand.pharm. Hanne Kirkegaard og kommunikationschef Dag Holmstad. 138 sider

Et af dansk medicinindustris flagskibe LEO Pharma (Løven) kunne i 2008 fejre sit 100 års jubilæum, i den anledning udgav virksomheden et jubilæumsskrift, der beskriver dens udvikling gennem disse100 år.

Skriftet er inddelt i en række tidsafsnit:

1. LEO Pharma 1908-1925
August Kongsted og Anton Antons

2. LEO Pharma 1925-1940
Brønshøj

3. LEO Pharma 1940-1958
Med Knud Abildgaard i spidsen.

4. LEO Pharma 1959-1983
Nye forskningsresultater

5. LEO Pharma 1983-2008
Nye tider

Cand. pharm'erne August Kongsted og Anton Petersen fik i 1908 privilegium til at drive Løveapoteket på adressen Amagertorv 33 i København. På den tid var danske apoteker små selvstændige produktionsvirksomheder, der ud fra hjemkøbte råvarer fremstillede medicin. I 1909 registrerede de to apotekere firmaet "Københavns Løveapoteks kemiske Fabrik", som året efter registrerede navnet "Leo". De to havde under rejser i udlandet set en stor medicinindustri udvikle sig i Tyskland og England, en sådan udvikling var på det tidspunkt ukendt i Danmark. De begyndte derfor en fabrikation af farmaceutiske specialiteter - færdigpakkede lægemidler. Deres kolleger på andre apoteker så imidlertid ikke med milde øjne på deres aktivitet. Apotekerforeningen, hvis stærke formand var Alfred Benzon, følte sin magt truet og indledte en modoffensiv, som kom til at vare længe og blive bitter. Et af de første præparater Løvens kemiske fabrik bragte i handlen var Albyl som konkurrent til den tyske koncern Bayers Aspirin, som dominerede markedet for milde smertestillende midler. En lang række præparater fulgte og Løven kom også med i insulin eventyret, da det startede. Som et modtræk mod Løven dannede Apotekerforeningen D.A.K. Danmarks Apotekerforenings Kompositionsudvalg, der f.eks. som konkurrent til Albyl lancerede Magnyl DAK i en gul blikæske, der lignede Albylæsken til forveksling.

Løvens kemiske Fabrik voksede i de kommende år og havde efterhånden adresser adskillige steder i København. Man indrettede derfor en ny fabrik i Brønshøj, der skulle huse alle aktiviteterne, her havde virksomheden til huse indtil den i 1958 flyttede til Ballerup til den nuværende placering.

Apoteker Kongsted var dens leder indtil sin død i 1939. Allerede i 1934 optræder navnet på Kongsteds svigersøn Knud Abildgaard imidlertid i forbindelse med LEO Pharma. Og ved Kongsteds død overtog Abildgaard ledelsen, han var bankuddannet; men fabrikanten, som han ønskede at blive kaldt, satte sig hurtigt ind i medicinindustriens problemer.
Bogens to første afsnit 1908-1925 og 1926-1940 er nok de mest interessante for den mere alment interesserede læser.

2009_3 Leo Pharma 1

Afsnittet om penicillinproduktionen er også meget spændende læsning og viser Abildgaards forståelse for det nye, der dukkede op. Allerede i 1941 da han havde hørt om, at man i England arbejdede med penicillin, satte han sig i forbindelse med patologen K.A. Jensen for ved dennes hjælp at få en penicillinproduktion i gang, dette lykkedes først i 1943, man måtte til en vis grad famle sig frem, da der på grund af 2. Verdenskrig kun forelå få oplysninger om det nye vidundermiddel. Man havde yderlig det problem, at man skulle skjule projektet for tyskerne, som var meget interesserede i de allieredes penicillin, og der blev derfor udsendt en pressemeddelelse om, at man havde store uforudsete vanskeligheder med produktionen. En ny milepæl i antibiotikaæraen blev nået, da W.O. Godtfredsen i 1961 fandt Fucidin et antibiotikum, der var aktivt overfor penicillinresistente stafylokokker.

I begyndelsen af 1970'erne blev man på LEO Pharma interesseret i D-vitamin, og det blev begyndelsen til en ny vigtig epoke i virksomhedens historie, hvis foreløbige højdepunkt blev fremstillingen af psoriasismidlet calcipotriol, som blev markedsført under navnet Daivonex.

Man søgte egentlig efter et nyt cancermiddel baseret på vitamin-D. Den tidligere forskningsdirektør Poul Rasmussen har i forbindelse med opdagelse af calcipotriol i et interview i Jyllandsposten udtalt, idet han citerede fra Don Quijote : "Herre, Hvordan kan det være, at vi altid kommer hjem med noget andet, end det vi red ud efter." Det er en fascinerende industri. Hvis man er heldig og dygtig kan man udvikle et produkt, der fuldstændig kan ændre et firma og skaber store gevinster. Derfor skal man ikke være for fokuseret på et bestemt mål i forskningen. Tingene kan hurtigt ændre sig i en anden retning. Det er vise ord at skrive sig bag øret i en tid, hvor regeringen forsøger at styre udviklingen i dansk forskning.

Der er her kun fremhævet nogle få af de mange spændende epoker og begivenheder i LEO Pharmas historie; men skriftet kan varmt anbefales til alle, der er interesseret i dansk medicinhistorie og i udviklingen af den farmaceutiske industri i Danmark, ligesom det er en specifik beskrivelse af en stor virksomheds livsforløb. Bogen er velskrevet og giver en lang række af eksempler både af historisk og medicinsk art.

2009_3 Leo Pharma 2