”Del + Hel, brudstykker fra biomedicinens tid”

Publiceret Juli 2009

I udstillingsrummene på Medicinsk Museion, Bredgade 62 har der gennem de senere år været flere særudstillinger som burde kunne interessere BioZooms læsere, aktuelt særudstillingen "Del + Hel, Brudstykker fra biomedicinens tid" hvis erklærede mål er at vise hvordan biologiske data om mennesker frembragt i medicinsk og anden sammenhæng produceres, transporteres, oplagres og i nogen grad hvordan de bruges. Udstillingen er udsprunget af et flerårigt forskningsprojekt, "Biomedicine on display," og er opbygget af de deltagende forskere, Museions faste stab, udstillingsarkitekt, tekniker og grafiker, alt under ledelse af den canadiske kunstner Martha Fleming

Udstillingen vises i professorboligen i Kirurgisk Akademis bygning fra 1787. Her havde fysiologerne P.L. Panum og Christian Bohr embedsbolig, og her voksede Niels Bohr op, så det er "hellig jord" man betræder. Selvom der måske var rimelige pladsforhold til en professor, kan rummene godt føles lidt trange til en udstilling som den nuværende hvor en overordentlig stor mænge genstande og plancherer vises.

I det første rum er to levende kaniner i bur som oplæg til visning af apparatur brugt til fremstilling af antistoffer. Kaninerne i starten af udstillingen skal nok også minde os om at det er rigtige levende organismer, der er udgangspunkt for de efterfølgende rums lav- og højteknologiske instrumenter til frembringelse af biologiske data. Rummet viser i øvrigt redskaber til analyse af serumproteiner og resultater af immun-elektroforese, bl.a. med de smukke glasplader med blå aftegninger der ligner sarte akvareller.

Det næste store rum finder jeg på en gang smukt og problematisk. På en meget høj diagonalt opstillet hyldereol er et utal af gamle og nye redskaber til analyse af biologisk materiale opstillet i bokse af ensartet størrelse. Boksene er indrammet af lysende lyslederkabler som kan symbolisere et flow af signaler. Da rummet kun er dunkelt belyst, kunne jeg med mit lidt svage mørkesyn ikke betragte detaljerne i genstandene, og slidgigten i min nakke hindrede mig i at se de mange genstande placeret over øjenhøjde. Selv for en intakt besøgende må mængden af genstande være overvældende. Men når man træder lidt tilbage ser man det som en meget smuk helhed, ligesom stjernerne på en mørk himmel.
I det næste store rum er gamle og nye fysiologiske måleinstrumenter fra den daglige klinik opstillet i godt lys. Igen imponeres man over mængden og forskelligheden af genstandene, den gode bevaringstilstand og klargøringstilstand af de gamle ting, og den smukke opstilling. Der er unægtelig mere substans og materiel skønhed i de tunge gamle apparater i messing, lakeret jern, træ og læder end i nutidens små apparater indkapslet i kunststof. I det samme rum er hjørner og vægge benyttet til visning af forskellige måder som biologiske data håndteres på.

I det sidste store rum fanges man igen af en æstetisk glæde over en smuk opstilling af redskaber og hjælpemidler til afbildning af biologiske fænomener. Som et brud med linjen i de foregående rum hvor man ikke har nogen forklarende tekst om apparaternes funktion, kun en kort benævnelse i kataloget, er her en meget pædagogisk planche om princippet i en PET-skanning. I de efterfølgende små rum vises yderligere forskellige aspekter af de biologiske datas verden: opbevaring i kølerum, juraen angående biologiske data, instrumenter til endoskopi, mikroskoper, osv. Som et visuelt kick er museets toiletter inddraget i udstillingen: behandling af biologisk affald.

Som man vil forstå er det en meget æstetisk, smuk, udstilling. To effekter er blevet hængende hos mig som visuelle højdepunkter. De gule affaldsbeholdere med røde låg i mange forskellige størrelser og udformninger ophængt på et ene toiletrum så man ser dem fra oven som mærkelige geometriske figurer, og et andet sted et kort over Storkøbenhavn fra 1940erne i stor skala med påsatte nåle som angiver hvert enkelt poliotilfælde ved de store epidemier i 1952-3.

Hvad kan man "tage med hjem" fra en sådan udstilling? Den besøgende med forkundskaber kan måske få nye indsigter og ideer ved at se så mange aspekter berørt, og måske kan synet af genstande som man ellers opfatter som banale og uinteressante, når de som her præsenteres "æstetisk," hjælpe med til i vore hjerner at integrere abstrakte begreber og de materielle objekter som vi sanser. Den lidt ældre besøgende kan altid falde tilbage på den sære fryd ved at gense noget man næsten har glemt for længe siden, og alle kan glæde sig over en æstetisk oplevelse.

Museions åbningstider kan ses på www.museion.ku.dk

Nærværende anmelder er ulønnet tilknyttet Museion og har ikke deltaget i planlægningen eller opbygningen af udstillingen.