3. årlige Bioteknologipris for Unge Forskere

Publiceret Juli 2009

Dansk Bioteknologisk Selskab har tildelt den "3. årlige Bioteknologipris for Unge Forskere" til cand. scient. Ph.D. Anja Groth, cand. scient. Ph.D. Jens Preben Morth, og cand. hum. biol. Ph.D. Søren Rasmussen. Bioteknologiprisen tildeles unge forskere, som har publiceret, patenteret eller på anden måde formidlet videnskabeligt arbejde af høj kvalitet og betydning. Med prisen følger et diplom og en pengegave på kr. 10.000. De tre prismodtagere er alle i gang med lovende forskerkarrierer præget af ambitioner, innovation og produktivitet.

Prisen blev uddelt i forbindelse med Dansk Bioteknologisk Selskabs årlige forelæsning d. 23. april, 2009. Forelæsningen blev holdt af Professor Brian Kobilka, Departments of Molecular and Cellular Physiology and Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, Palo Alto, CA, USA: "Structure and Dynamics of the Human beta 2 Adrenergic Receptor".

Forelæsningen efterfulgtes af korte indlæg af de tre prismodtagere: Anja Groth, Biotech Research and Innovation Centre, Københavns Universitet: "Histone Dynamics in Chromatin Replication", Jens Preben Morth, Centre for Membran Pumper i Celler og Sygdom (PUMPKIN), Aarhus Universitet: "The Crystal Structure of the Sodium Pump, from Structure to Function" og Søren G. Rasmussen, Departments of Molecular and Cellular Physiology and Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, Palo Alto, CA, USA: "Crystallization and X-ray crystallography of the human beta 2 adrenergic receptor".

Anja GrothAnja Groth er 34 år og blev cand. scient. i 2000 efter at have skrevet speciale om onkogen Ras regulation af celle cyklus og senescence hos Berthe Willumsen, Københavns Universitet, samt Charles Sherr og Martine Roussel, Dept. of Tumor Cell Biology, St. Jude Children's Research Hospital, University of Tenessee, USA. Herefter gennemførte Anja Groth sit Ph. D. studium hos Jiri Bartek og Jiri. Lukas, Kræftens Bekæmpelse, København. Emnet var chromatin biologi og checkpoint kontrol i celledelingen. Fra 2005-2008 var hun postdoc hos Geneviève Almouzni, Department for Chromatin Dynamics, Institut Curie, Paris, France. I 2008 blev Anja Groth udnævnt til lektor og gruppeleder for Laboratory for Histone Dynamics og Epigenetic Stability, BRIC, Københavns Universitet. Hendes originale forskning har givet ny viden om hvordan chromatin samling, DNA replikation og checkpoint kontrol i celledelingen sikrer koordineret og pålidelig overførsel af den genetiske og epigentiske information. Resultaterne er offentliggjort i en række artikler, heraf flere i de førende tidsskrifter: Science, Molecular Cell og EMBO Journal. I fritiden dyrker hun sine interesser: klassisk musik og rejser sammen med sin ægtefælle.

Jens Preben MorthJens Preben Morth er 33 år og blev cand. scient. i 2001 med specialet om komplekset af eukaryote translation release factors eRF1 and eRF hos Morten Kjeldgaard, Aarhus Universitet. Jens Preben Morth gennemførte Ph.D. studiet 2001-2005 hos Paul Tucker, EMBL Hamburg, hvor han udførte undersøgelser af histidinkinaser og associerede proteiner i Mycobacterium tuberculosis med en kombination af bioinformatiske værktøjer, genomanalyser, proteinkemi og proteinkrystallografi. Fra 2005 har han været ansat som postdoc hos Poul Nissen, Center for Strukturel Biologi, Molekylær Biologisk Institut, og grundforskningscentret: Center for Membran Pumper i Celler og Sygdom, Aarhus Universitet, hvor han gennemførte krystallografiske studier af Na+,K+-ATPase/Natrium-Kaliumpumpen. Herudover deltog Jens Preben Morth i opklaringen af krystalstrukturen af den beslægtede plasmamembran protonpumpe i planter, samt calcium ionpumpen. Arbejdet resulterede i flere banebrydende artikler, heraf tre i Nature med Jens Preben Morth som førsteforfatter og medforfatter, samt to patentansøgninger. I fritiden dyrker han scuba diving og riffeljagt sammen med sin hustru.

Søren Gøgsig Faarup RasmussenSøren Gøgsig Faarup Rasmussen er 39 år og blev cand. scient. på Københavns Universitet i 1998 efter at have skrevet speciale hos Ulrik Gether, Medicinsk Fysiologisk Institut på Panum Instituttet om molekylær farmakologi af β2 adrenerge receptorer. Herefter gennemførte Søren Rasmussen sit Ph.D. studium og en 2-årig post doc på Farmakologisk Institut, Københavns Universitet med Ulrik Gether som vejleder. I Ph.D. studiet etablerede han en oprensningsprocedure for serotonin transporteren udtrykt i Sf9 cellekulturer, hvorefter han studerede substrat og inhibitor-inducerede konformationelle ændringer i den oprensede serotonin transporter vha. fluorescensspektroskopi og biokemiske metoder. Søren Rasmussen arbejder nu på fjerde år som post doc hos Brian Kobilka på Stanford University hvor det lykkedes ham at krystallisere den β2 adrenerge receptor sammen med et Fab antistof fragment. Krystalstrukturen blev publiceret i Nature og Nature Methods med Søren Rasmussen som første/delt førsteforfatter samt i to Science artikler. Weekenderne bruges på cykeltræning, basketball, eller en bytur i San Francisco. Søren rejser hjem et par gange om året for at besøge venner og familie.

Dansk Bioteknologisk Selskab blev oprettet i 2006 som et nyt videnskabeligt selskab i Danmark i et samarbejde mellem Biokemisk Forening, Dansk Bioteknologisk Forum, og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Formålet er at fremme interessen for bioteknologi, biokemi og molekylær biologi, afholde videnskabelige møder, og styrke netværket mellem forskere på universiteter, forskningsinstitutioner, hospitaler, og bioteknologisk industri i Danmark. Udover afholdelsen af den årlige forelæsning med en forsker i Nobelpris klasse og tildeling af Bioteknologiprisen for Unge Forskere arrangerer Dansk Bioteknologisk Selskab en årlig to-dages bioteknologikonference og en række en-dags møder om aktuelle bioteknologiske emner.