Fagligt studiemiljø i særklasse på DTU’s Institut for Systembiologi

Publiceret April 2009

Noget helt unikt har taget form på DTU's Institut for Systembiologi gennem de sidste to-tre år. Et innovativt og kreativt fagligt studiemiljø er brudt frem, hvor aktive, engagerede studerende dedikerer en stor del af deres tid ved siden af studiet til at skabe begejstring for bioteknologi, for medstuderende, gymnasieelever og alle andre naturvidenskabeligt interesserede. Det har medført et enestående og inspirerende samspil mellem institut, ansatte og studerende. Et samarbejde hvor tilliden til, og troen på, de studerende er umådelig stor og grænserne, for hvad de studerende får lov til, er ekstremt vide.

Når de andre tager hjem...

Det er ved at være sen eftermiddag den 27. november 2008. Klokken har lige passeret sytten og langt de fleste studerende og ansatte er på vej hjemad med bus, bil, tog eller på cykel. I frokoststuen i bygning 221 på DTU summer det dog af liv. Mere end tyve engagerede studerende på tværs af årgange er samlet til aftensmad og julehygge, men inden snakken får lov at løbe frit skal emnet for dagens møde diskuteres. Julie Serritslev, leder af Biotech Academy, kalder til samling og minder om aftenens tema: hvordan vi som studerende ser fremtidens uddannelse med henblik på at sikre et højt innovationsniveau. Julie og jeg lægger op til debatten ved at kaste vores synspunkter i puljen. Efter to timers uafbrudt diskussion og fremlæggelse af synspunkter er alle ved at være godt sultne, så referatbogen lukkes i for denne gang. De spændende samtaler fortsætter dog under aftensmaden og først mange timer senere er de sidste på vej hjem.

Fælles interesser

Mødets deltagere er alle med i enten Biotech Academy (BA), Society for Biological Engineering at DTU (SBE.DTU) eller begge. Selvom organisationerne er forskellige (jf. de to faktabokse om BA og SBE.DTU) i både opbygning og daglig ledelse, er ligheden mellem medlemmerne slående: Alle deler begejstringen for bioteknologi og innovation med overskuddet og engagementet til at dele det med andre. I Biotech Academy er formålet at udbrede glæden ved at studere bioteknologi til gymnasieelever og vise at mange kompetencer kombineres i denne tværfaglige disciplin. I SBE.DTU er fokus på bioteknologiinteresserede universitetsstuderende, hvor vi bl.a. arrangerer ekskursioner og fagligt relevante foredragsaftener som supplement til den daglige undervisning. Her er formålet at skabe netværk mellem studerende, universitet og industri for at katalysere et endnu bedre uddannelses- og forskningsmiljø, hvor afstanden fra studie- til arbejdsliv mindskes, om end dette er i den industrielle eller akademiske verden. Dagens møde er typisk, idet seriøsiteten altid er i højsædet, inden hyggen bryder løs.

Til daglig er BA og SBE.DTU to separate organisationer, med hver deres daglige rutiner. Ved visse lejligheder, som f.eks. uddannelsesspørgsmålet nævnt tidligere, træder vi sammen og finder fælles fodslag. Det gælder eksempelvis også for Åbent Hus arrangementet, hvor gymnasieelever fra hele landet gør deres indtog på DTU. Her har SBE.DTU i det forgangne år overtaget ansvaret for den stand, der repræsenterer bioteknologiuddannelsen ved Institut for Systembiologi. Med BA's fokus på formidling til gymnasieelever og SBE.DTU's fokus på studiemiljøet på DTU, er det den helt rigtige samling mennesker til at løse opgaven. Det er også blevet bevist ved de to Åbent Hus arrangementer i 2008, hvor Institut for Systembiologis stand var den mest besøgte. At det er studerende som de primære tovholdere ved et sådant arrangement er helt unikt.

Samarbejde med institutledelse i top

Det ovenstående eksempel er blot et blandt mange på, hvor stor tillid Institut for Systembiologi udviser overfor de studerende. Helt fra de to organisationernes spæde opstart har der været fuld opbakning og tro på, at de studerende har kunnet levere den vare, de har lovet. Det er et samarbejde, der bygger på en meget åben kultur på instituttet, hvor studerende bliver taget alvorligt, uanset hvor de henvender sig. Tag for eksempel Symposium for Biotech Research (se mere i den følgende artikel) som SBE.DTU arrangerer. Det er ikke enhver institutadministration, der ville bakke op om to studerendes idé om at lave et symposium for mere end 400 ansatte og studerende, med op mod 35 stande og et budget på over 300.000 kr., og ydermere stille økonomisk sikkerhed, hvis det hele skulle gå galt. Men går man ind på Ole Filtenborgs (Institutdirektør for DTU Systembiologi) bliver man taget seriøst og hvis man kan argumentere for sin sag, får man chancen. Lever man op til det sagte, er tilliden større næste gang og på den måde er de to organisationers indflydelsesområder blevet udvidet og udvidet, for de studerende har i den grad leveret varen.

Aktive studerende er helt essentielle

Med deltagelse af engagerede studerende fra alle årgange, og rekruttering af de bedste gymnasieelever, tegner fremtiden for det innovative og kreative miljø sig lys. Aktive studerende er nemlig en til tider overset guldgrube, som kan bidrage til universitetet på måder ingen ansatte kan, uanset hvor dygtige de er. F.eks. står de studerende midt i universitetslivet og kan derfor rådgive om fag, aktiviteter og sociallivet med udgangspunkt i egne, nutidige erfaringer. Som studerende har man en helt definitiv deadline for, hvornår man skal videre fra universitetet. Man kan derfor ikke tænke projekter i 10-års planer, idéerne skal føres ud i livet med de samme. Viderebringelsen af det udførte arbejde kan siden koordineres med instituttet, så kortsigtede projekter kan få langsigtede perspektiver.

At være aktiv studerende lønner sig for alle på både den korte og lange bane. Det giver et fagligt netværk, både hos universitet, medstuderende og i industrien, der rækker langt udover studietiden. Det giver liv på universitetet og bidrager til et positivt og fagligt studiemiljø, hvor initiativ og kreativitet fremelskes. Det giver tværfaglige samarbejdsevner og man kan udforske sine lederegenskaber. Aktive studerende er helt uundværlige. Med dem, og de ansatte der tror på dem, skabes enestående resultater.

Biotech Academy (BA)

Biotech Academy er et undervisnings- og formidlingskoncept til gymnasier og HTX med gratis online tværfaglige undervisningsprojekter om højaktuelle emner indenfor bioteknologisk forskning. Emnerne tager direkte udgangspunkt i relevante virksomheders teknologi, hvorved undervisningen gøres spændende og vedkommende.
Projekterne skrives af elite DTU-studerende og giver gymnasieelever mulighed for at forstå og afprøve, hvordan den teori man lærer i biologi, kemi, matematik og fysik bliver anvendt i praksis på virksomheder og forskningsinstitutioner.

Biotech Academy drives udelukkende af studerende gennem en virksomhedslignende struktur, med en daglig leder og ansatte projektledere. Biotech Academy har til dato mere end 20 medlemmer som alle er blandt de bedste på deres årgang.Mere information: www.biotechacademy.dk
Society for Biological Engineering at DTU
SBE.DTU arbejder for at skabe et innovativt og fagligt stærkt studiemiljø, hvor netværksdannelse mellem studerende, universitet og industri er i højsædet.

SBE.DTU's aktiviteter inkluderer: Symposium for Biotech Research, foredragsaftener, ekskursioner, bioteknologistanden ved DTU's Åbent Hus, introduktion til Institut for Systembiologi for nye biotekstuderende, udvikling af studiemiljø, forbedring af undervisning, mentorordning og meget, meget mere.

SBE.DTU drives som en forening, hvor en ny bestyrelse på mindst ni personer vælges ved den årlige generalforsamling. Alt arbejde i SBE.DTU er frivilligt og ulønnet. Foreningen har i øjeblikket mere end 120 aktive medlemmer fordelt på alle semestre.

Mere information: www.sbe.dtu.dk