Dansk Naturvidenskabsfestival – forskning, naturvidenskab og teknik i øjenhøjde

Publiceret Juli 2008

Dansk Naturvidenskabsfestival er netop overstået – men den er langt fra slut. Forberedelserne til næste års festival er allerede i gang og visionerne vokser i takt med skolernes interesse. Den årlige festival for landets skoler og gymnasier blev traditionen tro afholdt i uge 39. Årets tema var Liv og Bevægelse – inspireret af OL i Beijing. Det var syvende gang festivalen blev afholdt og interessen blandt skolerne har vist sig at være støt stigende. Formålet med festivalen er at skabe begejstring for de naturvidenskab og teknik og inspirere undervisere og formidlere til udvikling og nytænkning af naturfagsundervisningen. Festivalens projektleder Pernille Vils Axelsen fra Dansk Naturvidenskabsformidling (DNF) fortæller her om festivalens historie, mål og visioner for fremtiden.

Dansk Naturvidenskabsfestival 2009

Dansk Naturvidenskabsfestival blev første gang afholdt i 1998 af Experimentarium. I 2001 blev festivalsekretariatet etableret som ”Fonden Dansk Naturvidenskabsformidling” som siden da har drevet festivalen. I 2006 besluttede bestyrelsen for Dansk Naturvidenskabsformidling med rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede som formand, at målrette festivalen til grund- og gymnasieskoler samt at afholde festivalen hvert år for at sikre kontinuitet. På dette tidspunkt havde festivalen allerede markeret sig på landkortet, og var blevet meget populær blandt landets skoler og gymnasier.

Dansk Naturvidenskabsfestival er ved at blive en god tradition på Danmarks skoler og gymnasier. En tredjedel af grundskolerne og halvdelen af gymnasierne var involveret i festivalen i 2007 – og Pernille Vils Axelsen forventer, at det stiger i de kommende år. Det gør det nemt for alles planlægning, at festivalen altid afholdes i uge 39. ”Det er vores klare målsætning, at gøre festivalen til en fast tradition på skolerne”, fortæller Pernille Vils Axelsen.

Mange steder arbejder man tværfagligt med Naturvidenskabsfestivalen, idet det er let at integrere de fleste fag. For eksempel fik en skole i 2007 festivaltemaet Vand og Is til at passe til faget musik, ved at spille melodier på vandglas. ”Der er utrolig mange muligheder for at tolke på temaerne”, siger Pernille Vils Axelsen. ”Der findes ikke noget facit til, hvad temaerne kan indeholde – det er kun fantasien, der sætter grænser. Under Liv og Bevægelse kan man jo arbejde med alt fra genmanipulation til hvordan kroppen arbejder under en fodboldkamp”.

En af grundene til at temaet i år var Liv og Bevægelse, var OL’s afholdelse i Kina. Det er nemlig vigtigt, at temaet har en relation til andre begivenheder eller fokusområder. Næste års tema ’Byggesten’ hylder 200-års fødselsdagen for evolutionsforskeren Darwins og temaet for år 2010 bliver Mennesker og Maskiner. Men temaerne kan altid tænkes meget bredt så alle kan være med. Byggesten kan fx også handle om nanoteknologi og de allermindste byggesten eller om ingeniørkunst og arkitektur.

Forskere er en del af festivalen

Festivalen består af flere forskellige former for aktiviteter. En stor del af dem er arrangementer arrangeret lokalt af skoler, gymnasier, museer, universiteter, seminarier, biblioteker mm. De bliver samlet i en online aktivitetskalender, så alle let kan følge med i, hvad der sker og deltage, hvis det skulle have interesse. Derudover koordinerer sekretariatet forskellige landsdækkende aktiviteter. De tilbyder blandt andet skolerne spændende foredrag med forskere, studerende og andre naturvidenskabelige fagfolk. Det er Pernille Vils Axelsens erfaring, at foredragsholderne synes, at  det er både sjovt og givende at formidle deres viden til børn og unge. Men det kan være svært at finde foredragsholdere, der kan og vil formidle til grundskolens mindste klasser – foredragenes faglige niveau er simpelthen for højt. ”Det er noget vi tænker over og prøver at finde en løsning på. For vi ønsker også at de yngste elever skal have chancen for at møde fagpersoner, der brænder for naturvidenskab og teknik”, siger projektlederen.

Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival er at skabe begejstring for naturfagene. DNF’s mission er, at give lærere inspiration til den daglige undervisning i naturfagene. Festivalen er blandt andet en ramme, hvor lærere kan afprøve helt nye idéer, der kan række ud over festivalen og blive en del af resten af skoleåret. Pernille Vils Axelsen har set flere eksempler på tiltag, der er fortsat efter festivalens officielle afslutning. F.eks. var der en skole i Odense, der i en emneuge under festivalen introducerede dagens eksperiment til den daglige morgensamling. Det var en stor succes blandt eleverne, og i dag holder skolen ’Månedens eksperiment’ året rundt, hvor hele skolen samles og overværer et nyt forsøg en gang om måneden. ”Det er skønt at se, hvordan naturfag på denne måde bliver mere synligt på skolerne”, siger Pernille Vils Axelsen.

Masseeksperimentet – et fælles projekt for elever og forskere

En tilbagevendende landsdækkende aktivitet under festivalen er et såkaldt Masseeksperiment. Masseeksperimentet er et fælles forskningsprojekt for alle klassetrin  - fra 0. klasse til 3.g. Målet med eksperimentet er, at eleverne får mulighed for at lave deres egne forsøg som bidrager til en stor dataindsamling som i sidste ende skaber ny viden. Dansk Naturvidenskabsformidling har samarbejdet med Institut for Fødevarevidenskab på Det Biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet og portalen www.foodofLIFE.dk om at udvikle Masseeksperiment 2008. Masseeksperimentet har i år haft 1000 klasser tilmeldt. Eleverne får i Masseeksperimentet mulighed for at se deres resultater i et meget større perspektiv, da alle data løbende indtastes og vises på Masseeksperimentets hjemmeside. På den måde kan både lærere og elever følge med i andre skolers resultater og de kan arbejde med at lave deres egne forskningsrapporter, hvor de sammenligner hinandens resultater. Og alle resultaterne bliver endeligt samlet i en populærvidenskabelig forskningsrapport fra forskerne på Institut for Fødevarevidenskab.

Årets tema for Masseeksperiment 2008 har været ’Smag’. Eleverne har testet deres smagssans og derefter har de kunnet se om der var forskel på dem og de andre elever. På landsplan kan man se om der er forskel i land og by, aldersgrupper og køn. På denne måde får eleverne lov til at udføre et eksperiment, der går ud over skolens  rammer – det er landsdækkende, og resultaterne betyder noget i en større sammenhæng. ”Det gør naturvidenskaben vedkommende og nærværende. Tilbagemeldingen fra lærerne har været, at eleverne synes, at det er rigtig sjovt at lege forskere og lave noget, der ikke bare er for lærerens skyld”, fortæller Pernille Vils Axelsen.

Der er altid plads til forbedringer

Der er dog stadig punkter, hvor festivalen kan gøres bedre. Der er til stadighed brug for flere foredragsholdere. Der er stor efterspørgsel på foredragsholderne, og det har været lidt svært at følge med. ”I år har vi haft 150 foredragsholdere og 800 bestillinger”, siger Pernille Vils Axelsen, og fortsætter: ”De to tal matcher slet ikke hinanden. Det er virkelig ærgerligt, at skulle give afslag til så mange klasser”. Det er ellers nemt, at blive en del af festivalen, hvis man ønsker at fortælle om sin forskning. DNF tager sig nemlig af alt det administrative, så foredragsholderen ikke skal bekymre sig om det. Studerende kan også få chancen for at prøve kræfter med videnskabsformidlingen. Pernille Vils Axelsen håber på, at næste års tema Byggesten vil vække begejstring hos endnu flere forskere, som har lyst til at bidrage i festivalugen.

Visioner for fremtiden

Dansk Naturvidenskabsformidling har mange mål for Dansk Naturvidenskabsfestival i årene der kommer. ”Det er vores klare vision, at festivalen skal vokse, og at flere  sætter fokus på naturfagene og får anledning til og mulighed for at udvikle undervisning og formidling inden for naturvidenskaben. Festivalen skal også i fremtiden være en god ramme for dem, som ønsker at prøve kræfter med noget nyt inden for videnskabsformidling og naturfagsundervisning,” fortæller Pernille Vils Axelsen. ”Vi ønsker at gøre naturvidenskaben vedkommende og nærværende for de unge, og vi ønsker at bidrage til, at de naturfaglige fag får en højere status og bliver mere synlige på skolerne. Og så ønsker vi at støtte de mange ildsjæle som brænder for fagene og gør så meget for at vise at naturvidenskab og teknik er sjovt, interessant og noget vi alle har gavn af at vide noget om”.

Læs mere på www.naturvidenskabsfestival.dk

Kontakt: Projektleder Pernille Vils Axelsen. pa@formidling.dk