Rapport fra Biokemisk Forenings årsmøde 1999

Publiceret Oktober 1999

Biokemisk Forenings 28. årsmøde var en succes. Mødet blev holdt i Dansk Lærerforenings kursuscenter, Gl. Avernæs, som er beliggende på en lille halvø i Lillebælt mellem Assens og Fåborg på Vestfyn. Kursuscentret består af en hovedbygning, ældre bindingsværkslænger (se billedet) og nye bygninger med auditorium, møderum og værelser. Gl. Avernæs ligger i en pragtfuld park ved havet, hvor der er mulighed for dejlige spadsereture og 18 huller golf. Parken rummer et arboret med 158 pilearter (Salix), en frugthave og en lille gårdhave, som er præmieret for sin landskabsarkitektur. Stedet har plads til 130 kursister, som har glæde af de fortrinlige mødefaciliteter, god forplejning og behagelig indlogering. Serviceniveauet er højt og professionelt. Der er absolut tale om "value-for-money". Har du efter denne beskrivelse fået lyst til at holde kursus på Gl. Avernæs, kontakt tlf.: 64 77 10 98.

Kursuscentret Gl. Avernæs
Kursuscentret Gl. Avernæs ligger på en lille
halvø i Lillebælt mellem Assens og Fåborg
på Vestfyn.

For første gang deltog en række firmaer som udstillere og sponsorer af mødet. Det drejer sig om Becton Dickinson, Dandiag Pipette, DNA Diagnostics & DNA Technology, Dupharma, Dynal, Fujifilm Sverige, Gundlach, Holm & Halby, Intermedica, Kem-En-Tec & Display Systems Biotech, Millipore, Radiometer og Ramcon. Alle firmaerne medvirkede med en stand, hvor de udstillede produkter og havde kontakt med deltagerne. Det var en stor fornøjelse at præsentere en stor udstilling med mange gedigne og relevante produkter. Biokemisk Forening er taknemlig for interessen og støtten fra de 13 firmaudstillere og -sponsorer. Jeg håber, at vi mødes igen næste år.

Det videnskabelige program var af høj kvalitet og strakte sig over 1½ dag med en "keynote lecture" og 4 symposier. Keynote lecture blev holdt af Nobelpristager i Kemi 1997, professor, dr. med. Jens Christian Skou, Institut for Biofysik, Aarhus Universitet, som talte om "The identification of the Na,K-pump and its significance". Det var en oplevelse at høre Jens Christian Skou fortælle om sin tidlige forskerkarriere og de forsøg, som førte til opdagelsen af Na,Ka-pumpen. Jens Christian Skou blev uddannet læge på Aarhus Universitet i 1946 og derefter ansat på Hjørring Sygehus. Her blev han interesseret i spinalanæstesi og lokalanæstetikas virkningsmekanisme. For at skrive disputats blev han ansat på Fysiologisk Institut ved Aarhus Universitet i 1949. En stor inspiration var et 2 mdr. besøg på The Marine Biology Laboratory, Woods Hole, Massachusetts, USA, hvor han oplevede et stimulerende forskningsmiljø indenfor elektrofysiologi. Syv år senere offentliggjorde han sine undersøgelser og forsvarede sin disputats om Na,K-pumpen.

Programmet for de 3 symposier omfattede en præsentation af fremtrædende forskningsområder ved 3 danske universiteter: Aarhus, Odense og København. Fra Aarhus præsenterede en af de førende internationale grupper på Institut for Medicinsk Biokemi 4 foredrag om LDL-receptorfamilien af Jørgen Gliemann, Anders Nykjær, Søren K. Moestrup (tildelt Anders Jahre-prisen i 1999 til en yngre forsker) og Claus Munk Pedersen. De fortalte om banebrydende forskning indenfor LDL-receptor familien, som nu omfatter alpha2-macroglobulin receptor, megalin, cubulin og sortilin, hvis vigtigste funktioner er cellulær optagelse af plasmaproteiner og transport af proteaser, cholesterol, steroider, vitaminer m.m. Foredragene var et fornemt eksempel på molekylær og cellulær biologi på højeste plan.

Symposiet fra Københavns Universitet præsenterede antisense RNA i molekylær og cellulær biologi. Det er et højaktuelt og vigtigt område, som har vide anvendelsesmuligheder indenfor biologi, medicin og planteavl. Fem spændende foredrag af Lis Hasholt, Jesper Wengel, Kathrine Abel, Connie Kjøller og Anna Haldrup præsenterede dels udvikling af nye RNA og DNA analoger: Locked Nucleic Acid (LNA), dels anvendelse af antisense RNA i nedregulering af Huntingtin i nerveceller, suppression af AMPA receptor subunits i hjernesnit og transformation af planter (Arabidopsis).

Symposiet fra Odense Universitet præsenterede frontlinien indenfor diabetes’ molekylære biologi. Karsten Kristiansen havde samlet 4 fremragende foredrag, som præsenterede forskellige problemstillinger indenfor diabetesforskningen. De 4 foredragsholdere Ole Madsen, Allan E. Karlsen, Torben Hansen og Susanne Mandrup fortalte om den nyeste viden om udviklingen af betacellerne, proteomstudier af type I diabetes, genetik af type II diabetes og nye cellulære targets for antidiabetiske stoffer.

Det sidste symposium var koncentreret om nye teknologier i molekylær biologi og genetik med foredrag fra 4 deltagende firmaudstillere. Isa Wouters (Dupharma) præsenterede NEN Life Science Product’s nye Micromax human cDNA microarray system. René Hummel (Kem-En-Tec) præsenterede Display Systems Biotech’s nye kombination af differential PCR display og cDNA array. Vibe Jelsbak (DNA Technology & DNA Diagnostics) fortalte om AmpliSensor assay med PCR-baseret kvantitativ bestemmelse af DNA og mRNA. Priit Kogerman (Intermedica) præsenterede Clontech’s green-flouresent-protein (GFP) baserede teknikker.

Endelig var der en poster session med 22 postere, som alle havde høj kvalitet og præsenterede et bredt udsnit af dansk biokemisk forskning.

Det 28. årlige møde i Biokemisk Forening var en stor succes med knap 100 deltagere, 17 videnskabelige foredrag, 22 postere og 13 firmaudstillere og -sponsorer. Alle deltagerne seer frem til det næste møde i 2000, som vil samle danske biokemikere fra hele landet.