Biokemiens århundrede

Publiceret Oktober 1999

Det 20. Århundrede er biokemiens århundrede. Opdagelsen og fremstillingen af vitaminer, antibiotika, enzymer, hormoner, specifikke proteiner, m.m. har haft afgørende betydning for fremgangen i levestandard og sundhedstilstand for jordens befolkning. Stort set alle områder er berørt af de videnskabelige og teknologiske fremskridt indenfor biokemi igennem de sidste 100 år. Idag indgår biokemi i sundhedsvidenskab, fremstilling af lægemidler, dyre- og planteavl, produktion af fødevarer, miljøteknologi, m.m.

Grundlaget for biokemien blev lagt i slutningen af det forrige århundrede indenfor biologisk kemi og fysiologisk kemi. Faget omfattede en beskrivelse af de biologiske og fysiologiske processers kemi og analytiske metoder til undersøgelse heraf. Emner var bl.a. proteiners sammensætning, opdagelse af aminosyrer, påvisning af enzymer, kulhydraters opbygning og hæmoglobins iltbinding. I første halvdel af det 20. århundrede var biokemien et grundfag i en række biologiske fag herunder fysiologi, bakteriologi, endokrinologi, vitaminlære og medicin, men udviklede sig efterhånden til en selvstændig disciplin. Forskningsområderne var bl.a. organismens syre-base regulation, gastransport, stofskifte, energiomsætning, hormoner og vitaminer. Milestene var beskrivelsen af ilt- og kuldioxidtransporten i blodet, fremstillingen af insulin, opklaringen af Krebs’ cyklus, opdagelsen af penicillin og isoleringen af flere vitaminer.

I den anden halvdel af det 20. århundrede blev biokemien oprettet som et selvstændigt fag ved universiteternes naturvidenskabelige og medicinske fakulteter. Forskningsområderne var bl.a. sekventering af proteiner og DNA, isolering af enzymer, rekombinant DNA-teknik, cellebiologi, molekylær genetik og bioteknologi. Milestene var opklaringen af DNA’s dobbelt helix, insulins aminosyresekvens, opdagelsen af plasmider, PCR-teknik og sekventering af genomet i flere organismer.

I Danmark har biokemien haft en central plads indenfor naturvidenskab, medicin og bioteknologi. Den frugtbare udvikling skyldes indsatsen af en række fremragende forskere og videnskabelige personligheder, som har bidraget med store opdagelser og betydningsfuld forskning. Det drejer sig bl.a. om Christian Bohr, August Krogh, Einar Lundsgaard, Herman Kalckar, Henrik Dam, Fritz Schönheyder, Jørgen Lehmann, Kaj Linderstrøm-Lang, Hans Klenow, Dieter von Wettstein, Erik Zeuthen, Hans Henrik Ussing, Jens Christian Skou, Ole Maaløe, og Niels Kaj Jerne.

BioZoom’s redaktion vil markere århundredeskiftet med en artikelserie om fremtrædende, danske biokemikere i det 20. århundrede. Artikelserien vil bringe indlæg om flere af de nævnte forskere med biografiske oplysninger og beskrivelse af deres videnskabelig indsats. I dette nummer af BioZoom, århundredets sidste, bringer vi den første artikel i serien, en artikel om Einar Lundsgaard (1899-1968) forfattet af speciallæge, dr. med. Leif Sestoft. Jeg håber, at BioZoom’s læsere vil tage vel imod artiklerne om Dansk Biokemi i det 20. århundrede.