BioZoom nr. 4, 2007

forside_bz_0407bgForside: En illustration fra Carl von Linnés Systema Naturae fra 1735. Planchen viser opdelingen af planterne i 24 klasser, baseret på antal og placering af støvbladene, som var grundlaget for Linnés opstilling af sexualsystemet for inddeling af arterne. Den kendte illustration blev udført af maleren Ehret og er siden kaldt Ehrets planche.