BioSys – et Netværk indenfor Bioinformatik og Systembiologi

Publiceret Juli 2007

Der tales meget om at netværke og kunsten at kende de rigtige mennesker. Men det er ikke så lige til at skabe sit eget eller få kontakt til netop det netværk der kan tilbyde den inspiration og de kontakter man har behov for. Det kan være vanskeligt at holde sig ajour med hvilke videnskabelige ressourcer der befinder sig hvor, hvem det ville være godt at kontakte hvis man får en spændende ide eller hvor man kan søge ny inspiration og hjælp til sin forskning. Men for forskere og virksomheder inden for bioinformatik og systembiologi er problemet løst. I Danmark eksisterer der nemlig allerede et velfunderet netværk, som tilbyder formidling af kontakter, kurser, samarbejdsprojekter, videnskabelig assistance og meget mere – navnet er BioSys.

Om BioSys

BioSys er et vidensnetværk bestående af vidensinstitutioner og biotekvirksomheder i Danmark med forskningsaktivitet som i en eller anden grad gør brug af bioinformatik og systembiologi. Netværket blev oprettet i januar 2005 og er finansieret dels af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) og dels af virksomheder der er medlemmer af BioSys.

BioSys logo

BioSys’ primære formål er at stimulere interaktioner mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner der beskæftiger sig med forskning og innovation indenfor bioteknologi og systembiologi samt at fremme kendskabet til disse teknologier indenfor den danske forskningsverden. Dette gøres blandt andet ved at formidle samarbejder og organisere kurser og møder således at både danske og internationale forskningsgennembrud indenfor området bliver kundgjort inden for netværket og kan omsættes til øget videnskabelig konkurrencedygtighed hos netværkets medlemmer.

BioSys består på nuværende tidspunkt af 8 bioinformatik forskningsgrupper tilknyttet danske forskningsinstitutioner samt 17 biotek- og medicinalvirksomheder i Danmark og Sydsverige.

Nyeste tiltag fra BioSys

BioSys’ hjemmeside (www.biosys.dk) er netop blevet opgraderet med et online forum hvor alle med interesse og/eller brug for bioinformatik - fra studerende til professor - kan oprette en profil og deltage i et online fællesskab med diskussionstråde, blog og chat. Håbet er, at forummet med tiden vil bidrage til at øge kommunikationen mellem de mange spredte lommer af bioinformatik-kompetencer rundt omkring på danske virksomheder og universiteter og at det bl.a. bliver et forbindelsesled mellem brugere og skabere af diverse bioinformatiske værktøjer.

Et andet og splinternyt tiltag på hjemmesiden er en ”event kalender” hvor samtlige danske universiteter annoncerer foredrag, kurser, symposier og andre arrangementer relateret til bioinformatik og systembiologi. Målet er at tilbyde et nemt overblik over kommende og tidligere arrangementer.

Hvad kan BioSys tilbyde? – et kort overblik

Etablering af samarbejde. BioSys tilbyder at formidle kontakt mellem virksomheder og forskere indenfor bioinformatik til etablering af samarbejde omkring projekter af kortere varighed (1-5 måneder). Herved får virksomheder mulighed for at afprøve hvad en bioinformatiker kan gøre for dem, hvilket kan føre til etablering af længerevarende, frugtbart samarbejde mellem virksomheder og forskere indenfor bioinformatik.

Outsourcing af forskningsprojekter. BioSys assisterer virksomheder der søger specifikke kompetencer og resourcer til at løse en given opgave. BioSys varetager de praktiske detaljer i forbindelse med beskyttelse af IP (intellectual property rights).

Udbydelse af kurser. BioSys tilbyder kurser til medlemmer året rundt og kan på forespørgsel organisere specifikt tilpassede kurser der i et lukket forum behandler eller inddrager virksomhedens egne data.

Møder og Workshops. BioSys organiserer en række symposier og foredrag med internationale gæsteforelæsere for at holde medlemmer ajour med ny forskning. Disse kan også arrangeres på opfordring af medlemmer i netværket. Desuden afholder BioSys et årligt møde der er åbent for alle med det formål at formidle betydningen af bioinformatik og systembiologi indenfor biovidenskab og forskningens indflydelse på samfundet.

Bruger support og adgang til web servere. BioSys formidler kontakt til eksperthjælp indenfor brugen af databaser og web-baserede analyseredskaber. Desuden kan BioSys arrangere lokal installation af  diverse software på din computer således at analyserne kan foregå helt privat frem for gennem internet. Du kan også i nogle tilfælde på denne måde få adgang til endnu ikke publicerede analyseredskaber

Adgang til databaser og computer infrastruktur. BioSys tilbyder medlemmer adgang til dagligt opdaterede, interne relationelle databaser og en kompleks infrastruktur, der gør det muligt at integrere data fra forskellige datasæt og således optimere analyser.

Rådgivning. Gennem BioSys kan du få ekspertrådgivning indenfor de fleste emner der relaterer til kompleks dataanalyse. Det være sig lige fra installation af hardware, software og databaser til skræddersyede machine learning algoritmer for mønstergenkendelse.

Bioinformatik og systembiologi er forskningsområder i rivende udvikling. Den viden der genereres ved hjælp af komplekse computerbaserede analyseredskaber, som kontinuerligt udvikles og udbygges, har stor indflydelse på både vores grundlæggende opfattelse af biologiske systemer og på udviklingen af diagnostiske redskaber og i sidste ende forebyggelse og behandling af sygdomme. Bioinformatik og systembiologi er således forskningsområder med stor indflydelse på vores samfund. Et netværk som BioSys er i høj grad med til at forene de videnskabelige ressourcer på området og optimere udbyttet af al den forskning der foregår spredt om i landet.

Ønsker du at annoncere et arrangement eller ønsker du yderligere information kan du kontakte lederen af BioSys’ sekretariat, Thomas Schou, PhD, tlf. +45 4525 6165, e-mail: schou@biosys.dk eller besøg BioSys hjemmeside på www.biosys.dk hvor du kan a) tilmelde dig mailinglisten b) oprette en BioSys profil i online forum c) holde dig ajour med begivenheder relateret til bioinformatik rundt omkring i landet.