Bioteknologiprisen 2007 uddelt til 3 unge lovende forskere

Publiceret Juli 2007

Dansk Bioteknologisk Selskab har tildelt ”Bioteknologiprisen for unge forskere 2007” til cand. scient. Ph.D. Rasmus Jørgensen, cand. scient. Ph.D. Niels Mailand, og cand. scient. Ph.D. Blagoy Blagoev. Bioteknologiprisen tildeles unge forskere, som har publiceret, patenteret eller på anden måde formidlet videnskabeligt arbejde af høj kvalitet og betydning. Med prisen følger et diplom og en pengegave på kr. 10.000. 

Prisen bliver uddelt i forbindelse med Dansk Bioteknologisk Selskabs årlige forelæsning d. 14. januar, 2008. Forelæsningen bliver holdt af Professor Dr. Matthias Mann, Department for Proteomics and Signal Transduction, Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Tyskland med emnet: “Quantitative mass spectrometry-based proteomics of cell organelles and signaling networks”.

Forelæsningen efterfølges af korte indlæg af de tre prismodtagere: Rasmus Jørgensen, 7TM Pharma A/S, Molecular Pharmacology, Hørsholm: “Analyzing the organization of seven transmembrane receptor interactions with G-protein coupled receptor kinases (GRKs)”, Niels Mailand, Centre for Genotoxic stress, Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark: “The RNF8 ubiquitin ligase is a novel signalling component in the DNA damage response” og Blagoy Blagoev, Centre for Experimental Bioinformatics, University of Southern Denmark: “Unveiling cell signaling dynamics through quantitative proteomics”.

Alle interesserede er velkomne til at overvære Dansk Bioteknologisk Selskabs årlige forelæsning og prisuddelingen, som finder sted i Lundbeck auditoriet, Biocenter, Københavns Universitet, Ole Maaløes vej/Tagensvej, mandag d. 14. januar, 2008 kl. 15.00-17.00. Tilmelding on-line på www.biokemi.org 

De tre prismodtagere er eksempler på unge forskere, som er i gang med lovende forskerkarrierer præget af flid, målrettethed, originalitet og produktivitet.

Rasmus Jørgensen

Rasmus Jørgensen er 33 år og blev cand. scient. på Århus Universitet i 2000 efter at have skrevet speciale hos Jan Egebjerg, Molekylær Biologisk Institut. Herefter gennemførte Rasmus Jørgensen sit Ph. D. studium på Farmakologisk Institut, Københavns Universitet med Christian Elling, 7TM Pharma og Thue W. Schwartz, Københavns Universitet som vejledere. I Ph.D. studiet undersøgte han de G-protein koblede receptorers inaktivering og signalering. Fokus var GLP-1 receptoren og dens rekruttering af de intracellulære proteiner: arrestin og GRK. GLP-1 er et vigtigt lægemiddel i behandlingen af type 2 diabetes og receptoren er et mål for udviklingen af nye lægemidler. Rasmus Jørgensen er nu ansat i 7TM Pharma hvor han arbejder med at udvikle nye lægemidler som virker på forskellige receptorer. Resultaterne er offentliggjort i 5 artikler, hvoraf Rasmus Jørgensen er førsteforfatter på tre. Rasmus Jørgensens forskning er præget af motivation, fokusering, problemløsning, og samarbejde om løse både de videnskabelige og kommercielle udfordringer. Fritiden deler Rasmus mellem familien og lystfiskeri.

Niels Mailand

Niels Mailand er 34 år og blev cand. scient. på Københavns Universitet i 1999 efter at have skrevet speciale hos Jiri Bartek og Jiri Lucas, Afdeling for Cellevækst og Kræft på Kræftens Bekæmpelse. Dette arbejde resulterede i et førsteforfatterskab i Science, en bemærkelsesværdig præstation af en specialestuderende. Succesen ansporede Niels Mailand til at fortsætte sin forskning af det mammale DNA-skade respons i et PhD-studium, stadig under vejledning af Jiri Bartek og Jiri Lukas. Efter Ph.D. graden i 2003 drog han til Cancer Research UK i London, hvor han arbejdede et enkelt år. På trods af at han skiftede til et nyt forskningsfelt: DNA replikation, lykkedes det ham at opnå et førsteforfatterskab, denne gang i Cell – en bedrift som indbragte ham en pris for den bedste publikation i Cancer Research UK-netværket for 2005. Niels Mailand har siden 2005 har været ansat som seniorforsker på Center for Gentoksisk Stress, ledet af Jiri Lukas. Det foreløbige resultat af dette er førsteforfatterskaber i Cell og Molecular Cell. Niels Mailand har i flere år været drivkraften bag adskillige gennembrud i studiet af det mammale DNA-skade respons. Hans resultater har givet international genlyd og været medvirkende til at sætte Jiri Lukas’ og Jiri Barteks laboratorium på verdenskortet som et af de førende indenfor dette forskningsfelt. Også udenfor laboratoriet har Niels manifesteret sig som en videbegærlig, ambitiøs og succesrig person. Bl.a. har han deltaget i og vundet en lang række quiz-shows på TV, heriblandt ”Jeopardy”. I fritiden er Niels optaget af musik, film, mad, vin og familien.

Blagoy Blagoev

Blagoy Blagoev er 34 år og blev cand. scient. i 1996 i cellebiologi på Sofia Universitetet, Sofia, Bulgarien. Herefter kom Blagoy Blagoev til Danmark, hvor han gennemførte et Ph.D. studium hos Matthias Mann på Center for Eksperimentel Bioinformatik, Syddansk Universitet. I Ph.D. studiet udviklede Blagoy Blagoev en ny teknologi inden for proteomics: ”stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC)” til at undersøge cellulær signalering med kvantitativ massespektrometri. Forskningen repræsenterede et gennembrud i proteomics af receptorers signal transduktion og resulterede i en række publikationer bl.a. i Science og Cell. Den første artikel med beskrivelsen af SILAC i Molecular and Cellular Proteomics fra 2002 er allerede en klassiker med mere end 400 citeringer i den naturvidenskabelige litteratur. Efter Ph.D. graden i 2003 forsatte Blagoy Blagoev sin originale og produktive forskning inden for kvantitativ proteomics med flere betydningsfulde opdagelser af de tidligste fænomener i cellens signal transduktion. I alt har han offentliggjort 23 artikler, heraf 10 som førsteforfatter. Han er respekteret og afholdt af sine kolleger som en motiveret, ambitiøs, flittig og produktiv forsker. Fra 2007 er Blagoy Blagoev ansat som lektor ved Syddansk Universitet. Blagoys sparsomme fritid er fyldt af fodbold og familien.

Dansk Bioteknologisk Selskab blev oprettet den 10. januar 2006 som et nyt videnskabeligt selskab i Danmark. Formålet er at fremme interessen for bioteknologi, biokemi og molekylær biologi, afholde videnskabelige møder, og styrke netværket mellem forskere på universiteter, forskningsinstitutioner, hospitaler, og bioteknologisk industri i Danmark.

Dansk Bioteknologisk Selskab er etableret i samarbejde mellem Biokemisk Forening, Dansk Bioteknologisk Forum og Ingeniørforeningen i Danmark. Udover afholdelsen af den årlige forelæsning med en forsker i Nobelpris klasse og uddeling af Bioteknologiprisen for unge forskere arrangerer Dansk Bioteknologisk Selskab en årlig 2-dages bioteknologikonference og en række 1-dags møder om aktuelle bioteknologiske emner.