BIOSA - Biotech students’ association

Publiceret Januar 2007

Følelsen af at være helt alene i verden med et tvivlsomt projekt og en vejleder som måske ikke altid er der til at vejlede og opmuntre en når forsøgene ikke virker – igen. Hænder der ryster når man skal præsentere sine data for ”flokken” af VIP´ere. Sikkert nogen følelser som mange specialestuderende kender. Hvor går man hen med sine frustrationer over et specialeforløb som måske ikke går helt så godt som forventet og hvordan håndterer man præsentationsnervøsitet? Som specialestuderende indenfor den biokemiske/biologiske verden er man så heldig, at der er en organisation som specielt retter sig mod folk på overbygningen (andre studieretninger er selvfølgelig også velkomne) - nemlig BIOSA.

BIOSA blev stiftet i marts 2004 af en gruppe specialestuderende der mente at der manglede et forum for overbygningsstuderende. For at høre mere om denne organisation og hvad de kan tilbyde har vi snakket med formanden Nis Borbye Pedersen. Nis er i gang med sit speciale på Panum Instituttet og har været medlem af bestyrelsen siden marts 2005.

”Formålet med BIOSA er at skabe et både socialt og fagligt netværk blandt specialestuderende på tværs af studieretninger. Vores medlemmer er primært biokemi- og biologi-studerende men vi er begyndt at få medlemmer fra både DTU, KVL og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Vi har endda også en enkelt fra humaniora.” fortæller Nis og fortsætter ” I løbet af de 4 år som BIOSA har eksisteret er den vokset støt og der er nu omkring 140 medlemmer. Det koster 100 kr. for 3 års medlemskab”. Og hvad får man så for sine penge?

BIOSA har 2 hovedaktiviteter; to halvårlige konferencer målrettet studerende, der er i gang med et forskningsprojekt, samt at arrangere foredrag ca. hver 2.-3. måned. På konferencerne, den førstkommende i år foregår d. 28. april i København, får man som deltager mulighed for at fremlægge sit projekt i et forum af ligestillede i et afslappet miljø.

Således kan man få øvet sig i at holde oplæg og få noget konstruktiv kritik. På konferencerne har man endvidere mulighed for at skabe netværk bestående af andre studerende der er i samme båd som en selv og forhåbentlig finde ud af at man ikke er helt alene med sine problemer. På konferencerne har man også rig mulighed for at snakke med folk, der bruger samme teknikker som en selv og måske få nogle gode råd med på vejen. Prisen for en konference er kun 200 kr. Dette skyldes bl.a. at BIOSA indtil nu har været støttet af BioCampus, et af Københavns Universitets fire satsningsområder. Den anden store hovedaktivitet er en række foredrag der afholdes ca. hver 2.-3. måned. Som regel er der inviteret 3 forskellige foredragsholdere der belyser et emne fra forskellige vinkler. Ved sidste foredrag, der omhandlede ”Biomarkører og screening”, var der bl.a. en jurist der fortalte om de samfundsmæssige konsekvenser af screening. En vinkel man som forsker godt kan overse og derfor er interessant at få belyst. Foredragene spænder vidt lige fra ”Fugleinfluenza” til ”Bioterror”. Der har også været foredrag om at arbejde i industrien, hvor 6 foredragsholdere rækkende lige fra en salgs- og marketings-direktør, over en der arbejdede indenfor risikovurdering til en ph.d. studerende, fortalte om hvad de beskæftigede sig med. Mere ”klassiske” emner, såsom HIV og AIDS forskning, forskning i antibiotika-resistens og malaria-forskning er også blevet belyst ved BIOSAs aftenarrangementer. Foredragene er godt besøgt med lige under 100 deltagere pr. gang.

BIOSA har også en god hjemmeside med meget forskellig og brugbar information. Her har medlemmerne mulighed for at lave sig en profil med bl.a. hvilke teknikker man anvender i sin forskning og håbet er at medlemmerne vil udnytte denne mulighed for at lave studiegrupper for folk der bruger de samme metoder. Nis fortæller også, at de på hjemmesiden er ved at forbedre deres speciale/ph.d.-studerende jobopslags side. Så hvis der sidder nogen derude og mangler en speciale- eller en ph.d.-studerende eller leder efter en speciale plads/ph.d så tag et kig på BIOSA’s hjemmeside (www.biosa.org) under ”opslag” eller send en mail med dit opslag til info@biosa.org. På hjemmesiden er der også mulighed for at tilmelde sig BIOSA’s nyhedsbrev.

BIOSA er efter vores mening et rigtig godt initiativ og tilbud til studerende og vi kan kun opfordre til at benytte sig af de både faglige og sociale muligheder som foreningen rummer.

Vi ønsker BIOSA alt mulig held og lykke i fremtiden.