Simon Bekker-Jensen og Ulrik de Licthenberg modtager Bioteknologiprisen for unge forskere 2006

Publiceret Oktober 2006

Dansk Bioteknologisk Selskab har uddelt ”Bioteknologiprisen for unge forskere 2006” til cand. polyt. Ph.D. Simon Bekker Jensen og cand. polyt. Ph.D. Ulrik Nicolai de Licthenberg. Bioteknologiprisen tildeles unge forskere, som har publiceret, patenteret eller på anden måde formidlet videnskabeligt arbejde af høj kvalitet og betydning. Med prisen følger et diplom og en pengegave på kr. 10.000. 

Prisen blev uddelt første gang i forbindelse Dansk Bioteknologisk Selskabs årlige forelæsning i Ingeniørforeningen d. 30. November, 2006. Den første årlige forelæsning blev holdt af Professor Matthias Uhlen, Royal Institute of Technology, School of Biotechnology, AlbaNova University Center, Stockholm, Sweden: “A human protein atlas for normal and cancer tissues”.

Forelæsningen efterfulgtes af indlæg af de to prismodtagere: Simon Bekker-Jensen, Center for Genotoksisk Stress Forskning, Kræftens Bekæmpelse, København: “Spatio-temporal properties of the mammalian DNA damage response” og Ulrik de Lichtenberg, Center for Biologisk Sekvens Analyse, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby: “Dynamic complex formation during the yeast cell cycle”. 

De to prismodtagere er eksempler på unge forskere, som har indledt lovende forskerkarrierer præget af flid, målrettethed, originalitet og produktivitet.

Simon Bekker-Jensen

Simon Bekker-Jensen er 26 år og blev cand. polyt. (bioteknologiingeniør) på Danmarks Tekniske Universitet i 2004 efter at skrevet speciale hos lektor Uffe Mortensen, Center for Microbiel Bioteknologi. Herefter gennemførte Simon Bekker-Jensen sit Ph.D. studium hos professor Jiri Lukas, Center for Genotoxisk Stress, Kræftens Bekæmpelse. I Ph.D. projektet udforskede han de molekylære mekanismer i cellens overvågning af DNA beskadigelse. Undersøgelserne drejede sig om de tidlige begivenheder efter optræden af DNA beskadigelse, især rekruttering af proteiner, som er involveret i reparation af skaden på DNA. Simon Bekker-Jensen anvendte de nyeste teknologier herunder fluorescence mikroskopi med specielt udviklet laser udstyr, som kun anvendes i få laboratorier i verden. Resultaterne offentliggjort i 6 artikler, hvoraf Simon Bekker-Jensen er første forfatter på to artikler i Journal of Cell Biology i 2005 og 2006. I sin fritid er Simon professionel skakspiller og International Mester.

Ulrik Nicolai de Lichtenberg

Ulrik Nicolai de Lichtenberg er 31 år og uddannet cand. polyt. (kemiingeniør) fra Danmarks Tekniske Universitet i 2002, hvor han, efter et ophold på University of Minnesota i USA, skrev speciale om bioinformatik hos professor Søren Brunak, Center for Biologisk Sekvensanalyse. Samarbejdet forsatte i et Ph.D. studium hos professor Søren Brunak på Danmarks Tekniske Universitet. Under Ph.D. studiet fungerede Ulrik også som gæsteforsker i Peer Borks gruppe på på European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland. Efter Ph.D. graden i 2005 har han været ansat på Danmarks Tekniske Universitet som adjunkt. Ulrik Nicolai de Lichtenberg har i de sidste fire år offentliggjort 8 artikler i internationale tidsskrifter omkring celledelingsprocessens regulering set fra et systembiologisk perspektiv. Centralt i dette arbejde står en artikel i Science (2005), der beskriver hvordan protein-komplekser samles og reguleres, samt en artikel i Nature året efter, der afslører at reguleringen har udviklet sig overraskende meget gennem evolutionen. Ulrik Nicolai de Lichtenberg blev i 2006 valgt til årets forsker på BioCentrum instituttet ved Danmarks Tekniske Universitet. I sin fritid nyder Ulrik at spille saxofon, fodbold, samt at står på ski.

Dansk Bioteknologisk Selskab blev oprettet den 10. januar 2006 som et nyt videnskabeligt selskab i Danmark. Formålet er at fremme interessen for bioteknologi, biokemi og molekylær biologi, afholde videnskabelige møder, og styrke netværket mellem forskere på universiteter, forskningsinstitutioner, hospitaler, og bioteknologisk industri i Danmark. Dansk Bioteknologisk Selskab er etableret i samarbejde mellem Biokemisk Forening, Dansk Bioteknologisk Forum og Ingeniørforeningen i Danmark. Udover afholdelsen af den årlige forelæsning med en forsker i Nobelpris klasse og uddeling af Bioteknologiprisen for unge forskere arrangerer Dansk Bioteknologisk Selskab en årlig 2-dages bioteknologikonference og en række 1-dags møder om aktuelle bioteknologiske emner.