Lone Frank modtager Fremtidsprisen 2006

Publiceret Oktober 2006

Videnskabsjournalisten, cand. scient i biologi og ph. d. i neurobiologi Lone Frank tildeles fremtidsprisen 2006 som et tegn på, at hun er én af landets ypperste formidlere af videnskabeligt stof, samtidig med at hun på overbevisende måde sætter spørgsmålstegn ved den måde videnskab og fremtidens teknologiske muligheder behandles i den offentlige debat.

I en tid, hvor fremtiden og teknologisk udvikling af mange snarere opfattes som en trussel end som en mulighed, og videnskabelige fremskridt dæmoniseres, mens rationalitet og forskning mistænkeliggøres – ikke mindst når det sker indenfor bioteknologien – er det godt, at der er stemmer som Lone Franks, der insisterer på en faglig og videnskabeligt baseret debat, hvor data, fakta og videnskabelige metoder står i centrum.

Hendes evne til at formidle komplekse problemstillinger på en engagerende og forståelig måde er med til at løfte debatten og øge vores viden.

Hermed lever hun på fornem vis op til fremtidsprisens formål, nemlig at hædre personer, der sætter udviklingstendenser omkring samfund, økonomi, forskning eller teknologi til debat og hæver sig op over den daglige kortsigtede mediestrøm.

Dette har hun i de sidste 10 år gjort gennem sit virke som journalist med artikler og kronikker i inden- og udenlandske aviser og tidsskrifter, som forfatter af en række debatskabende bøger og en lang række af foredrag og deltagelse i radio og TV.

Centralt står en kritik af, at man undlader at bruge og udvikle teknologier, blot fordi disse nye teknologier opfattes som ”kunstige” eller i strid med naturen. Hermed risikerer man at undladelsens etik medfører, at vi sakker bagud i det teknologiske kapløb, samtidig med at vi forspilder mulighederne for at gavne og hjælpe mennesker i nød.

Lone Frank insisterer på, at den teknologiske udvikling skal ses som et frihedsbudskab og som en mulighed for kulturel udvikling. En holdning der desværre synes at møde mere genklang i fremadstormende lande som

Indien, Kina, Taiwan, Singapore og Syd Korea, drevet af en tro på, at i morgen bliver bedre end i dag, end i et gammelt (over)mæt og selvtilstrækkeligt velfærds-Danmark. Modtageren af årets Fremtidspris er valgt blandt de indkomne forslag til kandidater, af en jury bestående af:

Professor Michael Møller. Institut for finansiering, Copenhagen Business School.

Professor Niels Egelund. Leder af Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Institutleder Jacob Steen Møller. Intitut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet.

Cand. Scient. pol. et art. Per Eriksen, Bestsellerfonden, Medlem af Akademiet for Fremtidsforsknings Præsidium.

Professor Birger Lindberg Møller, Institut for plantebiologi/ Plantebiokemisk Laboratorium, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Cand. polit. og uddannelsesforstander Niels Westy Munch-Holbek. Præsident for Akademiet for Fremtidsforskning.