DFU bliver en del af Københavns Universitet

Publiceret Juli 2006

Allerede fra 1. januar 2007 kan Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) vinke farvel til livet som selvstændigt universitet. Hvis regeringens fusionsplaner får grønt lys i universitetsbestyrelserne, bliver DFU i stedet til Det Farmaceutiske Fakultet under Københavns Universitet. Også Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) bliver lagt ind under KU. DFU’s rektor Sven Frøkjær tror på, at fusionen vil styrke de farmaceutiske videnskaber. Og han bakkes op af både KU, lægemiddelindustrien og Farmaceutforeningen.

Fra 1. januar 2007 er et 114 år langt kapitel i den farmaceutiske historie slut. Her ophører Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) med at eksistere som en selvstændig institution. Hvis regeringens fusionsplaner bliver godtaget af universitetsbestyrelserne, bliver DFU nemlig et fakultet under Københavns Universitet (KU).

Regeringen fremlagde sit forslag til en ny struktur for landets universiteter i forsommeren. Et af de helt centrale elementer er, at DFU og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) bliver lagt ind under KU.

På DFU modtager rektor Sven Frøkjær regeringens udspil med smil.

”Vi ser positivt på konstellationen og tror, at den kan give betydelige synergieffekter”, siger Sven Frøkjær, da vi fanger ham i en pause i den perlerække af møder, som fusionen medfører. ”Der er skabt grundlag for en utrolig stærk Life Science-klynge med KVL, KU og os. Jeg tror, det bliver et nyt og dynamisk udgangspunkt for den fremtidige udvikling af de farmaceutiske fagområder,” siger Frøkjær.

Farmaceuterne skal være synlige

Siden regeringen meldte ud, at man ønskede universitetsfusioner, og det stod klart, at DFU næppe kunne fortsætte som selvstændigt universitet, har DFU’s bestyrelse anbefalet en fusion med KU og KVL. Og den er nu en realitet.

Sven Frøkjær mener, at der er klare fordele ved en sammensmeltning af de tre institutioner. ”Vi kommer ind i en større organisation med mulighed for at lave store strategiske satsninger både på uddannelses- og forskningsområdet. Der bliver simpelthen flere midler at flytte rundt med,” siger Sven Frøkjær, der også mener, at en stor universitetskonstruktion giver bedre muligheder for at søge EU-midler til større satsninger på det farmaceutiske område.

Men fusionen giver også udfordringer.

”Den største udfordring bliver, at få det farmaceutiske fakultet placeret centralt og synligt på KU og sikre det gode og attraktive studiemiljø, vi har. Vi skal fortsat være i stand til at levere den uddannelses- og forskningsmæssige kvalitet, som vi har gjort indtil nu,” siger Sven Frøkjær.

DFU beholder lokalerne

Rent praktisk regner Frøkjær med, at DFU får lov til at blive boende i sine nuværende bygninger, og at den nye konstruktion allerede kan søsættes 1. januar 2007. DFU’s bestyrelse har fusionen på dagsordnen i begyndelsen af september, og regeringen lægger op til at alle universitetsfusionerne skal være på plads senest 15. september 2006.

Fusionen kommer i første omgang ikke til at betyde store omvæltninger for hverken studerende eller ansatte på DFU.

”Jeg forestiller mig ikke, at der sker dramatiske ændringer, men det er naturligt, at der ad åre kommer justeringer. Men udgangspunktet er, at vi fortsætter med de aktiviteter, vi har” siger Sven Frøkjær.

Går fusionen igennem kan han selv stryge rektortitlen fra visitkortet. ”Det er 100 procent sikkert, at hvis fusionen falder på plads, så er jeg ikke rektor længere den 1. januar. Men så er der til gengæld en dekanstilling, som jeg ikke er uinteresseret i at søge,” siger han.

KU glæder sig

På Københavns Universitet glæder rektor Ralf Hemmingsen sig over perspektiverne i fusionerne med KVL og DFU. De konkrete aspekter i fusionen med DFU ønsker man ikke på Københavns Universitet at udtale sig nærmere om, så længe forhandlingerne pågår. Men Ralf Hemmingsen siger dog:

”Vi får nu mulighed for at opbygge en stærk Life Science-klynge. Det kan skabe både mere tværfaglig forskning og flere synlige spydspidsområder på det globale marked for viden. Det kan samtidig styrke kvaliteten og den fælles profil af de biomedicinske og bioteknologiske uddannelser inklusiv nye elitemoduler. De studerende vil få bedre mulighed for at sammensætte kurser og få de spidskompetencer, som tilgodeser deres udvikling og arbejdsmarkedets behov”, siger Ralf Hemmingsen.

Industrien tror på endnu bedre farmaceuter

I Lægemiddelindustriforeningen modtager man nyhederne om fusionen med begejstring. Administrerende direktør Ida Sofie Jensen mener at fusionen mellem KU og DFU betyder, at forskningen og ressourcerne til forskningen bliver styrket.

”Jeg tror, fusionen kommer til at betyde, at det bliver endnu mere attraktivt for industrien at rekruttere farmaceuter. I dag rekrutterer vi målrettede farmaceuter af høj kvalitet med et højt forskningsniveau. I den nye Life Science-konstellation får farmaceuterne blik for flere aspekter af sygdomme, og bliver dermed endnu mere attraktive for industrien”, siger Ida Sofie Jensen til Fredag Formiddag.

Der skal penge med i fusionsposen

Også Farmaceutforeningen hilser fusionen og tankerne om at styrke lægemiddelområdet velkommen.

”Lægemiddelområdet er et centralt område, der kan udvikles endnu mere, hvis vi satser på det”, siger Farmaceutforeningens formand Steffen Bager. Han mener, at DFU er en naturlig og central aktør i ambitionen om at etablere et Life Science-center.

Farmaceutforeningen peger på, at fusionerne bør være båret af et ønske om at styrke og udvikle forskning og undervisning på det biomedicinske område. Derfor bør der også følge de nødvendige midler med, så udgifterne til fusionerne ikke tages fra undervisning og forskning. Steffen Bager understreger, at fusioner ikke nødvendigvis fører til hverken bedre forskning eller dygtigere kandidater.

”Men vi tror på, at man kan opnå gode resultater ved at fjerne nogle formelle hindringer for samarbejde ved at bringe forskellige miljøer sammen,” siger Farmaceutforeningens formand. 

Alle parter er altså enige om, at fusionen kan betyde et kvalitetsløft for de farmaceutfaglige uddannelser. Alligevel er det med et vist vemod, at DFU’s rektor Sven Frøkjær afleverer institutionen DFU til Københavns Universitet.

”Set gennem de faglige og ledelsesmæssige briller, mener jeg, at de farmaceutiske videnskaber bliver bedre sikret i en større universitetskonstruktion. Men det ændrer ikke på, at jeg som person og farmaceut synes, at det er lidt vemodigt at DFU, der har eksisteret siden 1892, ikke længere skal være et selvstændigt universitet. Derfor vil jeg gøre alt hvad jeg kan for at bevare og udvikle DFU’s miljø og traditioner på et fremtidigt farmaceutisk fakultet,” siger Sven Frøkjær.

Fakta om regeringens nye universitetslandkort

Regeringens vision er, at fremtidens universitetslandkort kun skal tælle seks universiteter. Det betyder, at 12 universiteter og 13 sektorforskningsinstitutioner skal fusionere i større enheder.

I første omgang er det kun DFU og KVL, der er i spil blandt universiteterne og ti af de 13 sektorforskningsinstitutioner, der er fundet universitetspartnere til.

Filosofien bag fusionerne er, at Danmark får mere international slagkraft med færre stærkere universiteter.

De seks universiteter på regeringens Danmarkskort består af nye, udvidede universiteter i København (KU), Århus (AU), Aalborg (AAU), Odense (SDU) og Lyngby (DTU), mens Roskilde Universitetscenter fortsætter uforandret.

Syv institutioner har fortsat ikke fundet deres plads i fusionspuslespillet. Det drejer sig om fire universiteter og tre sektorforskningsinstitutioner: Danmarks Pædagogiske Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Copenhagen Business School, IT-Universitetet, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmiljøinstituttet samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

Fristen for en løsning af den endelige fusionskabale er den 15. september 2006.

Alle fusionerne træder i kraft enten 1. januar 2007 eller 1. januar 2008.

DFU’s rektor Sven Frøkjær tager positivt imod planerne

”Der er skabt grundlag for en utrolig stærk Life Science-klynge med KVL, KU og os. Jeg tror, det bliver et nyt og dynamisk udgangspunkt for den fremtidige udvikling af de farmaceutiske fagområder”. Synspunktet bakkes op af både KU, Farmaceutforeningen og Lægemiddelindustriforeningen.

I første omgang kommer fusionen ikke til at betyde store omvæltninger for hverken studerende eller ansatte på DFU, der efter al sandsynlighed kan blive i de nuværende lokaler. ”Jeg forestiller mig ikke, at der sker dramatiske ændringer, men det er naturligt, at der ad åre kommer justeringer,” siger Sven Frøkjær, der dog alligevel afleverer DFU til KU med et vist vemod. ”Set gennem de faglige og ledelsesmæssige briller, mener jeg, at de farmaceutiske videnskaber bliver bedre sikret i en større universitetskonstruktion. Men som person og farmaceut synes jeg, at det er lidt vemodigt at DFU, der har eksisteret siden 1892, ikke længere skal være et selvstændigt universitet. Derfor vil jeg gøre alt hvad jeg kan for, at vi bevarer og udvikler DFU’s miljø og traditioner på et fremtidigt farmaceutisk fakultet,” siger Sven Frøkjær. Læs hele historien på www.farmaceutforeningen.dk

Offentliggjort i Farmaceutforeningens nyhedsbrev 23.6.2006. Gengives efter aftale.