Fusioner vil fremme eliteuniversiteter

Publiceret Juli 2006

Når videnskabsminister Helge Sander fremlægger Regeringens samlede forslag til hvilke universiteter og videregående uddannelse uddannelsesinstitutioner, der skal fusionere, er der taget et væsentligt skridt i retning af at styrke rammerne for de eliteuniversiteter, som vi er afhængige af i Danmark for at deltage i den globale konkurrence om viden.

Fusioner kan, i modsætning til en samarbejdsstruktur, give afsæt for udviklingen og forbedringen af faglige, administrative, organisatoriske og økonomiske fornyelser.

Sammenlægningen af universiteter giver en unik mulighed for at opbygge de elitemiljøer, der er nødvendige for at styrke og fremtidssikre den faglige kvalitet. Fusionerne giver mulighed for at realisere nogle synergieffekter, ikke bare på det administrative område, men også i forbindelse med tilrettelæggelse og prioritering af forskningen. Grundlæggende handler det om, at vi skal sætte ind dér hvor vi er stærke, således at vi får en større international slagkraft.

Danmark er et af verdens førende videns og vækstlande. Det kan vi godt tillade os at være lidt stolte af.  I praksis kan det ses i form af nogle imponerende erhvervsmæssige succeshistorier, ikke bare indenfor lægemiddelindustrien, men også områder som IT-branchen og vindmølleindustrien. De tre brancher anvender i dag forskning og stor viden til at skabe vækst og arbejdspladser, der i sidste ende sikrer store eksportindtægter til Danmark.

Vi skal forstå at udnytte og prioritere de danske styrkepositioner. Det kræver, at vi sikrer fremtidig dansk dominans indenfor forskning og uddannelse på disse områder.

De forestående universitetsfusioner og Københavns Universitets forslag om et ”Life science center”, hvor natur og sundhedsvidenskab samles under et tag, er et eksempel på et fremadrettet initiativ som givet vil skabe et godt fundament for et fremtidigt stærkt forskningsmiljø, der ydermere vil være et godt afsæt for at styrke det offentligt-private samarbejde mellem industri og universiteter.

Der er derfor mange fordele ved forsknings- og erhvervsorienterede universiteter. Den tætte forbindelse mellem forskere og virksomheder indebærer store synergier, og den tætte forbindelse vil i sidste ende styrke forskningen og sikre en høj målrettet kvalitet for uddannelse og forskning.

Også for de studerende er der markante fordele ved et samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet, blandt andet i forbindelse med de studerendes specialeudarbejdelse. Universiteter der indgår i tætte samarbejder med industrien, udklækker studerende der hurtigt får et job efter endt uddannelse. Det kan blandt andet ses på Danmarks Farmaceutiske Universitet, hvor 90 procent af de nyuddannede farmaceuter er i beskæftigelse indenfor tre måneder efter dimission.

Danske universiteter skal ikke bare kunne måle sig med de bedste i verden. De skal være de absolut bedste i verden. Det kræver benhård prioritering – og ekstra midler - hvis vi skal etablere eliteuniversiteter. Med de foreløbige skitser fra Videnskabsministeriet ser det ud til, at vi er på rette spor. De kommende uger bliver spændende.

Offentliggjort i Jyllandsposten d. 22.8.2006. Gengives efter aftale.