Herbert prisen uddelt til 4 studerende på Syddansk Universitet

Publiceret April 2006

Formidling er et krav til fremtidens akademikere

Naturvidenskab er et område, der er stor fokus på i øjeblikket, og der vil i høj grad blive satset på innovation og naturvidenskab i fremtiden. Samtidig har virksomheder og institutioner i dag brug for medarbejdere, der kan formidle deres viden. Derfor skal kommende akademikere være endnu bedre til dette end hidtil. Herbert Pris 2006 er en mulighed til studerende, der vil prøve kræfter med formidling.

Opgaven er at skrive en formidlende artikel om et emne inden for naturvidenskab og præmien er en bærbar HP-computer. Bedømmelseskriterier er, at artiklen skal formidles på en måde, så den vækker interesse i den brede offentlighed. Hermed menes, at niveauet svarer til den videnskabsformidling, du kender, fra en af de større aviser. Der er altså tale om populærvidenskabelige formidling, og om ikke formidling mellem fagkolleger.

Vinderne blev udpeget d. 5. maj 2006 af et dommerpanel bestående af Videnskabsredaktør Daniel Bergsagel fra Politiken, Journalist Lise Lyngbye - Institut for Journalistik, Institutleder Bent Nørgaard - Center for kunst og videnskab, og Adjunkt Jessica Carter - Institut Matematik og Datalogi.

1. prisen gik til Bodil Margrethe Hjarvard, Ph.D. studerende på Biologisk Institut for artiklen: ”En grisemodel for sundhedsskadeligt stress”. 2. prisen gik til Louise C. B. Olsen, bachelor studerende på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi for artiklen: ”Oplysende forskning”. 3. prisen blev delt mellem Anne Marie Jelsig, studerende på sundhedsvidenskab for artiklen: ”Når 98 % mangler en forklaring”, og Philipp Löffler, bachelorstuderende på Nanobioscience (Institut for Fysik og Kemi) for artiklen: ”Drop venteværelset og indtag lægen med et glas vand”.

Philipp Løfflers artikel kan vi desværre ikke bringe, da det efterfølgende har vist sig, at artiklen indeholder følsomme oplysninger, der afventer patentering. Philipp Løfflers artikel omhandler helbredskontrol ved hjælp af nanomedicin. En helt ny nanoteknologi gør det muligt at teste helbredet med biocensorer, der er så små, at de kan trænge ind i kroppens celler. Forskningen kan være revolutionerende i behandlingen af eksempelvis diabetespatienter.