Referat fra generalforsamling i Biokemisk Forening

Publiceret Oktober 2005

Tid og sted

26.10.2005, kl. 15 Mødesalen på Gl. Avernæs, Ebberup, Fyn.

Tilstedeværende

Jakob Lerche Hansen (gæst), Brian Clark, Anders Bøgh Jensen, Steen Gammeltoft, Jens Høiriis Nielsen, Søren Sheikh, Jonas la Cour (referent)

Beretning fra formanden

Det blev konstateret at dette årsmøde bød på et stort fremmøde med i alt 160 deltagere, heraf 125 videnskabelige deltagere og 35 udstillere. Til sammenligning med sidste årsmøde er der tale om en markant fremgang. Den 12. European Congress of Biotechnology (ECB12) blev afholdt på DTU, Kgs. Lyngby, Danmark d. 21-24.8.2005. Kongressen blev en stor succes med 1100 deltagere, 40 udstillere, 250 videnskabelige foredrag og 500 postere. Det videnskabelige niveau var højt. Bestyrelsen mindede om, at et Phosphoproteomics symposium afholdes på Syddansk Universitet i Odense d. 8.12.2005. I den anledning efterlyses øget aktivitet med at arrangere symposier. Det foreslås, at der i BioZoom opfordres til at arrangere symposier.

Der berettes om oprettelsen af Dansk Bioteknologisk Selskab (DBS), en sammenslutning af Dansk Bioteknologisk Forum (DBF) og Ingeniørforeningen (IDA) og Biokemisk Forening (DSBMB). Visionen er at DBS på sigt koordinere alle selskaberne. Som en af de første opgaver arrangerer DBS et møde om Systems Biology der afholdes den 1-2/06 2006 på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Den internationale repræsentant Brian Clark understregede vigtigheden af at bevare Biokemisk Forenings integritet i forhold til medlemskab af FEBS. Det bioteknologiske område repræsenteres i Europa af European Federation of Biotechnology (EFB).

Beretning fra kassereren

Den hidtidige kasserer, Nikolaj Blom, er udtrådt af bestyrelsen og ny kasserer bliver Anders Bøgh Jensen.

Udgifter i perioden 01/01-21/10 2005 beløber sig til cirka kr. 439.000 og indtægter i samme periode til kr. 558.000. Saldo på kontoen d. 21.10 2005 er kr. 440.000 eller et estimeret kr. 300.000 efter udgifter til sidste nummer af Biozoom og årsmøde er fratrukket.

Kontingent

Efter diskussioner ved foregående bestyrelsesmøde om ændringer af medlems-kontingentet fastslås det, at kontingentet bevares på 200 kr. Ydermere fremgår det, at det fremtidige samarbejde mellem Biokemisk Forening, DBF og IDA vil medføre supplerende medlemskaber i Dansk Bioteknologisk Selskab (DBS). Det konstateres herudover at 1000 medlemmer ud af 1400 betaler kontingent, men det vurderes at eksklusion af ikke-betalere ikke er ønskeligt. På baggrund af et forslag fra Anders Bøgh Jensen diskuteres det hvorvidt ikke-betalere skal modtage Biozoom da porto til distribution af medlemsbladet er en reel udgift. Der vedtages ingen ændringer.

Beretning fra International repræsentant (Brian Clark)

Grundet styrket økonomi berettes det at FEBS øger aktiviteter, workshops etc. Vigtigheden af medlemskab af biokemisk forening for adgang til FEBS økonomi understreges. Det fremhæves at Danmark har en fremtrædende rolle i FEBS i kraft af, at Julio Celis er general sekretær og sekretariatet er placeret i København. Der gøres opmærksom på de gunstige muligheder for at modtage FEBS short-term fellowships, op til 3 måneders stipendier, der også gives til ”pre-PhD’er” i modsætning til long-term fellowships, som gives til postdocs og senior forskere. Mere burde gøres for at annoncere for muligheden for fellowships, evt. via Biozoom. EFB har modtaget masiv støtte fra det catalanske område og hovedsædet er placeret i Barcelona. Der arbejdes for at få 3. verdens lande til at promovere tanken om genmodificerede planter I Europa, ” Promoting Life Sciences in Developing Countries ”. Yderligere internationale tiltag er oprettelsen af en databank med 500 små europæiske virksomheder der skal koordinere med 200 kinesiske virksomheder.

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) holder det 3-årlige møde i Kyoto 2006. Herudover planlægges møder i Athen, 2008 og Shanghai, 2009.  Det foreslåes af Brian Clark at næste årsmødes kunne have det overordnede tema, Molecular Medicine.

Forslag til ny bestyrelse

Den siddende bestyrelse genvælges med undtagelse af Nikolaj Blom, som erstattes af Ulrik de Lichtenberg, CBS, DTU.

Bestyrelsens medlemmer er: Steen Gammeltoft (formand), Martin Berchtold (næstformand), Anders Bøgh Jensen (kasserer), Tuula Kallunki (FEBS repræsentant), Ulrik Nicolai de Lichtenberg (DTU), Anne Kallesøe Bugge (Ph.D. studerende), Jonas La Cour (Ph.D. studerende), Brian Clark (International repræsentant), Poul Nissen (Aarhus universitet), Nils J. K. Færgeman (Syddansk Universitet), Lars Haastrup Pedersen (Aalborg Universitet).