Dansk Bioteknologisk Selskab – et nyt videnskabeligt selskab i Danmark

Publiceret Oktober 2005

Dansk Bioteknologisk Selskab (DBS), på engelsk Danish Biotechnological Society, blev oprettet den 10. januar 2006 som et nyt videnskabeligt selskab i Danmark. Formålet for DBS er at fremme interessen for bioteknologi, biokemi og molekylær biologi, afholde videnskabelige møder, og styrke netværket mellem forskere på universiteter, forskningsinstitutioner, hospitaler, og bioteknologisk industri i Danmark. DBS etableres i samarbejde mellem Biokemisk Forening, Dansk Bioteknologisk Forum og Ingeniørforeningen i Danmark.

Foreningerne bag DBS

Biokemisk Forening

Biokemisk Forening er en over 50 år gammel forening med en stærk tradition for at arrangere faglige møder indenfor biokemi og molekylærbiologi. Foreningen har i dag ca. 1400 betalende medlemmer (årlig kontingent på 200 kr.) og den har igennem de sidste 30 år afholdt et årsmøde i efteråret. Foreningen er i de senere år kendt som udgiver af BioZoom, der udkommer kvartalsvis, og som er et aktiv i formidlingen af faglig information både for foreningens medlemmer og akademikere med tilknytning til dansk bioteknologi.

Biokemisk Forening er medlem af Federation of European Biochemical Societies (FEBS), som bl.a. udgiver de videnskabelige tidsskrifter FEBS Letters og FEBS Journal. Sammen med Biologisk Selskab, Dansk Bioteknologi Forum og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi er Biokemisk Forening repræsenteret i Nationalkomitéen for Biokemi og Molekylær Biologi (NBMB), som igen er medlem af International  Union of Biochemistry and Molekular Biology (IUBMB) og repræsenterer denne i den danske nationalkomite for International Council for Science (ICSU), der er en del af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Endvidere er Biokemisk Forening medlem af European Federation of Biotechnology.

Biokemisk Forening er specielt stærkt repræsenteret på de danske universiteter og den tegnes af en bestyrelse. Nuværende formand er Steen Gammeltoft.

Dansk Bioteknologisk Forum

Dansk Bioteknologisk Forum er en mindre gruppe (15 medlemmer) af bioteknologer der igennem de sidste 10 år har afholdt Dansk Bioteknologisk Konference der årligt har tiltrukket mere end 125 deltagere. Foreningen er selvsupplerende og de nuværende medlemmer kommer fra tre danske universiteter og en række forskellige bioteknologiske virksomheder. Dansk Bioteknologisk Forum har igennem de sidste år formået at etablere et stærkt netværk imellem universiteter og bioteknologisk virksomheder i Danmark. Dansk Bioteknologisk Forum er medlem af European Federation of Biotechnology.

Ingeniørforeningen, IDA

IDA er en faglig organisation for alle ingeniører i Danmark. Under IDA er der tilknyttet 43 fagtekniske selskaber, bl.a. Kemiingeniørgruppen som p.t. ca. 5000 medlemmer. Kemiingeniørgruppen har igennem mange år har haft et bioteknologisk kontaktudvalg.

Organisation af DBS

DBS er oprettet som et fagteknisk selskab under IDA. Medlemmer af IDA kan gratis tegne medlemskab af DBS, som en del af kontingentet til IDA. Personer der ikke er medlemmer af IDA kan blive medlemmer af DBS for et årligt kontingent på 400 kr. Dette kontingent tilfalder alene DBS. Alle medlemmer af DBS får tilsendt BioZoom, som udgives i samarbejde med Biokemisk Forening. Bladet vil øge sin udgivelse til 6 numre per år fra 2007. Medlemmer af DBS bliver automatisk medlem af Biokemisk Forening. Dansk Bioteknologisk Forums 15 medlemmer tilknyttes DBS.

Den stiftende generalforsamling for DBS blev afholdt den 10. januar 2006. Vedtægter og budget blev godkendt. DBS formand, bestyrelse og kritisk revisor blev valgt. Fremover afholdes der generalforsamling hvert år i marts måned, og på første ordinære generalforsamling i 2007 vil en tredjedel af medlemmer være på valg, og så fremdeles. Medlemmer af bestyrelsen sidder således i 3 år og kan kun genvælges 1 gang (medlemmer der er på valg i 2007 kan dog genvælges 2 gange).

På generalforsamlingen den 10. januar, 2006 valgtes der en formand og en bestyrelse for DBS, som ligeligt repræsenterer de 3 foreninger bag DBS. Bestyrelsen består af følgende 9 medlemmer valgt for 1-3 år.

Tre medlemmer fra Biokemisk Forening:

 • Steen Gammeltoft, Klinisk Biokemisk afdeling, Glostrup Hospital (formand)
 • Jonas la Cour, Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi, Københavns Universitet
 • Henrik Dalbøge, Novozymes A/S

Tre medlemmer fra Dansk Bioteknologisk Forum:

 • Jens Nielsen, Biocentrum, Danmarks Tekniske Universitet (næstformand)
 • Marianne Weile Nordboe, Novozymes A/S (kasserer)
 • Lars Haastrup Pedersen, Institut for Bioteknologi, Aalborg Universitet

Tre medlemmer fra IDA:

 • Lisbeth Olsson, Biocentrum, Danmarks Tekniske Universitet
 • Anders Vagnø Pedersen, Egalet A/S
 • Peter Szabo, Kemiingeniørgruppen, IDA

Ingvar Lindegaard, IDA blev valgt som kritisk revisor.

DBS vil afholde en årlig bioteknologisk konference med titlen ”Danish Conference on Molecular Biology and Biotechnology”, og den første konference afholdes 1. – 2. juni, 2006 på Hotel Munkebjerg, Vejle. DBS vil afholde videnskabelige møder med foredrag om emner inden for bioteknologi, biokemi og molekylær biologi.

IDA står for sekretariatet for DBS og afholder alle udgifter hertil. DBS sekretær er Birgitte Magnér-Engberg, IDAs netværkscenter.

Vision for DBS

Det er hensigten at skabe et bredt favnende bioteknologisk selskab med en stærk faglig profil. Den langsigtede vision er, at DBS koordinerer aktiviteter for både Biokemisk Forening, Dansk Bioteknologisk Forum og IDA. DBS vil være ansvarlig for følgende aktiviteter:

 • En årlig 2-dages konference med flere sessioner og bredt fokus
 • En årlig 3-dages konference med smallere fokus
 • En række dagsarrangementer eller halvdagsarrangementer
 • Afholdelse af ”Annual Lecture of Danish Biotechnological Society”, afholdt af en forsker i nobelprisklasse
 • Repræsentation i internationale selskaber indenfor bioteknologi, biokemi, molekylær biologi og andre relevante selskaber
 • Etablering af rejselegater for studerende til internationale konferencer inden for bioteknologi og molekylær biologi
 • Afholdelse af aktiviteter der kan sikre rekruttering af studerende til de bioteknologiske videnskaber
 • Etablering af student chapters, som kan stimulere studerendes interesse for bioteknologi, bygge netværk blandt studerende, skabe kontakt mellem studerende og fremtrædende forskere inden for bioteknologi, og formidle information om karriere muligheder.    
 • Udgivelse af et medlemsblad, BioZoom, samt etablering af et aktivt website

Arrangementer

 • Indvielse af DBS, den 4. april, 2006 15-17, Kongressalen, Ingeniørforeningen, IDA,Kalvebod Brygge 31 – 33, København. Inviterede talere: Videnskabsminister Helge Sander, Professor Mathias Uhlén, Stockholm og Direktør Steen Risgaard, Novozymes A/S. Endeligt program og tilmelding: www.ida.dk og www.biokemi.org 
 • Danish Conference on Molecular Biology and Biotechnology, den 1- 2. juni, 2006, Hotel Munkebjerg, Vejle. Tema: “Systems biology - Signal Transduction and Bioprocesses in the Postgenomic Era.” Program og registrering: www.ida.dk og www.biokemi.org 
 • Videnskabeligt møde: “Pathways of Life: Signaling Pathways in Health and Disease” den 15. juni, 2006 13.00 – 17.00. Kongressalen, Ingeniørhuset (IDA), Kalvebod Brygge 31-33, København. Fem inviterede internationale foredragsholdere. Program og tilmelding: www.ida.dk og www.biokemi.org  
 • Årsmøde for Biokemisk Forening den 30. oktober – 1. november, 2006 Gl. Avernæs Konferencecenter, Ebberup, Fyn. Tema: ”Membrane Proteins – Structure and Function”. Fire sessioner og en EMBO forelæsning. Arrangeret sammen med Kræftens Bekæmpelse og DBS. Program og registrering: www.ida.dk og www.biokemi.org  

Kontakt

Birgitte Magnér-Egeberg, IDA, Netværkscenter, Kalvebod Brygge 31 - 33 DK-1780 København V Tlf.: 33 18 46 46 (direkte) Fax: 33 18 48 87 e-mail:bme@ida.dk; www.ida.dk