Eliten skal have super-uddannelser

Publiceret Oktober 2005

Regeringen vil oprette eliteuddannelser til de allerdygtigste bachelorer fra de danske universiteter. Talentpleje skal holde på de bedste studerende.

Regeringen vil kræse for eliten og foreslår nu, at de danske universiteteropretter elite-kandidatuddannelser for de absolut dygtigste universitetsstuderende.

Det markante brud med den hidtidige danske uddannelsestradition om lige muligheder for alle er en del af det udspil, som regeringen møder op med, når Globaliseringsrådet i næste uge skal drøfte strategien for at skabe videregående uddannelser i verdensklasse.

Videnskabsminister Helge Sander (V) mener, tiden er løbet fra lighedstanken på uddannelsesområdet. Han siger, at misundelse og jantelov skal erstattes af en anerkendelse af de dygtigste studerende.

"Konkurrencen om de kloge hoveder er i fuld gang på internationalt plan. Talentfulde unge skal have mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud. Vi vil tiltrække og fastholde de dygtigste studerende. Både fra Danmark og fra udlandet. Men det kan vi kun, hvis vi udfordrer dem og skaber særlige tilbud," fortæller Helge Sander.

Ifølge regeringens oplæg bliver der tale om toårige elite-kandidatuddannelser ved de eksisterende universiteter, og adgangskravet vil være en ekstremt god bacheloreksamen. Elite-uddannelserne vil blive samlet på steder, hvor man i forvejen har fagligt stærke forsknings- og undervisningsmiljøer.

Helge Sander forestiller sig, at godt halvdelen af de 12 danske universiteter skal tilbyde eliteuddannelser. Samtidig skal der etableres særlige eliteforløb i samarbejde med private virksomheder.

Mellem 100 og 200 eliteforløb i alt pr. år anses for det sandsynlige.

Rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen hilser tanken om eliteuddannelser velkommen, men understreger, at universiteterne selv skal administrere programmerne. Desuden skal universiteterne tilføres flere ressourcer.

"En god model vil være at give universiteterne 10 pct. af det nuværende taxametertilskud oveni. Så får vi mulighed for at bevare et højt niveau for de mange studerende og samtidig skabe et eliteniveau for de bedste," siger Ralf Hemmingsen.

Ud over eliteuddannelserne vil videnskabsministeren også satse på at gøre undervisningen bedre og mere pædagogogisk for at mindskle det høje frafald på universiteterne.

Fakta

Sådan skal de videregående uddannelser forbedres

  • Eliteuddannelser til de dygtigste studerende
  • Bedre uddannelse af undervisere
  • Styrkelse af pædagogiske enheder
  • Styrkelse af interessen for natur og teknik
  • Flere IT-kandidater. IT-Universitetet gøres til fuldskala universitet med både bachelor- og kandidatuddannelser
  • Øget satsning på forskertalenter
  • Lettere meritoverførsel mellem uddannelserne

Offentliggjort i Berlingske Tidende 5.11.2005. Gengivet efter aftale.