Nekrolog: Jens Nyborg 1942 - 2005

Publiceret Juli 2005

Jens NyborgDenne sommer, mere præcist tirsdag d. 19. juli 2005 døde universitetslektor, Fil. Dr. Jens Nyborg kun 62 år gammel. Jens Nyborg var en af hovedfigurerne for indførelsen af de proteinkrystallografiske metoder i Danmark.

Jens Nyborg tog sin kandidateksamen på Kemisk Institut, Aarhus Universitet i 1968 med speciale i uorganisk kemi og krystallografi. Siden erhvervede han i 1971 også en svensk Fil. Dr. grad i samme fagområde på Göteborgs Universitet. Her gjorde han tillige sine første bekendtskaber med den nyudviklede proteinkrystallografi, som i 1950’erne var udviklet i Cambridge af bl.a. Max Perutz. Denne metode skulle revolutionere molekylærbiologien ved at føre til løsning af proteiners tredimensionelle struktur repræsenteret ved en atomar model. Dette førte efter en periode som seniorstipendiat på Kemisk Institut på Aarhus Universitet til et ophold for Jens Nyborg på det hæderkronede Laboratory for Molecular Biology på MRC i Cambridge, hvor han således studerede krystaller af proteinet Tyrosin-tRNA synthetase i David Blows gruppe i perioden 1973-75. Dette ophold var foranlediget af Prof. Brian F.C. Clark, som netop var ankommet fra LMB til en professorstilling i Århus for at lede Afdelingen for Biostrukturkemi på Kemisk Institut. I 1976 vendte Jens Nyborg igen tilbage til Aarhus, hvor han sammen med Brian F.C. Clark og Troels la Cour nu kunne indlede de første studier i Danmark af protein- og RNA-molekylers struktur og funktion ved krystallografiske metoder på Kemisk Institut. Fra 1989 foregik dette under Jens Nyborgs ledelse og fra 1995 på det nydannede Molekylærbiologisk Institut, som indlemmede Biostrukturkemi fra Kemisk Institut.

Jens Nyborg og kolleger lagde primær fokus på proteinet Elongeringsfaktor Tu (EF-Tu), som er en essentiel faktor i proteinsyntesen. EF-Tu danner et ternært kompleks med GTP og aminoacyl-tRNA, som fungerer som substrat for ribosomet under proteinsyntesen. Jens Nyborgs og kollegers arbejde førte gennem 1980’erne til en række banebrydende strukturbestemmelser i 1990’erne af EF-Tu proteinet i forskellige former, som afspejler dets funktion. Man kunne eksempelvis fremvise et forbløffende eksempel på relationen mellem struktur og funktion repræsenteret ved såkaldt ”molecular mimicry” hvor proteinet EF-G, som stimulerer ribosomets translocation, observeredes at efterligner tRNA-delen. Disse studier udgør et markant bidrag i molekylærbiologien og er udførligt beskrevet i de almene lærebøger. Siden er en række andre projektområder stødt til i Århus.

De proteinkrystallografiske metoder har udviklet sig voldsomt i Jens Nyborgs tid og udgør i dag en integreret del af nanoteknologisk, medicinsk og farmakologisk forskning. Jens Nyborg så altid  omvæltningnerne tegne sig i horisonten, og han tilpassede laboratoriets aktiviteter hertil. Eksempelvis indførtes meget tidligt automatiserede metoder til opsætning af krystallisationsforsøg, og der opstod et frugtbart samarbejde med molekylærbiologer om kloning og ekspression af proteiner til krystallisationsforsøg. Herved ændredes fokus fra proteiner, der let kunne krystalliseres, til proteiner, der havde en særligt spændende funktion.

Jens Nyborg var til det sidste engageret i en række videnskabelige projekter. Han studerede senest proteinsyntesen i mammale mitochondrier samt indvirkningen af antibiotika på EF-Tu proteinet i bakterier på basis af NIH og EU bevillinger.

Jens Nyborg blev i 1997 optaget som medlem af European Molecular Biology Organization (EMBO) og i 1998 af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Så sent som i juni 2005 blev han optaget i Det Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Han var en hyppigt indbudt foredragsholder og chairman ved konferencer over hele verden og kendt og respekteret i brede kredse. Han repræsenterede til fulde de særegne træk, der kendetegner god, dansk forskning.

Til trods for sin store personlige succes i videnskaben forblev Jens Nyborg altid en samarbejdets og fællesskabets mand. Han bidrog forbilledligt i undervisning af de studerende og i udvikling af nye forskerspirer ved sin stille og underfundigt motiverende facon. Hans ambitionsniveau var ikke desto mindre stort, og han rekrutterede en bred stab af medarbejdere hvilket i 2003 førte til etablering af Center for Strukturbiologi under hans ledelse på Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, finansieret af Forskningrådet for Natur og Univers (daværende SNF). Dette centers status som et af verdens ledende kraftcentre i strukturbiologisk frontforskning fremstår som kronen på værket af Jens Nyborgs livslange karriere. De nye generationer af forskere og forskningsresultater, som i dag udspringer af dette center, var for ham en større glæde end priser og titler.

Jens Nyborg fulgtes gennem de sidste mange år med sin elskede hustru Bodil. Sammen havde de to  børn. Med Jens Nyborgs død er dansk forskning berøvet en stor og usædvanlig personlighed. Hans minde vil leve stærkt i en bred skare over hele verden og vil manifestere sig igen og igen med nye gennembrud i den strukturbiologiske forskning og i særdeleshed, som man vil støde på dem fra danske laboratorier.

Sammenligning af elongeringsfaktor EF-Tu i ternært kompleks med GTP og aminoacyl-tRNA (venstre) og den ribosomale translocase, elongeringsfaktor EF-G (højre)
Sammenligning af elongeringsfaktor EF-Tu i ternært kompleks med GTP og aminoacyl-tRNA (venstre) og den ribosomale translocase, elongeringsfaktor EF-G (højre). Faktorerne er vist i samme orientering af G-domænet (rød) og domæne 2 (grøn), og viser således "molecular mimicry" mellem protein og tRNA (orange). Figur fra Nissen et al. & Nyborg 1995, Science 270, 1464-1472. Den strukturelle lighed er siden påvist at have stor funktionel betydning for ribosomets virkningsmekanisme i vekselvirkning med disse faktorer.