Post.doc. i udlandet – med danske penge

Publiceret Juli 2004

Når man som færdig Ph.D. studerende overvejer at lave en post.doc. i eksempelvis et amerikansk laboratorium, er der gode muligheder for at få penge fra danske fonde til at finansiere dette. Dette kan være en fordel, fordi danske lønninger ofte er bedre end i udlandet. Samtidig kan det være lettere at komme til et udenlandsk laboratorium med sine egne penge, fordi man så både er mindre afhængig af laboratorielederen, men også fordi man så måske har lettere ved at komme det sted hen, man gerne vil, hvis man har sine egne penge med.

Imidlertid skal man se sig godt for, hvis man regner med at vende tilbage til Danmark efter endt udlandsophold – for der er adskillige eksempler på at folk er taget af sted i god tro, for siden at vende tilbage til en stor ekstraregning fra skattevæsenet. Hvilket jo unægteligt slår skår i gensynsglæden med gamle Danmark. Hvis man så samtidig måske vender tilbage til et mindre attraktivt forskningsmiljø end det man rejser fra i udlandet, ja så kan det måske endda få nogle til at holde sig helt væk.

Jeg vil ikke her gå ind i detaljer om, hvad man skal gøre og ikke gøre – blot komme med nogle generelle betragtninger inspireret af beretninger, som jeg har fra folk i en situation som skitseret ovenfor. Yderligere vil jeg understrege, at artiklen kun skal ses som en opfordring om, at tænke sig om, og undersøge alting til bunds, inden man rejser – og ikke som en vejledning til hvad man skal gøre. Med andre ord – jeg fralægger mig ethvert ansvar……

Problemet opstår ofte allerede i det øjeblik man får at vide, at man har været så heldig at få tildelt et stipendium. En tænkt situation kunne være at man søger et stipendium i 2004, og planlægger at starte sit arbejde i et laboratorium i USA i marts 2005. Det betyder at man typisk vil få besked om tildelingen af legatet allerede i slutningen af 2004 – og samtidig bliver beskattet af det i samme år. Reglerne er nemlig, at man bliver beskattet i det år, hvor man får at vide, at man får pengene, og ikke i det år hvor det var tænkt de skulle bruges. Dvs. har man været så heldig at have job helt frem til sin afrejse i marts 2005, er man ofte allerede oppe i topskat-området (eller tæt på) – dvs. man skal betale topskat af hele legatet i 2004, mens man så – fra skattevæsenets synspunkt – i 2005 kun har en indtægt i januar og februar 2005. På denne måde bliver man altså brandhårdt beskattet af de stipendium man ellers skulle leve af i hele 2005, hvilket kan resultere i, at fordelen ved det danske stipendium bliver til at overse – ja, måske bliver ens løn måske endda dårligere end ens amerikanske post.doc. kolleger.

Derudover er der mange andre ting at tage hensyn til. Skal man f.eks. beholde sin adresse i Danmark, eller skal man framelde sig folkeregistret? Er man skattepligtig i Danmark, hvis man bor i USA og ikke har adresse i Danmark? Har man fradrag hvis man er lønnet fra Danmark, men arbejder i udlandet? Alle disse spørgsmål, har naturligvis indflydelse på, hvor meget man skal betale i skat af sit legat og dermed, hvordan man skal regne med at leve i udlandet.

Det bedste råd, man kan give er vel, at man sætter sig ordentligt ind i tingene fra starten. Samtidig kan der være idé i at finde ud af, om man har indflydelse på tildelingstidspunktet af sit legat, så man f.eks. ikke får alle pengene udbetalt på én gang. Derudover tilbyder skattevæsenet, at man kan få lavet et såkaldt bindende ligningssvar. Det foregår ved, at man på forhånd beskriver sin situation for skattevæsenet med alle relevante oplysninger, hvorefter man får et bindende svar som gælder i 5 år. Gebyret for denne service er 300 kroner. I den forbindelse er det vigtigt at man husker, at et sådant tilsagn er strengt personligt, dvs. det nytter ikke noget at man har en tidligere kollega som var i samme situation og så henvise til det – man er nødt til at få lavet sit eget (se endvidere http://www.kbhbase.kk.dk/, klik under ”skat og folkeregister” og derefter under ”bindende ligningssvar”).

Alt i alt, er det StudentsCorners håb, at ovenstående kan inspirere alle der vil af sted, til at tænke sig godt om, inden de rejser. Samtidig skal det dog ikke afskrække folk fra at tage ud, men snarere blot gør opmærksom på, at det altså ikke er helt simpelt, rent skattemæssigt. Jeg vil naturligvis også nævne, at hvis nogen har personlige erfaringer eller historier så er de også meget velkomne til at kontakte StudentsCorner.

Endelig kan man jo håbe på, at dette kan være en opfordring til at loven bliver set efter i sømmene, for det er vel ikke intentionen at man fra myndighedernes side ønsker at spænde ben for unge forskere, som ønsker at dygtiggøre sig i udlandet, men som gerne vil have mulighed for at vende hjem til Danmark uden udsigt til bundløs gæld. Dette vil i hvert fald tjene Danmarks interesser bedst på længere sigt.