BIOSA - Ny forening for specialestuderende

Publiceret April 2004

I marts måned kom så et længe ventet tilbud for de specialestuderende på de biologiske/bioteknologiske studieretninger i Københavnsområdet, nemlig BIOSA.

Foreningen BIOSA – som er en forkortelse for Biotech Students’ Association – blev en realitet på den stiftende generalforsamling den 24. marts 2004 på H.C. Ørsted Instituttet, Københavns Universitet. Det er en forening som har til formål at samle de bioteknologiske specialestuderende fra alle uddannnelsesinstitutioner, eksempelvis ved Københavns Universitet (biologi, biokemi), Landbohøjskolen (bioteknologi), Danmarks Tekniske Universitet (kemiingeniør, bioteknologi) samt den tværinstitutionelle humanbiologi ved Københavns Universitet.

BIOSA er inspireret er Ph.D. skolerne ved samme uddannelsesinstitutioner. Her har man i flere år sørget for at de studerende gennem uddannelsen for opbygget et netværk ved at holde seminarer 1-2 gange årligt, hvor både den faglige og den sociale dimension er repræsenteret. Eksempelvis som på Molekylærbiologisk Instituts Ph.D. skole, hvor halvårlige seminarer både indeholder postersessions og/eller mundtlige foredrag om de studerendes projekter og hvor man afslutter dagen med en middag hvor de Ph.D. studerende kan lære hinanden at kende. Fordelene ved sådanne arrangementer er flere. For det første lærer de studerende at præsentere deres projekt til et publikum som ikke arbejder indenfor samme område og som derfor ikke har samme baggrund som f.eks. et publikum ved fremlæggelse af projektet intern i forskningsgruppen. For det andet har man mulighed for at lære teknikker fra hinanden. Og sidst men ikke mindst får man udbygget sit faglige netværk, hvilket kan være en meget stor fordel senere i ens karriere eller arbejdsliv.

Det er præcist det, BIOSA ønsker at også de specialestuderende skal have glæde af. Én af inititativtagerne, stud.scient (biokemi, KU) Sine Zambach siger: ”BIOSA er inspireret af Ph.D. skolerne – ingen tvivl om det. Vi ønsker at BIOSA skal kunne være et forum både for almindelig networkning blandt de specialestuderende og som et sted hvor de studerende kan give hinanden tips og ideer til deres projekter.”

Formen har BIOSAs inititativtagere endnu ikke helt lagt fast. Det må også afhænge af, hvad den nyvalgte bestyrelse ønsker (se billede). Men mulighederne er indtil videre mange: Dels vil man gerne holde deciderede større møder for specialestuderende 2 gange årligt, dels vil man gerne arrangere foredrag som kan have interesse for specialestuderende, f.eks. om hvordan man kan forbedre sin foredragsteknik, specialeplads på universitetet versus i industrien eller etiske overvejelser i forbindelse med specialet. Om de halvårlige seminarer siger det nyvalgte bestyrelsesmedlem i BIOSA, Ditte Welner: ”Tanken er, at seminarerne både skal indeholde projektgennemgange af de studerendes projekter men også et aftenarrangement hvor de studerende kan ”networke” og snakke sammen under mere uformelle former.” Hvordan det mere specifikt skal foregå og hvorhenne er endnu ikke fastlagt, men Sine Zambach siger ”Hvis økonomien tillader det, vil vi meget gerne holde de halvårlige seminarer på et kursussted i Danmark”. Men Sine Zambach understreger at de halvårligt møder er meget vigtige for BIOSA så de vil helt sikkert komme til at eksistere i en eller anden form.

Økonomisk er BIOSA endnu ikke helt så vel-konsolideret som man ellers kunne mene at et initiativ som dette ellers kunne fortjene. Medlemmerne betaler et medlemskontingent på 100 kr (éngangsbeløb), hvilket dækker administrative omkostninger samt en del af de mindre omkostninger der måtte være i forbindelse med aftenarrangementer. Men bestyrelsen håber, at BIOSA vil kunne opnå så mange medlemmer og vil kunne være så bredt funderet at man kunne tiltrække penge fra almene fonde, eller mere specifikke fonde som eksempelvis Lundbeckfonden og Novo Nordisk.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af BIOSA, kan du læse mere på www.biosa.org. Fra StudentsCorner skal der blot lyde et held og lykke med projektet.

2004_2 biosa.jpg
Den nyvaglte bestyrelse: Fra venstre mod højre er det Katrine, Marianne, Thomas, Ditte Welner (formand), Rasmus og Maja. Bestyrelsens email-adresser kan i øvrigt ses på www.biosa.org.