Henrik Nielsen: DNA og RNA – en håndbog

Publiceret April 2004

DNA og RNA – en håndbog. Redaktion: Vivi Kielberg, Søren Nørby og Leif Rasmussen. Gads Forlag 2003. 360 sider. Illustreret. Indbundet. Pris kr. 499.

2004_2 dna_haandbog.jpgGads Forlag udsendte sidste år ”DNA og RNA – en håndbog” i anledning af 50-året for Watson og Cricks beskrivelse af DNA-dobbelthelixen. Jubilæet er nok brugt som et markedsføringspåhit, men faktisk er bogen, til undertegnedes tilfredshed, meget historiebevidst. Det er dog 70’ernes gennembrud af genteknologien, der er i fokus og udgangspunktet for de 18 kapitler som redaktørerne (Vivi Kielberg, Søren Nørby og Leif Rasmussen) har samlet med hjælp fra 14 forfattere. Forfatterne kommer fra universiteterne, sundhedssektoren og industrien, og har alle praktisk erfaring med de beskrevne teknikker.

Bogen er klassisk opbygget med to indledende kapitler om nukleinsyreforskningens historie og deres struktur og funktion, fulgt af kapitler om de basale teknikker (oprensning, elektroforese, kloning, PCR, sekventering og så videre). Herefter følger kapitler om påvisning af genetiske variationer og mutationer, DNA-baseret diagnostik, anvendelse af DNA-metoder i retsmedicin, arkæologi og antropologi, bioteknologisk produktion, transgene dyr og anvendelse af molekylærbiologiske databaser.

Kapitlerne indledes typisk med en kort historisk redegørelse eller en (meget) kort omtale af biologiske forhold. Herefter følger grundige gennemgange af tekniske forhold med udførlige laboratorieprotokoller og mange nyttige oversigtstabeller og figurer. Langt de fleste af kapitlerne er velskrevne og gennemarbejdede i en grad, der desværre ikke har været typisk for de senere års udgivelser om molekylærbiologi på dansk. Redaktørerne har lagt vægt på sproglig bearbejdning af teksterne, hvilket blandt andet har ført til en god balance mellem anvendelse af danske og engelske udtryk.

Man skal ikke lade sig afskrække af, at ét af de indledende kapitler, om oprensning af DNA, er for løst skrevet og noget mangelfuldt. Anvendelsen af co-precipitanter (fx tRNA og glykogen) nævnes ikke, i afsnittet om spektrofotometrisk måling (s. 49) kredses om Lambert-Beers lov uden at denne nævnes (det gør den til gengæld eftertrykkeligt i PCR-kapitlet, s. 142), grundlaget for at vurdere DNAets kvalitet ud fra OD 260/ OD 280-forholdet angives ikke (men man får besked i det efterfølgende RNA-afsnit, s. 56) og rent DNA angives at have en ratio på 1.8 mod 1.9 blot syv sider længere fremme i bogen. Selvom der således findes eksempler på fejl og inkonsistens i bogen, giver det egentligt et forkert indtryk at fremhæve disse, for der er ganske langt mellem dem.

Bogen er en håndbog, det vil sige en bog man har ved hånden, fordi den indeholder de væsentlige oplysninger i faget. Det var præcis det indtryk jeg fik, da jeg første gang bladrede i den. Den mindede mig mest om min barndoms lommebøger, spækket med oplysninger om dette og hint, men absolut ikke en bog der læses fra ende til anden. Hvad angår bogens fulde titel - ”DNA og RNA – en håndbog” må jeg desværre dømme falsk varebetegnelse, fordi RNA emnet er for stedmoderligt behandlet. Lad mig give nogle få eksempler. I kapitlet om nukleinsyrernes struktur beskrives baseparring i RNA i forhold til DNA med sætningen ”I RNA er pardannelse mellem guanin og uracil også mulig” (s. 32). Men de seneste 20 års RNA forskning har jo vist at det fortrinsvis er non-Watson-Crick parringer og andre interaktioner, der dikterer RNA molekylernes tertiære struktur og giver dem funktionalitet!

Der er udmærkede afsnit om ekstraktion af RNA og karakterisering af RNA ved gelelektroforese og nuklease beskyttelse, men mange andre basale RNA teknikker omtales ikke og der mangler en sammenlignende diskussion af metoder til kvantitering af specifikke mRNA. Afsnittet om in situ hybridisering til RNA er helt utilstrækkeligt (blandt andet ikke et ord om kontroller), og det ellers udmærkede kapitel om molekylærbiologiske databaser er tydeligt nok skrevet helt uden tanke på RNA, fx er ”The RNA World Website” (www.imb-jena.de/RNA.html) ikke nævnt i en ellers lang liste over internetadresser.

Det er uhyre vanskeligt at tilrettelægge en bog om så stort et emne og jeg vil derfor indskrænke mig til at bedømme bogen på dens egne præmisser, som beskrevet i det desværre noget forvrøvlede forord. Redaktørerne håber, at mange vil kunne bruge bogen som en praktisk indføring i de beskrevne teknikker. Det er der så absolut grund til at tro vil blive tilfældet. Mindre udsigt til opfyldelse er der med håbet om, at bogen vil kunne bidrage til øget indsigt i ”den biologiske revolution med de store genomprojekter” – det står der nemlig intet om i bogen, eller ”som en kilde til viden om både biologien og teknikkerne og deres anvendelse”. Teknikkerne, jo tak, men biologien?

Vi har at gøre med en bog, hvor man skal helt hen til kapitel 17 for at finde et kort afsnit om kromatin og nogle sætninger om promotorer, som rækker ud over den blotte definition af begrebet. Det er også en bog, hvor der står mere om en genetisk analyse af den sidste tsar-familie end om de samlede forskningsresultater inden for RNA biologien inklusiv små RNA’er, ribozymer, RNA splejsning, RNA editing og RNA interference. Jeg vil anbefale de biologiinteresserede at finde andre kilder og anbefale redaktørerne at beskrive bogen som dét den er, en bog om teknikker.

Målgruppen angives som ”stor” og forlaget opregner ”fx bioanalytikere, biokemikere, biologer, ingeniører, læger og studerende”. Jeg vil gætte på, at bogen udspringer af én af redaktørernes omfattende kursusvirksomhed, blandt andet fordi forfatterlisten tæller mange navne fra listen over lærere ved de pågældende kurser. Dette er et godt udgangspunkt for udgivelsen og bogen vil givetvis være en meget velegnet lærebog for kursusdeltagerne. Derimod er det ikke en bog man tager med sig i laboratoriet. Dertil er indbindingen og placeringen af protokollerne for upraktisk.

Jeg vil heller ikke anbefale den til forskningsbrug. Her er der bedre (om end engelsksprogede) alternativer, som blandt udmærker sig ved at kunne bruges som videnskabelige referencer. Alligevel bør initiativet prises og redaktører og forfattere roses for det store arbejde, de har udført. Bogen kan først og fremmest anbefales på grund af en lang række gode kapitler, der kan læses uafhængigt af hinanden.