Fortæl de gode historier om naturvidenskab

Publiceret April 2004

Nu har du chancen for at finde de bedste historier frem om dit arbejdsfelt til Dansk Naturvidenskabsfestival 2004 (fra den 24.9 til den 3.10 2004). Dansk Naturvidenskabsfestival er Danmarks store festival for naturvidenskab og teknologi. Festivalen er ikke-kommerciel og støttes af Undervisningsministeriet, VTU-ministeriet og en række private fonde. Festivalens formål er at stimulere interessen og forståelsen for naturvidenskab og teknologi i den danske befolkning i alle aldre. Festivalen afholdes hvert andet år på skoler, gymnasier, universiteter, virksomheder, museer, biblioteker, foreninger m.m.

Du har muligheden for at synliggøre dit fag ved at blive foredragsholder under Dansk Naturvidenskabsfestival 2004’s ordning Bestil et foredrag. Det er en nem måde, at gøre din forskning synlig overfor en bred målgruppe.

Foredragsholder med visioner

I Danmark bliver der i stadig stigende grad fokuseret på forskningsformidling på alle niveauer og det har sin berettigelse. Hvis naturvidenskabelig forskning skal overleve, er det nødvendigt, at befolkningen bakker op om den. Det kan befolkningen kun, hvis de har en ide om, hvad der forskes i og hvor vigtig denne forskning er for vores hverdag, velfærdssamfund og demokrati. Derfor er det vigtigt at skabe dialog mellem de professionelle naturvidenskabelige miljøer, og den almene befolkning inklusiv den skare af unge mennesker, der står for at skulle vælge uddannelse. Dialogen kan bla. skabes ved at forskere og studerende tager ud og holder foredrag.

Det er let at blive foredragsholder

Som foredragsholder tager du i festivalperioden (24/9 - 3/10 2004) ud på en folkeskole, et gymnasium, et bibliotek, museum o.lign. og holder dit foredrag. Du vælger selv, hvor mange gange du vil holde dit foredrag, hvem der skal være målgruppe og hvor du vil holde dit foredrag. Du får ikke honorar, men dem der booker dig dækker dine transportomkostninger til og fra foredragsstedet.

Dansk Naturvidenskabsfestival 2004 sørger for det administrative i forbindelse med tilmelding og booking af dit foredrag. Du får automatisk besked, når dit foredrag bliver booket. Du finder tilmeldingsblanketten til Bestil et foredrag på www.dnf2004.dk

Har du spørgsmål om Bestil et foredrag er du velkommen til at kontakte Dansk Naturvidenskabsfestival, 70 20 86 20, dnf@formidling.dk