Medier, kommunikation og ærlighed

Publiceret April 2004

Hvis der er noget bioteknologi industrien har brug for, er det et godt image. Der er nøje grænser for hvad man kan tillade sig og debatten er ofte værdiladet og usaglig. Tilsyneladende både fra industrien og befolkningens side.

Til det årlige BioTech Forum i Stockholm, 2003 er der et mindre seminar om bioteknologien og medierne.

”Vi hyrer altid freelance journalister der har baggrund i bioteknologien. Så I behøver ikke at være bekymrede for at der kommer faktuelle fejl med i bladet”, fortæller Frederik Bernsel, der er chefredaktør for fagbladet Biotech Sweden. Han er netop i færd med at forklare de biotechfirmaer der er mødt op ved den lille åbne scene, hvordan man får nyheder i bladet Biotech Sweden, og hvordan bladet arbejder. Rigtige journalister er tilsyneladende ikke i høj kurs – det at der er en bioteknologisk baggrund beroliger tilsyneladende folk i industrien.    

Også (tidligere) journalist Folke Rydén bryster sig af at have opgivet den hurtige nyhedsjournalistik og i stedet gået ind og fokuseret på baggrundsartikler og videoer om genteknologi. Han fokuserer da også på for eksempel på folks frygt for at spise genmodificerede fødevarer. Frem for at være kritisk over for industrien og processen er han - i hvert fald i dette forum af biotekindustrifolk - mere kritisk over for folkets angst for generne i maden. I slutningen lader han en pakke med majskiks rundt hvor majsende kommer fra gensplejsede majsplanter. De mange jakkesæt klædte industrifolk kan klappe hinanden på ryggen og begræde de naive og dumme lægmænd, der tror gener er giftige, mens de populære majskiks går rundt.

Planteteknologen Kristofer Vamling tager tilsyneladende befolkningen og journalister mere seriøst. Han gør opmærksom på at industrien ofte reagerer langsomt på en PR-krise i det håb at der med tiden kommer accept. ”Industrien har en tendens til at tro at det såmænd nok går over af sig selv. Desuden hersker der den opfattelse, at det er den manglende forståelse og kendskab til bioteknologi der gør folk skeptiske. Det er desværre ikke rigtigt. Det er vigtigt at reagere hurtigt, og anerkende at der både er positive og negative sider så folk føler at de får et ærligt svar”, forklarer Kristofer Vamling, der i næsten 10 år har deltaget i den svenske biotek-debat for firmaet Plant Science Sweden. Han understreger også at man som virksomhed ikke bare kan argumentere med at den 3. verden har brug for gensplejsede afgrøder. ”Det ved folk godt ikke er realistisk. Der er jo ikke der, firmaer som skal køre rundt økonomisk har deres fokus. Det er vigtigt med balanceret information, gennemsigtighed og tillid”, forklarer han.   

Også han guffer lystigt løs af de gensplejsede majskager, og det lader til at de forskellige talere har koordineret kagemærket eller også har de fået tippet på det samme biotek pr-kursus.

Seminaret ”Biotechnology – Media and Communikation” var en del af messen Biotech Forum, der blev holdt i Stockholm den 26.-28. november 2003.