Jeg arbejder i medicinalindustrien

Publiceret Juli 2003

I 1995 startede jeg på biokemistudiet på Københavns Universitet og i 1999 lavede jeg bachelorprojekt på DTU. Herefter jeg startede på specialet som blev udført primært på Statens Serum Institut men med et delprojekt på Kræftens Bekæmpelse.

At jeg lavede både bachelorprojekt og speciale uden for universitetets vægge var ingen tilfældighed - jeg ville gerne se noget andet. Det har været enormt lærerigt at være på forskellige afdelinger og konstatere hvor mange måder man kan lave et western blot på ? afhængigt af "gamle vaner" og økonomiske rammer. Samtidig var det også frustrerende at lave speciale 2 steder på én gang - det er stressende at cykle frem og tilbage mellem Amager og Østerbro med frosne celler på bagagebæreren og et tikkende laboratorieur i lommen...

En af de store gåder for mig gennem studietiden har været at gennemskue hvorfor jeg startede på biokemi, for jo længere jeg kom i studiet jo mere atypisk syntes jeg at jeg var. En biokemiker opdrages til at forske og publicere artikler, - men jeg er ikke ordentligt gearet til den verden. At jeg startede på netop biokemi var tilfældigt, men at det skulle være et studie inden for det kemisk-biologiske univers var jeg ikke i tvivl om.

I dag er det gået op for mig at man sagtens kan være biokemiker og arbejde med andet end decideret forskning. Jeg har altid regnet med at havne hvor jeg er nu, i medicinalindustrien. At det lige blev Novo Nordisk i Gentofte er tilfældigt. De søgte en barselsvikar i 10 måneder så jeg tænkte: "her har jeg en chance - det må primært være nyuddannede der søger denne stilling". Derudover kendte jeg de fleste af de teknikker annoncen omtalte, til gengæld havde jeg ikke som ønsket erfaring med at lede laboranter, GLP osv.

Min afdeling, Immunochemistry, arbejder med immunkemiske analyser, primært ELISA analyser. Vi udvikler analyser og validerer dem efter alle kunstens regler - herunder FDAs (~ de amerikanske lægemiddelmyndigheder) "regler" for analysevalidering. Det daglige arbejde er meget præget af kvalitetssikring, og langt det meste af kemikernes tid går ved skrivebordet og i mødelokalerne. Sidste sommer bevægede jeg mig ind i laboratoriet - til stor skræk for laboranterne, det var de ikke vant til! Da de konstaterede at jeg godt kunne lave pæne dobbeltbestemmelser og rydde op efter mig selv var jeg accepteret. Jeg har ikke været i laboratoriet siden da, men savner det heller ikke. I og med at jeg arbejder tæt sammen med 1-2 laboranter har jeg stadig en masse med laboratoriearbejdet at gøre, planlægning af forsøg og konkludering på forsøg - men det er ikke mig der fører pipetten. Resultaterne beskrives i en GLP-rapport frem for en artikel - og når analysen er færdigudviklet og valideret står man som kemiker ofte for at udlægge den til et kontrol-laboratorium på Novo Nordisk eller et kontraktlaboratorium, så vi ikke selv skal analysere alle prøver fra f.eks. kliniske studier hvortil den pågældende analyse skal benyttes.

Udover det direkte laboratorierelaterede arbejde er det set med mine biokemiske øjne nogle besynderlige opgaver man kan finde sig selv i. Jeg bruger ca. 20% af min tid på IT, pt er jeg ved at validere vores software til ELISA readerne - og valideres skal det, ellers lever vi ikke op til FDAs regler. 

Efter 3 vikariater i den samme afdeling er jeg nu blevet fastansat. Dagligdagen er efter 1,5 år stadig fuld af udfordringer. På grund af de forskellige vikariater jeg har haft, har jeg netop "skiftet gruppe" indenfor afdelingen hvilket betyder nye samarbejdspartnere i og udenfor afdelingen, nye analyser m.v. Så længe jeg har gode kollegaer og lærer en masse i dagligdagen har jeg ingen planer om at skifte job - og til stor undren for flere af mine biokemiske kammerater har jeg p.t. ikke planer om at lave en Ph.D. Det at jeg har lavet bachelorprojekt og speciale på ialt 3 forskellige afdelinger har nok gjort min trang til at søge nye job mindre. Muligvis arbejder jeg ikke i Immunochemistry om 10 år, men jeg tror stadig jeg vil være i medicinalindustrien. Om jeg har fået mod på et af de små firmaer til den tid vides ikke, foreløbigt synes jeg det er dejligt at være i et stort firma hvor der er struktur på tingene og der findes hele afdelinger til hvert sit lille område - hvordan skulle jeg validere vores ELISA software uden råd fra "Computer related systems"? Den største ulempe ved Immunochemistry er at vi næste år flytter fra Gentofte til Måløv...