Hvad kan jeg blive?

Publiceret Juli 2003

Students Corner har i denne udgive af Biozoom valgt at sætte fokus på, hvilke muligheder man har som nyuddannet biokemiker eller biolog. De fleste er naturligvis klar over, at man kan arbejde i et laboratorium med kloninger, DNA oprensninger, cellearbejde etc., men der er også andre muligheder. Og hvor skal man gøre det henne? I Danmark eller udlandet?

Vi har derfor bedt fire forskellige mennesker om at fortælle deres historie til læserne af StudentsCorner. Vi har talt med Jan Jensen, som er ass. professor på University of Colorado, Henrijette Richter som er post.doc. på M.I.T., Julie Mangor, som er kemiker på NovoNordisk og Henriette Misander som arbejder i patentafdelingen på NovoZymes.

Selvfølgelig er dette kun nogle af de muligheder der er, med en biokemiker eller biolog-uddannelse bag sig. Vi håber dog, at dette vil kunne inspirere andre studerende til at tænke over, hvad de gerne vil med deres studie. God fornøjelse.

Jacob Hald og Claus Haase, redaktionen.

Artikler:

Jan Jensen: Ph.D. studerende i et amerikansk laboratorium

Henrijette E. Richter: Forskerkarriere eller ...?

Julie Mangor: Jeg arbejder i medicinalindustrien

Henriette Misander: Hvad gør man som biokemiker, når man ikke har lyst til at forske?