Hvad piber vi for?

Publiceret April 2003

En stor del af BioZooms læsere er ansat i branchen "forskning og undervisning". Regelmæssige læsere af BioZoom vil endvidere vide, at de selv-vurderede arbejdsforhold i branchen – især hvad universiterne angår – kunne være bedre. Der er imidlertid dokumentation for, at ansatte i branchen "forskning og undervisning" har betydeligt bedre helbred og færre hospitalsindlæggelsesdage end ansatte i de fleste andre brancher.

På Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside (www.ami.dk/nationaledata/) kan man under "Brancher og indlæggelser" finde den Standardiserede Hospitalsindlæggelses Ratio for diverse jobgrupper og brancher.

På baggrund af registrerede indlæggelser kan man danne sig et overblik over om omfanget af bestemte sygdomme i bestemte brancher ligger over eller under gennemsnittet af danske erhvervsaktive mænd og kvinder. Resultaterne bygger på (alders-)Standardiseret Hospitalsindlæggelses Ratio (SHR). Da arbejdsmiljøet er en af de faktorer der kan have betydning for sygdomshyppigheden, giver SHR en indikation af arbejdsmiljøproblemernes art og omfang. Alle erhvervsaktive mænd og kvinder har en SHR på 100 i gennemsnit. En SHR på 200 for et udsnit af befolkningen betyder derfor, at der er dobbelt så mange indlæggelser som forventet. SHR er beregnet for mænd og kvinder hver for sig, så man kan ikke ud fra tallet sige om der er flere indlæggelser for det ene køn end det andet.

Den standardiserede hospitalsindlæggelses ratio viser klart på figuren, at både mænd og kvinder indenfor "forskning og undervisning" er mindre syge end gennemsnittet af de erhvervsaktive. I figuren er bjælkerne grønne, hvis ratioen er statistisk signifikant mindre end gennemsnittet, rød, hvis den er højere og hvid, når der ingen forskel er. En hurtig optælling vil vise, at både mænd og kvinder i "forskning og undervisning" er mindre indlagt på hospitalet end gennemsnittet for 8 ud af 9 sygdomskategorier. Til sammenligning har mandlige ansatte i medicinal industrien hverken forøget eller formindsket risiko i de 9 sygdomskategorier, mens kvindelige ansatte i samme industri har formindsket risiko i 2 ud af 9 kategorier. Derimod har mænd indenfor transport-branchen - som er en af de hårdest ramte brancher -  forøget forekomst af hospitalsindæggelse i 8 ud af 9 kategorier. Så måske har vi det slet ikke så hårdt som vi selv synes?

Opgørelserne ligger på Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside (www.ami.dk/nationaledata/), og er frit tilgængelige.