Øresundsuniversitetet

Publiceret Januar 2003

Øresundsuniversitetet (ØU) er navnet for en paraplyorganisation, der består i et samarbejde mellem 12 universiteter i Øresundsregionen. ØU arbejder for at øge samarbejdet mellem de eksisterende universiteter både inden for forskning og uddannelse ligesom samarbejde mellem erhvervsliv, myndigheder og andre organisationer i regionen. ØU, der blev grundlagt i 1997, omfatter i dag mere end 130 000 studerende og 10 000 forskere.

Målsætninger

Øresundsuniversitetet skal i år 2005 være Europas største transnationale universitetssamarbejde af højeste kvalitet, international profil, regional forankring og en høj grad af studenterindflydelse. Medlemsuniversiteterne skal tilsammen udgøre et kraftfuldt kundskabscentrum der:

 • styrker effektivitet og kvalitet i uddannelse og forskning gennem udvikling, samarbejde og gensidig påvirkning.
 • fremme samarbejde mellem universiteterne ved at stimulere kontakter, nedbryde barrierer og gøre mobilitet lettere
 • spille en afgørende rolle for udvikling og integrationen i Øresundsregionen
 • gøre det samlede universitetsmiljø mere attraktivt samt mere internationalt
 • tiltrække flere ressourcer til medlemsuniversiteterne

Information om Øresundsuniversitetets mål etc. fås på www.uni.oresund.org eller ved at kontakte Bengt Streijffert, bengt.streijffert@oresund.lu.se

Øresundsuniversitets projekter på studenterområdet:

Øresund Summer University ØSU

ØSU er et internationalt sommeruniversitet, der blev afholdt første gang i sommeren 2001. Undervisningen foregår på Øresundsuniversitetets 12 videregående uddannelsesinstitutioner. Kurserne foregår på engelsk, og de er på et højt akademisk niveau. I 2003 udbydes 9 kurser inden for emnerne IT, miljø, bioteknologi, levnedsmiddel, europæiske studier, baltiske studier, kommunikation og skandinaviske studier. Sigtet med Sommeruniversitetet er ikke blot at tilbyde studerende en unik chance for at specialisere sig inden for et givent område. Vi bygger også bro mellem det akademiske miljø og erhvervslivet i regionen. Det sker gennem virksomhedsbesøg og deltagelse af eksterne repræsentanter i undervisningen. De tidligere år har der deltaget studerende fra 50 forskellige lande.

I 2001 blev projektet finansieret af den danske regering, i år 2002 var det den svenske regering som har sponsoreret aktiviteterne. I år 2003 afholder universiteterne selv udgifterne. I år er der som noget helt nyt tilføjet information om de øvrige sommerkurser på universiteterne i brochuren.

Yderligere information om Sommeruniversitetet, kontakt til dets deltagere, videre oplysning om kursernes indhold etc. fås på hjemmesiden: www.summeruniversity.org  eller ved at kontakte Trine Sand Moalem, ths@adm.ku.dk

Studentbrokomitéen

I Studentbrokommittéen samles det meste af det arbejde, som Øresundsuniversitetet gør, når det gælder grunduddannelse. Her arbejdes der for at nedbringe de barrierer, som studerende og undervisere oplever som hindringer for integrationen.

Studentbrokommittéen arbejder primært med:

 • Meritoverførsel. For at kunne studere ved et andet universitet i en del eller under hele uddannelsen må man sikre sig at studiet kan overføres fuldt ud i uddannelsessystemet i hjemlandet. Meritoverførslen har fungeret forholdsvis godt og virker ikke til at skabe problemer for de studerende.
 • Transporter. Man forsøger at påvirke trafikvirksomhederne, DSB og Region Skåne, til at give de studerende, der pendler, større rabatter. Desværre føler hverken DSB eller Region Skåne et økonomisk eller politisk ansvar for at sænke priserne for de studerende, da togene altid er fyldte. De høje togpriser opleves som en at de største hindringer for studentermobiliteten.
 • Information til studenter.
 • Et netværk af studievejledere fra samtlige medlemsuniversiteter arbejder for at hvert universitet skal have en ?Øresundsekspert?, som studenterne skal kunne henvende sig til for at information.
 • Brochurer med information om uddannelserne
 • ØU Study Gateway, elektronisk studiekatalog med information om samtlige uddannelser indenfor ØU

Fælles uddannelser

Øresundsuniversitetet arbejder med at skabe kontakter med de forskellige institutter på universiteterne for at kunne drage nytte at sine respektive specialkundskaber. Et eksempel herpå er, at der i sommeren 2004 startes en Masteruddannelse i Baltic Studies, hvor sprog og kulturdelen af uddannelsen forelæses ved Lunds Universitet og  politik- og økonomidelen forelæses ved Københavns Universitet og Roskilde universitetscenter. En Masteruddannelse i kulturadministration bliver også bygget op på samme måde for at udnytte regionens specialkompetencer.

Udvekslingsprogram

ØU har en udvekslingsaftale med University of North Carolina (UNC), hvilket indebærer at studerende, der er indskrevet ved en ØU institution, kan søge om udvekslingsplads ved et af universiteterne i University of North Carolina. Studerende i ØU kan altså læse 1-2 semestre ved UNC. Der findes i alt 24 udvekslingspladser, som regel 2 stykker til hvert medlemsuniversitet. Aftalen mellem ØU og UNC udløber i sommeren 2003 og skal derfor genforhandles i løbet af foråret. Studerende med interesse for dette, kan rette henvendelse til de respektive universiteters internationale kontorer for at høre mere.

Øresund University Study Gateway

Et af de nye projekter som Øresundsuniversitetet lige har påbegyndt, er etableringen af internetportalen ØU Study Gateway. Portalen skal gøre studie- og kursusinformation fra  Øresundsuniversitets 12 medlemsuniversiteter let tilgængelig for regionens 130.000 universitetsstuderende. Etableringen af ØU Study gateway vil betyde en synliggørelse af de mange muligheder, der er for at udbygge og supplere en igangværende uddannelse inden for Øresundsuniversitetet med elementer fra en anden uddannelse på et af de 12 medlemsuniversiteter. Portalen skal eksempelvis gøre det let for studerende at få et overblik over andre muligheder for at følge kurser inden for et specifikt emneområde ved et andet universitet. Hermed vil det i fremtiden blive en mere gennemskuelig proces for studerende at finde frem til de mange kurser, de kan søge ind på ved andre medlemsuniversiteter, og dermed vil regionens universitetsstuderende i fremtiden opleve at de får et langt større kursusudbud at vælge imellem. Som det er nu, skal studerende gå ind på hvert enkelt af medlemsuniversiteters hjemmeside for at finde frem til den pågældende information, og desuden er de mange muligheder for at læse på tværs af uddannelserne i regionen ofte ikke særligt synlig for de studerende. Ved etableringen af ØU Study Gateway, vil de mange kurser, der udbydes inden for ØU, blive synliggjort for regionens studerende, og de studerende vil opleve, at mulighederne for specialisering øges markant. 

Mere information om Studentbrokomitéens arbejde og Øresundsuniversitetet findes på www.uni.oresund.org eller ved at kontakte Annette Johnsson annette.johnsson@oresund.lu.se eller Sanne Hindsbo shi@adm.ku.dk

Studenterudvekslingen i Øresundsregionen

Generelt er det svært at sige noget konkret om studentermobiliteten i regionen, da studerende, der blot læser 1-2 kurser ved en anden ØU institution ikke registreres noget sted. Man kan dog via salget af Øresundskort med studenterrabat få en idé om det samlede billede. Der bliver solgt omkring 500-600 studenterrabatkort om måneden. De svenske studerende køber 80% af månedskortene, og de danske studerende 20%.

Via SU systemet kan man se, at 359 danske studerende læste i Sverige i 2002, og dette ciffer omfatter endda kun de 4 skånske universiteter i ØU samarbejdet. I 2001 var det 312 studerende. Ca. 7 procent af de danske "udlandstuderendernede" læser i Sverige. Interessen for at læse et kurses, et semester eller en hel grad "på den anden side" er stigende.