Novozymes og DTU etablerer ny forskeruddannelse

Publiceret Oktober 2002

Ny, fælles uddannelse skal fremme udviklingen af teknisk-kemiske metoder til effektivisering af bioteknologiske produktionsprocesser.

Novozymes og to institutter ved DTU, Institut for Kemiteknik og BioCentrum DTU, etablerer The Novozymes Bioprocess Academy. Det sker for at styrke den teknisk-kemiske forskning og uddannelsen af kandidater og forskere inden for det bioteknologiske felt.

"Vi er overbeviste om, at der er brug for stærk forskning og mange højt kvalificerede kandidater, der kombinerer et kendskab til de biologiske videnskaber med ingeniørvidenskaberne. Tidspunktet for start af et nyt forskningsinitiativ er efter vores opfattelse det helt rigtige, fordi de etablerede bioteknologiske virksomheder som Novozymes og de mange nye biotek-virksomheder efterspørger muligheder for effektivt at udnytte bioteknologien. Derfor satser vi på at etablere Novozymes Bioprocess Academy i samarbejde med to stærke institutter på DTU. Industrielle enzymer er det vigtigste forretningsområde for Novozymes, men også enzymer til produktion af lægemidler og mikroorganismer til miljøbeskyttelse er vigtige produkter. Alle tre forretningsområder trækker på viden fra såvel biologi som fra teknisk-kemi. Vi forudser et stort pres på at få mange nye bioteknologiske produkter færdigudviklet, produktionsmodnet og produceret", siger Anders Gram, forskningsdirektør i Novozymes og medlem af styregruppen for den nye aktivitet.

Novozymes og DTU ser en stor videnskabelig udfordring i at udvikle og producere bioteknologiske produkter og søger med denne fælles satsning at udbygge Danmarks stærke position inden for discipliner som gæring, proteinoprensning og produktformulering. Den nye uddannelse forventes at være første trin i dannelse af et nyt forskningscenter i samarbejde mellem Institut for Kemiteknik, BioCentrum og dansk erhvervsliv.

"Novozymes Bioprocess Academy vil være den ideelle platform for at forstærke samarbejdet mellem Institut for Kemiteknik og BioCentrum DTU. I fremtiden vil vi se, at gæringsprocesser i stigende grad vil erstatte kemiske processer til masseproduktion (bulk production). Udvikling af disse processer sker bedst i tæt samarbejde mellem biologer og kemiteknikere. Institut for Kemiteknik vil fremover lægge mere vægt på bioprocesser, således at studerende, der har valgt at få en uddannelse i bioteknologi, kan erhverve sig indsigt i ingeniørvidenskaberne ved siden af deres hoveduddannelse inden for de biologiske videnskaber. Derfor ser vi det nye initiativ som en afgørende faktor for at fastholde DTU's position som det førende danske universitet inden for anvendelse af Naturvidenskaberne", siger institutleder, professor og formand for styregruppen for Novozymes Bioprocess Academy, Kim Dam-Johansen og professor John Villadsen, styregruppemedlem fra BioCentrum-DTU.

The Novozymes Bioprocess Academy får et årligt budget på ca. 4 mio. DKK. DTU og Novozymes finansierer hver halvdelen af det fælles initiativ. Derudover bidrager Novozymes med vejledning og bringer det industrielle perspektiv ind i definitionen af projekter. DTU bidrager med sit stærkt funderede forskningsmiljø og sikrer dermed et fagligt ståsted for de studerende og medarbejdere, der tilknyttes projekterne.

Aftalen er foreløbigt indgået for fem år. Initiativet omfatter bl.a. uddannelse af otte til ti ph.d. kandidater og planer om at søge yderligere støtte til fagområdet fra relevante forskningsprogrammer i Danmark og udlandet. samt planer om ansættelse af en ny professor inden for "Biochemical Engineering" ved Institut for Kemiteknik. Professoren skal sammen med kolleger i eksisterende centre ved BioCentrum og Institut for Kemiteknik søge yderligere støtte til fagområdet fra relevante forskningsprogrammer i Danmark og udlandet.

Kontakt DTU:

Professor Kim Dam-Johansen
Tlf. (direkte) +45 4525 2845

Kontakt Novozymes:

Anne Thommesen
Tlf. (direkte) +45 4442 4161