Genmab

Publiceret Oktober 2002

Historien om Genmab handler om fantastisk vækst. Genmab A/S blev grundlagt i februar 1999. Siden da er biotekvirksomheden med hovedsæde i København vokset fra en håndfuld medarbejdere til mere end 185 medarbejdere i tre lande. Inden for tre år efter virksomhedens start havde Genmab ført antistofprodukter ind i fase II af de kliniske afprøvninger og Genmab har en bred pipeline af prækliniske produkter undervejs. Derudover har virksomheden til dato indgået adskillige partnerskaber med bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder verden over.

Selskabets grundlag er en velafgrænset forretningsstrategi, en rationel, strømlinet proces til udvikling af produkter, et erfarent team af dygtige og motiverede medarbejdere samt evnen til at udnytte økonomiske og geografiske ressourcer.

Strategi

Genmab anvender den nyeste antistofteknologi til at fremstille humane antistoffer med høj affinitet til behandling af livstruende og invaliderende sygdomme. Genmabs primære forretningsstrategi er at skabe en portefølje af lægemiddelprodukter af høj kvalitet og at maksimere værdien af virksomheden ved at udvikle produkterne internt i virksomheden og derved bibeholde ejerskabet af størsteparten af markedsføringsrettighederne eller profitdelingsmulighederne.

"Det er lykkedes os at opnå virkelig meget gennem en kombination af teamwork, teknologi og omhyggelig planlægning baseret på viden og erfaring", forklarer Lisa N. Drakeman, Ph.D., Chief Executive Officer hos Genmab. "Vi har fokus rettet mod produktudvikling og har en porteføljeorienteret tilgang til risikostyring, hvor vi har mange produkter i pipelinen og derved flere muligheder for succes. Vores tiltag inden for partnerskaber gør os i bedre stand til at udvide vores produktpipeline".

Ikke overraskende har Genmabs succesfulde strategier tiltrukket opmærksomheden hos mange andre virksomheder. Genmab opbygger en bred produktportefølje for at maksimere sine muligheder for succes. I den forbindelse har virksomheden foreløbig indgået adskillige samarbejdsaftaler for at få adgang til en voksende liste med sygdoms-targets. Disse partnere spænder mellem mindre privatejede virksomheder og store farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder såsom Roche og Amgen. Næsten alle af disse partnerskaber er indgået siden virksomhedens første offentlige emission (IPO) i oktober 2000. I år udbyggede Roche sin forbindelse til Genmab markant og foretog som en del af aftalen en aktieinvestering i virksomheden på USD 20 millioner (ca. DKK 158 millioner).

Genmab har skabt sig et ry for at sætte ambitiøse målsætninger og nå dem. Indtil videre er virksomheden på ret kurs med hensyn til at nå de annoncerede milepæle for 2002. Siden årets begyndelse har Genmab indgået seks nye partnerskaber om produktudvikling, hvilket allerede er mere end det erklærede mål for hele året. I tillæg til disse søger virksomheden fortsat efter nye samarbejdsmuligheder. Året igennem har Genmab præsenteret data fra prækliniske og kliniske studier ved videnskabelige konferencer.

Proces

For hurtigt at kunne føre medicinsk tiltrængte produkter til kliniske afprøvninger har Genmab etableret en strømlinet udviklingsproces til koordinering af aktiviteterne omkring produktopdagelse, fremstilling, præklinisk afprøvning, lovgivningsmæssige krav og klinisk design og kontrol. I slutningen af 2001 færdiggjorde virksomheden opførelsen af nye topmoderne laboratoriefaciliteter i Utrecht i Holland, som skal huse virksomhedens uovertrufne prækliniske udviklingsfunktioner, og Genmab udvider i øjeblikket disse faciliteter til at kunne rumme den hastigt voksende pipeline af  produkter.

Genmab lægger betydelig vægt på omhyggelig præklinisk forskning for at sikre, at de bedste antistoffer udvælges til at blive potentielle produkter. Den første række af genererede humane antistoffer mod et bestemt sygdoms-target gennemgår forskellige strenge funktionelle laboratorieanalyser for at få identificeret egenskaberne for det bedste lægemiddelprodukt, såsom specificitet for og affinitet mod target. Efter denne in vitro afprøvning vurderes produktkandidaterne også in vivo ved brug af dyresygdomsmodeller for at udvælge den produktkandidat, der har de rigtige egenskaber til behandling af en bestemt sygdom. Denne opmærksomhed på de små detaljer inden påbegyndelse af kliniske afprøvninger skal danne grundlag for udvælgelsen af en produktkandidat med de helt rette egenskaber.

"For at opnå succesfuld udvikling af lægemidler er det af afgørende betydning at forstå sygdommens biologi og vide, hvilke targets der kan behandles med antistoflægemidler. Man skal også forstå antistoffet, dets specificitet for target, dets virkningsmekanisme og dets funktionelle virkemåde. Aktiverer dette antistof for eksempel komplement? Dette ville sandsynligvis være godt for et antibakterielt antistof og sandsynligvis dårligt for et antistof mod tumorer", fastslår Prof. Jan van de Winkel, Ph.D., Chief Scientific Officer og førende immunolog. "Vi har opbygget en meget bred vifte af prækliniske analyseværktøjer og teknologier til at sikre, at vi udvælger den bedste antistoflægemiddelkandidat og forstår den fuldt ud, inden vi begynder at afprøve den på patienter".

Genmabs kliniske team, som omfatter syv medicinske doktorer, er velbevandret i internationale lovgivningsmæssige anliggender og har gennemført flere multinationale kliniske afprøvningsprogrammer. I modsætning til andre biotekvirksomheder har Genmab også sin egen vitale datastyringskapacitet ud fra den betragtning, at det skaber bedre kvalitetssikring at kunne kontrollere den kliniske forskning internt i virksomheden og skaber hurtighed og fleksibilitet i forbindelse med vurdering af kliniske data igennem hele udviklingsforløbet.

"Intern kontrol af de kliniske data, der genereres, udgør en værditilførsel for en virksomhed, der har med produktudvikling i de senere faser at gøre", udtaler dr. Claus Møller, Chief Medical and Operating Officer. "Ved at have fuld klinisk kontrol- og datastyringskapaciteter internt i virksomheden har vi den nødvendige fleksibilitet til med det samme at analysere vores data efter behov og tilpasse vores udviklingsprogrammer tilsvarende".

Teamwork

Genmab sætter en ære i at rekruttere verdensklasseforskere, klinikere og førende industripersonligheder med international erfaring. Der er også meget stor fokus på forskning og udvikling, og mere end 80 % af virksomhedens medarbejdere er beskæftiget med produktudvikling og klinisk udvikling. Genmab har også et utrolig talentfuldt og dygtigt ledelsesteam med en god fordeling af styrke og ekspertise inden for bioteknologi- og medicinalindustrien, virksomhedsudvikling og licensforhold samt offentlig og privat finansiering. Genmabs bestyrelse omfatter prominente europæiske ventureinvestorer samt ledere fra bioteknologi- og medicinalindustrien. 

Ud af de mere end 185 personer, virksomheden beskæftiger på verdensplan, er 95 personer ansat på kontorer i Danmark. Virksomhedens hovedsæde samt størstedelen af dens lovgivningsmæssige og kliniske team samt datastyringsteam er placeret i København. Derudover har Genmab forsknings- og udviklingslaboratorier i Holland og administrative og kliniske divisioner i USA.

Ressourcer

Genmab ser disse placeringer i hjertet af Europa som en klar fordel. I modsætning til virksomheder med hovedsæde i USA har Genmab lettere adgang til europæisk kapital, partnere og værdifulde kliniske lokaliteter. En gruppe førende skandinaviske investorer, deriblandt BankInvest, A/S Dansk Erhvervsinvestering, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Leif Helth Care, var direkte involveret i grundlæggelsen af Genmab in 1999.

Genmab blev oprindelig grundlagt i Danmark for at drage fordel af både tilgængeligheden af investorer med risikovillig kapital samt den høje kvalitet af videnskabelige og medicinske forskningskapaciteter i regionen. Skandinavien er i særdeleshed karakteriseret ved et hospitals- og universitetsmiljø af meget høj kvalitet, men den relativt lille hjemlige biotekindustri betyder, at der findes et uudnyttet potentiale for forskning og kommerciel udvikling i både det prækliniske og kliniske område. Dette har gjort Skandinavien til et af de steder i verden, hvor udviklingsmiljøet er billigst og samtidig af den højeste kvalitet.

"Vores placering i Europa er et aktiv for os, og det er medvirkende til Genmabs succes. Vi befinder os inden for samme tidszone som de fleste af vores partnere. Vi kan let besøge dem, og de kan let besøge os", udtaler Dr. Drakeman. "En anden kæmpemæssig fordel er, at den europæiske biotekindustri ikke er overbefolket med virksomheder, der har produkter i den kliniske fase. Når vi kontakter læger og kliniske afprøvningssteder, er de interesseret i at være en del af Genmabs studier. De vil gerne deltage i forskningen og have noget nyt at tilbyde deres patienter".

Genmab vil i fremtiden arbejde på at fastholde sit imponerende tempo.

Tre produkter, der i øjeblikket befinder sig i den prækliniske fase af pipelinen, står klar til at gå ind i humane kliniske afprøvninger i 2003. Med udvidelsen af samarbejdet med Roche forventer Genmab at iværksætte 15 nye projekter fordelt på en række terapeutiske områder i løbet af det næste år.

Imens fører virksomheden fortsat løbende drøftelser med potentielle partnere, som er interesseret i Genmabs unikke kombination af teamwork, teknologi og strategisk planlægning.

Mere information: www.genmab.com