Redaktøren af BioZoom, Steen Gammeltoft fylder 60 år

Publiceret April 2002

Steen GammeltoftSteen Gammeltoft kan fejre sin 60-års dag den 28. juni i år. Der er god grund til at BioZoom deltager i hyldesten, for uden Steen Gammeltoft intet BioZoom. Men også Steen Gammeltofts øvrige bidrag til dansk biokemi er værd at bemærke ved den runde anledning.

Steen voksede op i en familie og i en tid, hvor karrieren synes prædestineret. Faderen, Allan Gammeltoft, var en barsk kirurg men med en biokemisk disputats om "ketonstoffernes betydning i fedtstofskiftet". Det er imidlertid nok så meget morbroderen, den navnkundige kapillærfysiolog Christian Crone, der inspirerede Steen til en fremtid i biomedicinsk forskning.

Efter medicinsk embedseksamen i 1967 kom Steen qua universitetets patologiske institut hurtigt i gang med forskeruddannelse og forskning med et projekt om insulin-receptorer. Det var inspireret af Jørgen Gliemanns disputatsarbejde om insulins virkning på fedtceller. Gliemann var dengang lektor i fysiologi i København, og dannede først i 1970erne med Steen som juniorpartner et slagkraftigt insulin-receptor hold med en række bemærkelsesværdige publikationer, der karakteriserede receptorfunktionen. Arbejdet gav Steen en lektorstilling i fysiologi allerede i 1971. Men i 1976 sadlede han om til Klinisk biokemi. Og det virker ikke som om han har fortrudt det. Den røde tråd i forskningen forblev imidlertid insulin-receptoren. Disputatsarbejdet med titlen: "Insulin receptors: Binding kinetics and structure-function relationship of insulin" gav ham i 1985 den lægevidenskabelige doktorgrad. På det tidspunkt ekspanderede Steens interesse også til insulin-lignende vækstfaktorer og mere generelt til cellulære signal-transduktionsmekanismer for hormoner og vækstfaktorer. Og på mange måder har han, i den forskergruppe han har bygget op, fastholdt de spor. Den ydre karriere er også forløbet planmæssigt med speciallægeanerkendelse i Klinisk biokemi i 1981; overlægestilling i Klinisk biokemi på Glostrup amtssygehus i 1993; og adj. professorat ved Københavns universitet i vækst og regeneration i 1998.

Ovenstående karriereforløb ser smukt og regelret ud, men yder langtfra Steen Gammeltofts indsats i dansk biokemi fuld retfærdighed. Oven i sin egen forskning,  uddannelse og ansættelsesforløb har Steen som sand akademisk biokemiker ydet en enestående indsats for at formidle sit og andres områder af biokemien. Udover at undervise og vejlede en lang række specialestuderende og Ph.d.-studerende, har Steen skrevet en række velformulerede oversigtsartikler. Han har arrangeret utallige kurser og møder med fremragende international deltagelse. En del af hemmeligheden heri er Steen Gammeltofts talent som netværksorganisator. Steen har opbygget et vidt forgrenet netværk, der omfatter førende europæiske og amerikanske forskergrupper i biokemi og molekylærbiologi. Steen er en sand internationalist, der bestandig følger med i frontlinjen og udbygger sit netværk ved studierejser og -ophold i udlandet. Og lader os andre nyde godt heraf.

Ét af Steens større projekter og et hjertebarn i de senere år har været Biokemisk Forening. Og han fortjener stor hyldest for sin formandsindsats. Ikke nok med den perlerække af møder og kurser han har stået bag. Men han har med entusiasme og mod søsat BioZoom, som er et forbløffende spændstigt og velredigeret tidsskrift, der om noget bidrager til at skabe identitet i dansk biokemi.

Steen fortalte engang, at hans ungdoms drøm egentlig ikke var biomedicinsk forskning men teater. Han ville være skuespiller. Det forbød familietraditionen imidlertid. Men når vi oplever en vittig og elegant Steen Gammeltoft som mødeleder, disputatsopponent eller engageret debattør fornemmes det, at ønsket om at underholde og formidle fra de skrå brædder ikke er tilfældigt.

Tak for din indsats, Steen – og hjerteligt tillykke!