Naturvidenskab on tour

Publiceret April 2002

Studerende fra Naturvidenskab turnerer på landets folkeskoler med spændende foredrag og praktiske øvelser, hvor elevernes egen nysgerrighed driver værket. Initiativet er populært og skolerne står i kø for at få besøg.

2002_2 tour_img1.jpg
Morten Tange Olsen, biologistuderende, dissekerer
kødædende planter sammen med elever fra 5. klasse på
Hampelandskolen. (Foto: Klaus Steenberg Larsen)

Med støtte fra Lundbeckfonden har Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet lanceret "Det Rejsende Cirkus Naturligvis", hvor studerende besøger folkeskoler og formidler naturvidenskabelige emner på en sjov, spændende og anderledes måde. I fokus er elevernes aktive deltagelse, at de selv medvirker kreativt til at nå frem til budskaberne for undervisningen og at de får nogle "aha-oplevelser". Det er børnenes nysgerrighed der driver værket. Ved hjælp af medbragt udstyr får eleverne mulighed for at prøve kræfter med praktiske forsøg og målinger som normalt ikke er mulige at lave på skolerne. Besøgene giver også mulighed for at børnene kan få besvaret en masse af de spørgsmål som deres lærere normalt har svært ved at svare på, men som de studerende er eksperter i.

Baggrunden for initiativet er den stadigt faldende interesse for de naturvidenskabelige fag blandt unge, som står i skarp kontrast til det stadigt voksende behov i erhvervslivet for unge med netop en naturvidenskabelig uddannelse. Traditionelt har landets universiteter satset på en charmeoffensiv overfor gymnasier og HF, hvilket indtil videre ikke har kunnet vende de nedadgående optagskurver på de naturvidenskabelige læreanstalter. Forskning peger imidlertid på, at elevernes faglige præferencer ofte dannes allerede i grundskolen, og ifølge en nyere undersøgelse fra Dansk Industri ("Den teknologiske udfordring – dansk uddannelsesindsats i internationalt perspektiv") er et af hovedproblemerne netop, at der i Danmark er for lidt fokus på kvaliteten og udviklingen af undervisningen i grundskolens natur/teknik-undervisning.

Naturvidenskab i teltet

Det Rejsende Cirkus Naturligvis er en videreudvikling af Det naturvidenskabelige Fakultets bidrag til Dansk Naturvidenskabsfestival 2000. Da målgruppen skulle defineres valgte man, som noget nyt og utraditionelt for universiteterne, at satse på de helt unge fra folkeskolens 3. til 6. klassetrin. Det viste sig at være en stor succes. I løbet af knapt to uger trådte næsten 6000 folkeskoleelever bogstavelig talt ind i naturvidenskabens verden, da de blev iført en hvid kittel og inviteret ind i det 500 kvadratmeter store cirkustelt på Nørre Fælled til halvanden times stimulation af alle sanser. I cirkusteltets otte naturbutikker fik eleverne selv lov til at prøve, røre eller lugte demonstrationerne under kyndig vejledning af de medlevende studerende. Her var et marinbiologisk klappebasin, man kunne lave sin egen fysiologiske saltopløsning og 'smage sig selv', se muterede bananfluer og kødædende planter, lave citronsodavand, prøve at navigere med GPS-udstyr og lægge stemmer til South Park-figurer - for blot at nævne nogle af de fantasifulde emner som de ca. 70 medvirkende studerende havde fundet på. Derudover fik eleverne en lille ting med hjem fra hver bod - et sneglehus, et reagensglas med bananfluer, en frossen skumfidus eller lignende.

2002_2 tour_img2.jpg
Elever fra 5. klasse på Damagerskolen puster i
vindmåler og sammenligner med naturens egne
vindhastigheder. (Foto: Hovedområdet)

Teltpælene revet op

Arrangementet, som fik navnet "Cirkus Naturligvis", var så stor en succes, at man på trods af en udvidelse af besøgsperioden måtte sige nej til at modtage godt 200 skoleklasser. Evalueringen af Cirkus Naturligvis bekræftede at initiativet have givet eleverne en "nødvendig og inspirerende oplevelse" og en "fællesoplevelse til det videre arbejde på skolerne". I lyset af de positive erfaringer fra Cirkus Naturligvis, samt den store interesse blandt folkeskolerne, lå en videreudvikling af konceptet ligefor. Teltpælene er derfor blevet revet op, navnet er udvidet til "Det Rejsende Cirkus Naturligvis" og en trup af engagerede studerende har udviklet undervisningsforløb til brug ude på skolerne. Til forskel fra emnerne i cirkusteltet, som hver varede et kvarter, har de studerende nu lavet oplæg på 2 eller 3 gange 45 minutter. Det giver mere tid til fordybelse og større mulighed for at eleverne kan få svar på alle de spørgsmål som de ofte har. Ved et typisk skolebesøg deltager 4-8 studerende fra forskellige fagretninger, således at skoleeleverne får mulighed for at opleve flere emner og dermed får en "naturvidenskabelige temadag".

Indtil videre er 20 studerende fra seks forskellige fagretninger tilknyttet Det Rejsende Cirkus Naturligvis, og der arbejdes med løbende oplæring af nye studerende efterhånden som de 'gamle' falder fra. Blandt udbuddet af emner kan for eksempel nævnes de biologiske "Genetik – i børnehøjde" og "Når dyr leger skjul (om camouflage)", de geografiske "Mennesker og jorden" og "Vind og vejr" og de fysisk/kemiske "Kemi i hverdagen – syrer og baser" og "Skøjteprinsessens lov om rotation". Emnerne er udviklet af de studerende selv, hvilket giver Det Rejsende Cirkus Naturligvis sin største force: At emnerne formidles af entusiastiske studerende der brænder for emnet og samtidig har en høj faglig ekspertise.

2002_2 tour_img3.jpg
Maria fra 5.klasse på Damagerskolen
mærker lovene for rotation på egen
krop under vejledning af Luise
Bratholm, fysikstuderende. (Foto:
Hovedområdet)

5000 naturvidenskabelige oplevelser

Det overordnede formål med Det Rejsende Cirkus Naturligvis er naturligvis at øge interessen for naturvidenskab blandt børn og unge, men samtidigt er det ønsket at give naturfaglærerne ny inspiration til den daglige undervisning. Endelig er det målet at gøre naturvidenskabelige studerende til bedre formidlere af deres fag. For at sikre det sidste mål er det planen fra efteråret 2002 at oprette et tværfagligt kursus i samarbejde med lærerkræfter fra Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor de studerendes praktiske erfaringer fra skolerne kan underbygges med teoretisk viden om formidling af naturvidenskab.

Indtil videre synes alle projektets tre delmål at blive opfyldt. Skolernes evalueringer af Det Rejsende Cirkus Naturligvis har været særdeles positive, med en gennemsnitlig vurdering på over 10 på 13-skalaen – inklusiv de første skoler der fungerede som 'prøveklude' for de nyudviklede undervisningsforløb. Interessen blandt folkeskolerne for initiativet er fortsat massiv og der er løbende nye tilmeldinger via Det Rejsende Cirkus Naturligvis' hjemmeside (www.ku.dk/cirkus), der også fungere som diskussionsforum og mødested for de tilknyttede studerende. Med to til fire besøgte skoler om ugen håber Det Rejsende Cirkus Naturligvis at have besøgt 60 til 70 skoler inden sommeren 2002, og dermed have givet cirka 5000 skoleelever en anderledes skoledag i  naturvidenskabens verden.