Kommentar til De første skridt...

Publiceret Januar 2002

Lau Sennels skriver i sit indlæg "De første skridt…" at der er et tydeligt misforhold mellem hvad der undervises i på den biokemiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet og det som den kandidatstuderende og færdige kandidat beskæftiger sig med bagefter. Lau argumenter for, at kemi- og matematik-undervisningen skal tage udgangspunkt i biologiske systemer så der perspektiveres bedre til de biokemiske områder; molekylærbiologi, cellebiologi, proteikemi, osv.

Som en kommentar til dette indlæg, har jeg bedt cand.scient. Claus Haase, som har fem års erfaring fra arbejde i Studienævnet for Biokemi for Rigtige Biokemikere (www.rb.subnet.dk), og to års arbejde i Institutbestyrelse for Molekylærbiologisk Institut, siger:

"Generelt er den biokemiske bachelor en god grunduddannelse som kvalificerer til specialisering inden for alle de biokemiske discipliner, ikke kun inde for de molekylærbiologiske."

Claus Haase er dog enig med Lau i, at der godt kunne være mere perspektivering til biokemien på de kemiske og matematiske kurser.

"Selvfølgelig er der nogle ting som kan rettes til, så der kommer flere eksempler til biokemien. Det har Rigtige Biokemikere arbejdet for indtil nu og det vil de arbejde for fremover. Problemet er dog ofte, at de biokemiske systemer er for komplicerede til at regne på i et grundkursus som fysik kemi. I langt de fleste tilfælde er man derfor tvunget til regne på kemiske problemer uden biologi. Men mængden af kemi kan ikke være mindre end den er i dag… Efter min mening er forcen ved den biokemiske uddannelse, at vi tager udgangspunkt i kemien og ikke som mange andre uddannelser i biologien."

Claus Haase fortsætter:

"Jeg så gerne at alle biokemikere stiftede bekendtskab med bioorganisk kemi – som Lau foreslår –  MEN  man skal jo "kravle før man kan gå", og derfor bliver et kursus i bioorganisk kemi nødt til at være henlagt til et senere tidspunkt, når man har den nødvendige viden inden for grundlæggende organisk og uorganisk kemi."

Og der sluttes af:

"Realistisk set er det ikke økonomisk muligt at lave så fagspecifikke kurser til biokemikere indenfor de nuværende rammer. Men som Lau skriver, er det en god ide hvis undervisningen – hvor det er muligt – i højere grad tager udgangspunkt i det biokemien. Måske kunne man forestille sig, at kemikere og biokemikere ikke altid går til de samme eksaminatorietimer. I stedet kunne man i løbet af et kursus have nogle fagspecifikke eksaminatorietimer, hvor man i høj grad kunne se pensum fra en biokemisk synsvinkel."

Samlet set synes der at være enighed om at mængden af kemi og matematik skal være den samme som den er nu, og at der godt kan perspektiveres bedre til biokemien. Dette kunne let gøres, ved at nogle eksaminatorietimer og øvelser bliver specielt rettet mod biokemikeren, mens at forelæsningerne vedbliver at være fælles. Og da biokemikere og kemikere ofte har eksaminatorietimer og øvelser hver for sig vil dette være rimelig let at lave om.

Læs med stor fornøjelse "De første skridt…" af Lau, som også indeholder argumenter for vigtigheden af at få emnet "selv-organisering" ind på den biokemiske uddannelse.