Biotech revitalised: En genskabt europæisk bioteknologisk føderation

Publiceret Januar 2002

EFB, den europæiske føderation for bioteknologi, har siden sin stiftelse i 1978 haft som hovedformål at fremme kendskab til og gavnlig anvendelse af bioteknologien i Europa. I de seneste år har der dog været en stigende erkendelse af, at EFB skulle strømlines for i højere grad at leve op til formålsparagrafferne.  I juli 2001, efter to års omhyggelig forberedelse, vedtog foreningens generalforsamling en omfattende ændring i foreningens vedtægter.  Disse ændringer vil klæde EFB endnu bedre på til at løse fremtidens opgaver.  Ved samme lejlighed blev der valgt ny bestyrelse og ledelse med undertegnede som præsident.

Før i tiden kunne kun videnskabelige selskaber (som f.eks. Dansk Biokemisk Forening) blive medlemmer af EFB, men ifølge de nye vedtægter kan universiteter, institutter, firmaer og enkeltpersoner nu også optages (organisationer betaler et beskedent kontingent, medlemskab for enkeltpersoner er gratis). Dermed håber vi at kunne repræsentere hele den bioteknologiske sektor for så vidt angår forskning, uddannelse, oplysning og innovation med inddragelse af såvel akademiske som industrielle synspunkter båret af videnskabelig redelighed snarere end dogmatiske særinteresser. Hermed kan bioteknologien profileres stærkere overfor alle europæiske interessenter herunder ikke mindst Europa Kommissionen. Vi vil også gøre en særlig indsats for at stimulere interessen for bioteknologi blandt Europas unge og øge dialogen mellem industrien og den akademiske verden.  Alt båret af et stærkt ønske om en bedre anvendelse af naturens ressourcer til vort fælles bedste. 

På længere sigt bør bioteknologien kunne spille en vigtig rolle når vi skal imødegå globale udfordringer som drivhuseffekten, miljøforurening og fattigdomsfælden i den tredje verden.  Det er derfor vigtigt at koordinere indsatsen på tre hovedområder:

  • En øget forståelse for økosystemers kompleksitet, gennem systematisk forskning indenfor biodiversitet og biologiske ressourcer, samt miljøændringernes indflydelse herpå;
  • En bedre registrering og udnyttelse af den enorme mængde data, der skabes indenfor the life sciences, lige fra the model of life og den enkelte celles stofskifte til Gaia life og biosfærens evne til at optage og omsætte næring, vand og energi.
  • Anvendelse af viden og teknologi til at imødegå forurening og ressourcespild og øge samfundets bæredygtighed således at back to biology kan skabe more growth with less waste.

Hvordan kan EFB bidrage hertil? Foreningen har i øjeblikket otte Sections, der repræsenterer særlige fagområder: Anvendt Biokatalyse, Mikrobiel Fysiologi, Biodiversitet, Agri-biotech, Anvendt Genomforskning, Miljø-bioteknologi, Medicinsk Bioteknologi og Bioteknologiske Ingeniør-videnskaber.  Desuden er der nedsat et antal tværgående Task Groups.  En af disse (Public Perceptions in Biotechnology) beskæftiger sig med at formulere lødig folkelig oplysning om bioteknologiens anvendelsesmuligheder og bidrager samtidig til debatten om de forbundne etiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål.  En anden gruppe (TGIR) fokuserer på internationale forhold, og arbejder på at udvikle såvel strategiske som faglige samarbejdsarbejdsrelationer med områder udenfor Europa.  EFB har her særlig glæde af vore særdeles gode kontakter til EC's forskningsdirektorat.  For tiden sætter vi særlig fokus på Kina, og inden for kort tid vil vi indlede et større projekt (EFBIC: European Focus on Biotechnology in China) og Sydøstasien, der med en betydelig EU finansiering i ryggen sigter mod at fremme både faglige kontakter og udvekslinger mellem europæiske og kinesiske forskere, såvel som at styrke de strategiske relationer på højt niveau.

Endvidere står EFB bag et større antal kongresser og møder. Hvert andet år organiserer EFB The European Congress of Biotechnology.  Den seneste fandt sted i Madrid i juli 2001, den næste afholdes i Basel i august 2003.  Derudover står vore sektioner for et bredt udbud af arrangementer, f.eks. den første internationale kongres i Metabolomics (Wageningen, april 2002) og Recombinant Protein Production (Como, oktober 2002).

Jeg håber dette korte sammendrag af det nye EFB har givet dig lyst til at melde dig (og helst også din organisation) ind i EFB og derved blive med i den hastigt voksende familie af europæiske bioteknologer der allerede  i dag tæller mere end 1200 personlige medlemmer. Du kan læse mere om EFB og downloade indmeldingsblanket på www.efbweb.org.