ACE Biosciences A/S

Publiceret Oktober 2001

Bakterier, celledyrkning, kloning, plasmider, transformation, gelelektroforese, digestion, massespektrometri, proteiner, nucleotiddatabaser, genomdatabaser, 2D-geler, pathogene mikroorganismer, bioinformatik, En verden af bioteknologiske værktøjer og muligheder. Det er en del af historien bag ACE BioSciences A/S.

ACE BioSciences A/S er en bioteknologisk virksomhed, som fokuserer på forskning indenfor Functional Proteomics. ACE BioSciences A/S producerer elektroniske 3D-billeder af, hvilke proteiner, som kommunikerer med hinanden, i en bestemt organisme.

Forskningsområde

ACE BioSciences A/S kortlægger sammenhængen i kommunikation mellem forskellige proteiner i forskellige sygdomsfremkaldende bakterier ved at sammenligne proteomer i normale med proteomer i sygdomsfremkaldende bakterier. ACE BioSciences laver elektroniske databaser over de sammenhænge, vi finder, i såkaldte proteinkommunikations-netværker eller Protein Interaction Networks (PIN-databaser). Resultaterne fra laboratoriet bliver organiseret i avancerede computerprogrammer, som producerer unikke grafiske billeder for de enkelte organismer, over hvilke proteiner der kommunikerer med hinanden på et givent fysiologisk stadium. Dette billede vil se forskelligt ud afhængigt af, om bakterien er pathogen eller ej. Når vi kombinerer resultaterne fra laboratoriet med bioinformatiske værktøjer, kan vi simulere bakteriel udvikling og vækst in silico. Konstruktionen af en bakteriel eller pathogen simulator kan vise sig at blive nøglen til forståelse af visse infektionssygdomme.

Formålet med vores forskning er blandt andet at få indblik i, hvilke proteiner, som har indflydelse på, hvordan en organisme opbygger cellevæg. Hvis vi kan gå ind og fjerne eller angribe et protein, som har essentiel betydning for en organismes overlevelse, har vi mulighed for at udvikle vacciner eller antibiotika mod bakterien. Et mål i denne proces er at udvikle antibiotika, som rammer mere præcist, end dem, man kender i dag. Det vil betyde, at man kan bekæmpe infektioner mere specifikt og med færre bivirkninger.

Mange bakterier og vira gør skade ved at invadere en værtscelle. Studiet af værts-pathogen interaktioner er også af stor betydning, når man søger antimikrobielle targets og laver medicin mod dem. Som et supplerende forskningsområde vil vi konstruere PIN-databaser over interaktioner mellem den pathogene mikroorganismes proteiner og værtscellens.

Laboratorier

Grundtanken i ACE BioSciences laboratorier er, at indretningen giver et naturligt flow i analyser og i arbejdets udførelse. Den ene ende af laboratoriet er bygget til at rumme de mikrobiologiske analyser, som omfatter dyrkning af bakterier og humane værtsceller. Herfra bevæger vi os videre til det molekylærbiologiske laboratorium, hvor vi ved hjælp af forskellige metoder arbejder med DNA-håndtering, med kloning og med udvælgelse og kopiering af DNA-sekvenser. I det proteinkemiske laboratorium oprenses og udvælges proteiner ud fra forskellige kriterier. Disse proteiner undersøges via massespektrometri i den sidste del af laboratoriet.

Til håndtering af de store mængder data, som kommer fra de forskellige steder i laboratoriet,benytter vi et Laboratory Information Management System (LIMS). Dette betyder, at vi elektronisk kan følge de forskellige arbejdsgange og se resultater af de enkelte forsøg. På flere forskellige stadier i arbejdet anvendes desuden forskellige bioinformatiske værktøjer til udvælgelse af, hvilke gener vi skal arbejde med i en bestemt organisme, til at designe nye forsøg og ikke mindst til sammenligning af protein-protein-interaktioner.

Historie

ACE BioSciences A/S blev stiftet i marts 2001 af Angus King (forskningsdirektør), Christian Hodal (finansdirektør) og Ejvind Mørtz (administrerende direktør). Virksomhedens hovedinvestor er BankInvest, som er suppleret af Dansk Innovationsinvestering og Vækstfonden. De tre stiftere af virksomheden repræsenterer hver sit faglige område. Angus King har i en længere årrække arbejdet med molekylærbiologi, proteininteraktioner og proteinkomplekser. Ejvind Mørtz har de sidste 10 år specialiseret sig indenfor proteomics med proteinanalyse via massespektrometri. Christian Hodal har stor indsigt i og erfaring fra forskellige stillinger på det finansielle marked. Siden stiftelsen er der blevet ansat 26 medarbejdere (forskere, laboranter, bioinformatikere og administrativt personale). Et tal der er stadigt stigende.

Samarbejdspartnere

Allerede på nuværende tidspunkt har ACE BioSciences A/S etableret samarbejder med flere forskellige højteknologiske virksomheder. På grund af vores avancerede forskning og de store datamængder, vi skal håndtere, har vi valgt at etablere et samarbejde med IBM Life Science, som kan tilbyde en unik højteknologisk platform. Med fokus på vores egen teknologiplatform samarbejder vi med Micromass om at udvikle massespektrometri til protein-protein interaktioner i sygdomsfremkaldende bakterier. Herudover samarbejder vi med forskellige universiteter for at være på forkant med udviklingen i det akademiske miljø og vi forhandler i øjeblikket med flere potentielle samarbejdspartnere både blandt bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder.

Læs mere om ACE Bioscionces A/S på www.acebiosciences.com.