NatImmune A/S

Publiceret Oktober 2001

NatImmune A/S er et biotech firma der udvikler proteinbaserede lægemidler til behandling og forebyggelse af infektionssygdomme og inflammatoriske lidelser, med fokus rettet mod det medfødte immunsystem. Firmaets styrke ligger i udviklingen af stofferne fra præ-klinik og op gennem de første kliniske faser, og stiller sig derved som en attraktiv partner for eksterne forskningsgrupper, med ønske at indgå i forskningssamarbejder med deres potentielle proteinbaserede lægemidler.

Siden NatImmune blev registrering i selskabsstyrelsen for 1½ år siden, er det vokset fra én mand i sit soveværelse, til 29 m/k med 400 m2 kontorer og laboratorier i forskerparken Symbion. En kapitalrejsning i foråret 2001 sikrede ro til at opnå virksomhedens projekterede mål de næste 2 år frem.

Produkter

Hovedproduktet, Mannose Binding Lectin (MBL), er et protein der indgår som et centralt led i det medfødte immunforsvar. MBL udnytter at mange mikroorganismer, til forskel fra humane celler, er dækkede på overfladen af kulhydrater med et højt indhold af mannose. Når MBL binder til disse inficerende microorganismer, aktiveres komplementsystemet via MBL-associerede serin proteaser (MASP). Det resultere i at microorganismerne dræbes og optages af hvide blodlegemer. Under normale omstændigheder supplerer det medfødte og det tillærte immunforsvar (antistoffer og cellulær immunitet) hinanden, men immunsuppresserede individer, som kræftpatienter der behandles med kemoterapi, er derimod afhængig af det innate immunforsvar for at undgå indfektioner, fordi det tillærte immunsystem sættes ud af funktion af kemoterapi. Kliniske undersøgelser har vist at op til 35% af befolkningen har så lavt et niveau af MBL at det under disse omstændigheder ikke effektivt kan bekæmpe invaderende mikroorganismer.  Disse patienter er således ofte udsat for infektioner, med det resultat at cancerbehandlingen evt. må afbrydes.

NatImmune udvikler rekombinant MBL som både vil kunne bruges til erstatningsterapi og til forebyggelse af infektioner hos individer med MBL deficiens. For nylig satte en forskergruppe på rigshospitalet, MBL deficiens i forbindelse med børns snotnæser, idet manglen på MBL medfører forhøjet risiko for luftvejsinfektioner.

Uønsket aktivering af komplementsystemet, kan medføre inflammation og vævsskader. NatImmune udvikler derfor specifikke inhibitorerer af MASP til behandling af de vævsskader der kan opstå som følge af f.eks. blodprop eller by-pass operationer.

Endvidere søger NatImmune p.t. samarbejdspartnere til et tredie produkt i pipelinen, COU-1, et humant monoklonalt antistof der binder til adenocarcinoma. COU-1 binder specifikt til en epitop der kun udtrykkes i cancercellerne, hvorefter hele komplekset internaliserers af cellen. I kliniske afprøvninger har radioaktivt mærket COU-1 vist at kunne identificere tumorer. Det vil kunne give en hurtigere diagnosticering, og dermed bedre behandlingsmuligheder. Envidere er der f.eks. mulighed for at koble en toxin eller lignende til COU-1 til brug i terapeutisk immunoterapi behandling.

I tillæg til de nyværende produkter, søger NatImmune partnerskab med både forskere og virksomheder, med lovende nye proteinprodukter.

Læs mere om NatImmune A/S på www.natimmmune.com.